X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46666
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Pół godziny od rodziny"

Projekt edukacyjny
„Pół godziny od rodziny”

Autorka projektu: mgr Magdalena Szymik,

W związku z realizacją podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego”, chciałabym zachęcić rodziny dzieci do współpracy z przedszkolem i przekazywaniu najmłodszym swoich pasji, prezentacji swoich zawodów, a także zapraszania dzieci do swoich zakładów pracy .
Z moich doświadczeń wynika, że przedszkole nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Trzeba wziąć pod uwagę także fakt, że przedszkole przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie na wiele różnych sposobów. Współczesne przedszkole powinno dążyć do wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i zbudowania partnerstwa poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i edukacyjne.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.09 2018r. – 30.06.2018r.
CELE PROJEKTU
Cele poznawcze

• zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy,
• rozwijanie wiedzy u dzieci na temat różnych zawodów;
• przygotowanie przedszkolaków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym


Cele szczegółowe:
Dziecko:
• Zna zawody rodziców
• kształtuje szacunek dla innych ludzi,
• kreatywnie uczestniczy w

Metody pracy:
• podająca (oparta na słowie)
• problemowa (oparta na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy)
• eksponujące (oparte na obserwacji)
• praktyczne działanie

Środki dydaktyczne

konwencjonalne:
• opowiadania, wiersze, legendy,
• zdjęcia, ilustracje, albumy,
• różnorodne rekwizyty i eksponaty
• różnorodne materiały do działalności plastycznej
techniczne:
• odtwarzacz cd, komputer, rzutnik, Cd.

Zajęcia dydaktyczne
• Rozmowy tematyczne z rodzicami, lub innymi członkami rodziny o swojej pracy ( pokaz eksponatów, plansz, narzędzi pracy itp.),
• Zabawy ruchowe – związane z tematyką spotkań.
Cyklicznie przez cały rok

Działalność artystyczna
• Słuchanie muzyki,
• Oglądanie „dzieł sztuki”, werbalizacja spostrzeżeń.
Cyklicznie przez cały rok

Wyjścia, wycieczki, spotkania
• Wyjścia do zakładów pracy rodziców, lub innych członków rodziny.
Cyklicznie przez cały rok

PODSUMOWANIE PROJEKTU:
Podsumowaniem projektu będzie prezentacja albumów ze zdjęciami z zajęć oraz wyjazdów do zakładów pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.