X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46620
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W oczekiwaniu na spotkanie z Panią Wiosną. Konspekt zajęć dla dzieci 5-letnich

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI W II GRUPIE
Miejsce, uczestnicy, data zajęć:
Samorządowe Przedszkole Nr 62 „Radosna Kraina” Kraków, ul. Prądnicka 72 b.
Grupa dzieci 5 – letnich, 18.03.2021r.
Prowadząca:
mgr Izabela Karoń
Temat dnia:
„W oczekiwaniu na spotkanie z Panią Wiosną”
Cele ogólne:
• bogacenie i utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech nadchodzącej wiosny,
• kształcenie procesów analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie muzyki klasycznej,
• doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności łączenia elementów w całość,
• stwarzanie okazji do swobodnej i twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej),
• rozwijanie współdziałania dzieci w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,
• integrowanie grupy przez wytworzenie radosnej, serdecznej atmosfery.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• wymienia wybrane oznaki przedwiośnia (ptaki, które przyleciały z ciepłych krajów, pierwsze wiosenne kwiaty)
• dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie,
• układa obrazek pocięty na kilka elementów,
• kształci wyobraźnię muzyczną poprzez wyrażanie muzyki własną ekspresją i interpretacją ruchową,
• rozumie sens i dostrzega ukryty fałsz w zdaniu,
• stosuje się do ustalonych umów i reguł w proponowanych zabawach dydaktycznych, muzyczno – ruchowych,
• rozwija umiejętność koncentracji uwagi, słucha, rozumie.
Metody:
• rozmowa kierowana,
• słowna – instruktaż,
• czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania,
• praktyczna – działalność dziecka,
• zabawowo-naśladowcza,
• pedagogika zabawy Klanza,
• metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz.
Formy aktywności dziecka:
• indywidualna,
• praca z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
wieża z głośnikami, pendrive z muzyką: utwór pt.: „Wiosna” A. Vivaldiego, utwór z „Jeziora łabędziego”- „Wielki walc” oraz z „Dziadka do orzechów” - „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego, piosenka pt.: „Leci marzec”(autor nieznany, muzyka: Z. Stankiewicz); małe obręcze dla każdego dziecka, klawesy, teksty listów od „Pani Wiosny” zaadresowanych do dzieci, zadania od „Pani Wiosny”: koperta „KWIAT” nr 1, koperta „KWIAT” nr 2, koperta „KWIAT” nr 3, koperta „KWIAT” nr 4, koperta „KWIAT” nr 5, ilustracje przedstawiające oznaki nadchodzącej wiosny: bocian, jaskółka, przebiśniegi, krokusy, młoda trawa, kwitnąca wierzba, obrazki prezentujące zjawiska charakterystyczne dla innych pór roku: słonecznik, maki w pszenicy, jesienne liście, kasztany, gałęzie pokryte lodem; zagadki o ptakach, ilustracje ptaków, napisy do czytania globalnego: bocian, skowronek, jaskółka, kukułka, szpak; chusta animacyjna, obrazki pierwszych wiosennych kwiatów pocięte na kilka elementów, kartoniki z sylabami do ułożenia nazw pierwszych, wiosennych kwiatów: PRZE-BI-ŚNIEG, KRO-KUS, PIER-WIO-SNEK, NAR-CYZ, TU-LI-PAN, „magiczny kwiat”, karteczka w kolorze zielonym i czerwonym dla każdego dziecka, zestaw kolorowych kwiatków ze zdaniami, materace, prezenty od „Pani Wiosny” – medale, kolorowanki dla każdego dziecka

Przebieg zajęć:

