X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46704
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moja kochana mama. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Data: 18.05. 2021
Grupa: 5-6-latki
Temat kompleksowy: Moja rodzina.
Temat dnia: Moja kochana mama.
Opracowanie i prowadzenie:
Cele ogólne:
- Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do schematu własnego ciała, przeliczania i stosowania liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami
- Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (dostrzegania symetrii w osi pionowej)
- Kształcenie umiejętności programistycznych poprzez kodowanie i dekodowanie informacji: instrukcja słowna, tworzenie kodu za pomocą symboli ruchu, przestrzeganie ustalonych reguł (sudoku), dostrzegania symetrii
- Rozwijanie kompetencji miękkich – kształcenie logicznego, algorytmicznego myślenia
- Wzmacnianie relacji rodzinnych
Cele operacyjne:
- dokończy zdanie według własnego pomysłu
- wyrazi szacunek do mamy poprzez wypowiedź słowną na jej temat
- ułoży wzór na podstawie podanej instrukcji słownej
- prawidłowo posłuży się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas liczenia
w zakresie 10; prawidłowo przelicza w zakresie 10
- dokończy obrazek na zasadzie symetrii
- określi kierunki w przestrzeni względem siebie: w lewo, w prawo
- utworzy kod za pomocą symboli ruchu – strzałek kierunkowych
- przestrzega ustalonych zasad gry (sudoku)
- przełoży zauważoną regularność graficzną na obraz ruchowo-rytmiczny
- korzysta z nowoczesnych technologii – tablicy interaktywnej, funkcji aplikacji internetowych: interaktywnej maty do kodowania, Genially
- aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej w formule fitness z elementami skoku, skłonu, biegu
- zakomunikuje werbalnie i/lub niewerbalnie potrzebę ruchu
- przedstawi swoje emocje poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu: ruch, mimikę, śpiew
- przestrzega zasad funkcjonowania w grupie przedszkolnej podczas wykonywania wspólnych zadań i zabaw
- wyrazi szacunek wobec innych osób poprzez wspólną zabawę
- wyrazi swój szacunek i przywiązanie do członków rodziny – mamy
- używa zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji podczas wspólnych zadań i zabaw
- zna i przestrzega podstawowych zasad komunikowania się – czekania na swoja kolej podczas zabawy i wypowiadania się
- nazwie kolory w języku angielskim

Metody i formy pracy:
- słowne ( objaśnienie, rozmowa kierowana, instrukcja)
- czynne (zadaniowa, zabawy interaktywne)
- oglądowe (obserwacja, pokaz)

Obszary realizacji podstawy programowej:
- I: 4, 5, II: 4,8 III: 1, 2, 4, 5, 8, 9 IV: 14,15, 19, 21

Formy organizacyjne:
- zbiorowa, indywidualna jednolita, zróżnicowana

Przebieg zajęć:
I
1. „Moja mama jest jak...” – twórcza zabawa językowa.
II
2. „Prezent dla mamy” – interaktywna zabawa z el. kodowania (symetria, dekodowanie instrukcji słownej)
3. „Zdejmujemy zbroję” – zabawa muzyczno-ruchowa.
4. „Kwiaty dla mamy” – interaktywne sudoku.
5. „Serca dla mamy” – interaktywna zabawa z el. kodowania (rytmy)
6. „Ruchome serca” – zabawa ruchowo-rytmiczna z el. kodowania (przekładanie obrazu graficznego na ruchowo-rytmiczny)
7. „Dziękowanka dla mamy” – zabawa rytmiczno-muzyczno-naśladowcza ze skokami, wymachiwaniem rąk, klaskaniem i automasażykiem.
III
8. Aktywna ewaluacja zajęć – „Ruchome serce” (modyfikacja „Ruchomej tarczy”)
9. „Obrazek dla mamy” – zabawa z el. kodowania w parach lub indywidualnie (dla dzieci chętnych) - kodowanie i dekodowanie - instrukcja słowna.
Link do zabaw interaktywnych:
https://view.genial.ly/60a15fe2eb2bfa0d4bae36ca/interactive-content-moja-kochana-mamakodowanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.