X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46675
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Lody dla ochłody - zabawy matematyczne, ćwiczenia w liczeniu. Scenariusz zajęcia dydaktycznego w grupie dzieci 5-letnich

Temat: ,,Lody dla ochłody” – zabawy matematyczne, ćwiczenia w liczeniu. Używanie liczebników głównych i porządkowych Przeliczanie ilości elementów w zbiorach.Zastosowanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej Dennisona przy muzyce relaksacyjnej.

Prowadząca: Sylwia Matysik- Szwejk
CEL OGÓLNY: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań matematycznych
- rozpoznawanie cyfr - posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
- rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, - zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach - uważne słuchanie nauczyciela
- kształtowanie procesów myślowych, mowy, słuchania i rozumienia
- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach językowej, muzycznej, ruchowej - doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, wrażliwości słuchowej, sprawności ruchowej i manualnej - zaangażowanie dzieci w rozwiązywanie zadań,
Cele operacyjne:
Dziecko:
- potrafi wykonać ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Dennisona, - zna cyfry w zakresie 1-10, - potrafi rozwiązać zagadkę, - zna i nazywa figury geometryczne płaskie: koło, trójkąt, - wie, jak wyglądają lody, - liczy i dopasowuje odpowiednią cyfrę do zbioru,
- udziela odpowiedzi na pytania n-la,
- potrafi ułożyć właściwą liczbę nakrętek na wafelku, - aktywnie uczestniczy w zabawach dydaktycznych, - prawidłowo odzwierciedla ruchem treść matematycznego wierszyka,
- aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno - ruchowej,
- potrafi narysować loda do wiersza, - zna i stosuje liczebniki główne i porządkowe, - przelicza w dostępnym zakresie, - zna i śpiewa piosenkę,
Metody: czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań, ćwiczeń, słowna: zagadka, wiersz, rozmowa, objaśnienie, opis, oglądowa: pokaz, obserwacja,
Środki dydaktyczne: kubeczki z wodą, sylwety wafli z cyframi, nakrętki, dwie duże kostki do gry, sylwety lodów, wiatrak matematyczny, kredki, kartki, lodziarnia
Przebieg zajęcia: 1. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Dennisona przy muzyce relaksacyjnej. - Picie wody - Ruchy naprzemienne - Punkty na myślenie - Pozycja Coo’ca
• Krążenie szyją, Luźne skłony
2. Zagadka: co jest najlepsze na letnie upały?
Zimne, słodkie i pachnące,
jemy latem w dni gorące. (lody)
3.,,Wafelki z cyframi” – zabawa matematyczna, dzieci losują wafelka, na którym układają tyle nakrętek ile wskazuje na nim cyfra. Potrzebne będą dwa pojemniki po lodach, w których znajdą się wafelki z cyframi. W jednym wafelki z cyframi od 1 do 5 , a w drugim od 6 do 10.
4.,,Zabawa z kostką” – dzieci dobierają się w cztery zespoły odliczając do czterech (1,2,3,4 itd.). Pierwszy zespół to ,,Jedynki”, drugi zespół to ,,Dwójki”, trzeci to ,,Trójki”, czwarty to ,,Czwórki”. Losowo wybrane dziecko rzuca kostką. Po rzucie kostką, dzieci w zespołach układają tyle lodów, ile wskazuje ilość oczek na kostce. Tak kilka razy. Możemy utrudnić zabawę i wprowadzić drugą kostkę, wtedy dzieci sumują oczka z dwóch kostek i układają w zespołach tyle lodów.
5.,,Wiatrak matematyczny” – zabawa ruchowa do piosenki pt. ,,Karuzela” autorstwa Klaudii Kurjan z webinarium pt. ,,Dla rodziny gramy i śpiewamy”. Po piosence, chętne dzieci wykonują ruchy np. przysiady, podskoki, klaśnięcia tyle razy, ile pokazuje im cyfra na końcu szarfy.
6.,,Lód” – ćwiczenia grafomotoryczne do wiersza A. Maćkowiaka. Nauczyciel recytuje wiersz i prosi dzieci, by powiedziały z jakich figur jest lód. Prezentuje obrazek. Jeszcze raz recytuje, a dzieci rysują palcem po macie zgodnie z treścią wiersza. Następnie podchodzą do stolików i rysują samodzielnie loda.
Czy chcesz loda narysować? Trudność to niewielka.
Zaczynamy od trójkąta, czyli od wafelka.
Potem kółka rysujemy- to gałki lodowe.
Dwa czerwone to wiśniowe, białe - bananowe.
7.,,Lodziarnia” – zabawa dydaktyczna, umieszczenie w lodziarni na tablicy, przez wybrane dzieci, sylwet ulubionych lodów od 1 do 10. Zastosowanie liczebników porządkowych przy określaniu miejsca wskazanych lodów np. Który z kolei jest lód waniliowy? Odp. Lód waniliowy jest pierwszy itp.
8.,,Ile to jest?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko – sprzedawca podaje nauczycielowi wskazane przez niego lody i zawiesza w lodziarni na tablicy np. - ,,Poproszę dwa lody waniliowe i trzy czekoladowe” – dziecko powinno określić wynik, czyli ile jest na tablicy wszystkich lodów i umieszcza obok cyfrę 5. -,,Kasia kupiła sześć lodów truskawkowych, ale po drodze spotkała dwie koleżanki, które zjadły dwa lody. Ile zostało Kasi lodów Truskawkowych? – dziecko powinno odpowiedzieć ,,cztery” i umieszcza na tablicy sylwety lodów truskawkowych i cyfrę 4.
9.Podsumowanie zajęcia: dzieci rysują "lodom"(rysunek wykonany na zajęciu) buźkę uśmiechniętą jeśli zabawy podobały się, albo buźkę smutną jeśli nie podobały się. Na koniec wspólne śpiewanie piosenki pt. ,,Lody poziomkowe”.
https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.