1. „Jak dobrze...” – wspólna zabawa na powitanie wd. M. Bogdanowicz.
Uczestnicy zabawy ustawieni są twarzami do siebie, w jednym kole. Wspólnie recytują treść powitanki:
„Jak dobrze być razem, za ręce trzymać się
i wszystkim dobrze życzyć i w zgodzie bawić się”.
2. „Poranna pobudka” – zestaw zabaw ruchowych z elementami kształtowania prawidłowej postawy.
„Jaka jest pogoda” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych
Przedszkolaki są w pozycji przysiadu. Trzymają oburącz obręcze przed sobą. Na hasło: Jaka dziś pogoda? Wstają i wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo. Jednocześnie patrzą przez obręcz jak przez okno.
„Marcowy deszczyk” – zabawa orientacyjno – porządkowa
Nauczycielka rozkłada na podłodze obręcze. Dzieci poruszają się zgodnie z tempem wystukiwanym przez prowadzącą na klawesach. Omijają obręcze. Na hasło: „marcowy deszczyk” siadają wewnątrz obręczy i umieszczają dłonie nad głową.
„Jaskółki i wróbelki” – zabawa z elementami równowagi
Na hasło: wróbelki dzieci poruszają się po sali biegiem na palcach, a na hasło: jaskółki zatrzymują się w najbliższej obręczy i stają na jednej nodze z szeroko rozłożonymi ramionami.
„Kałuże” – zabawa z elementami podskoku
Dzieci, maszerując wysoko unoszą kolana i omijają obręcze. Na umówiony sygnał zatrzymują się przy jednej z nich. Wykonują polecenia nauczycielki: wskakują do środka obręczy, obiegają ją dookoła, podskakując z nogi na nogę, przeskakują przez obręcz obunóż; skaczą wokół niej na jednej nodze.
„Przedwiosenny spacer” – ćwiczenie uspokajające
Dzieci ustawiają się parami i trzymają za ręce. W wolnych dłoniach mają obręcze. Podczas marszu na przemian unoszą i opuszczają obręcze na dźwięk klawesów.
3. „List od Pani Wiosny” – zabawa dydaktyczna. (Załącznik nr 1)
Nauczycielka odczytuje list zaadresowany do dzieci z grupy przedszkolnej. W liście są zadania do wykonania przez dzieci – każde w osobnym, ponumerowanym kwiatku. Prowadząca mówi, że „Pani Wiosna” chcę sprawdzić, czy jesteście gotowi na spotkanie z Nią oraz dowiedzieć się, co już o Niej wiecie.
4. „Zwiastuny wiosny” – zabawa dydaktyczna. Zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 1.
(Załącznik nr 2)
Nauczycielka kładzie na dywanie odwrócone ilustracje przedstawiające oznaki nadchodzącej wiosny (bocian, jaskółka, przebiśniegi, krokusy, młoda trawa, kwitnąca wierzba) oraz obrazki prezentujące zjawiska charakterystyczne dla innych pór roku (słonecznik, maki w pszenicy, jesienne liście, kasztany, gałęzie pokryte lodem). Dzieci kolejno odkrywają ilustracje, po czym opowiadają, co przedstawiają i czy jest to oznaka wiosny. Następnie zadaje pytanie: Jakie pory roku przedstawione są na obrazkach?
5. „Skrzydlaci wędrowcy” - rozwiązywanie zagadek na temat ptaków, które przyleciały z ciepłych krajów. Zadanie (1) ukryte w kwiatku z cyfrą 2. (Załącznik nr 3)
Nauczycielka zaprasza dzieci do rozwiązania zagadek. Dzieci podają rozwiązanie, wskazują właściwy obrazek, szukają podpisów. Wspólnie odczytują nazwy ptaków, dzielą je na sylaby w połączeniu z wytupywaniem, wyklaskiwaniem, podskakiwaniem. Następnie, wyodrębniają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach.
6. „Powroty ptaków z ciepłych krajów” - zabawa naśladowcza przy fragmencie utworu z „Jeziora łabędziego” – „Wielki walc” P. Czajkowskiego. Zadanie (2) ukryte w kwiatku z cyfrą 2. (Załącznik nr 3)
Prowadząca zaprasza do siebie chętne dziecko z grupy. Objaśnia Mu, w tajemnicy przed pozostałymi dziećmi, co ma pokazać. Dziecko – ptak przykuca i wzbija się w powietrze, porusza rączkami – skrzydłami, powracając z ciepłych krajów. Pozostałe dzieci odgadują, naśladują lot ptaków przy fragmencie utworu.
7. ,,Leci marzec” – zabawa ruchowa przy piosence z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 3. (Załącznik nr 4)
8. „Pierwsze wiosenne kwiaty” - składanie pociętych elementów w logiczną całość. Zadanie (1) ukryte w kwiatku z cyfrą 4. (Załącznik nr 5)
Nauczycielka dzieli dzieci na kilkuosobowe zespoły. Rozdaje Im koperty z obrazkami pociętymi na kilka elementów. Dzieci układają puzzle w logiczną całość. Następnie próbują ułożyć wyraz - nazwę kwiatu z rozsypanki sylabowej.
9. „Idzie wiosna” zabawa muzyczno – ruchowa do muzyki „Walc kwiatów” z „Dziadka do orzechów” P. Czajkowskiego. Zadanie (2) ukryte w kwiatku z cyfrą 4. (Załącznik nr 5)
Prowadząca zabawę trzyma w dłoni „magiczny kwiat”. Dzieci – „kwiaty” leżą skulone – „kwiaty śpią”. Nauczycielka podczas muzyki spaceruje między dziećmi – „kwiatami” i budzi je dotknięciem „magicznego kwiatu”. Dotknięte dziecko – „kwiat” powoli zaczyna się budzić, najpierw wysuwa ku górze główkę, listki – rączki, podnosi się i zaczyna tanecznym krokiem podążać za swoja nauczycielką i tak spacerują, aż obudzą wszystkie. Dzieci – „kwiaty” wiążą koło i razem tańczą.
10. „Prawda – nieprawda” - zabawa dydaktyczna. Zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 5.
(Załącznik nr 6 )
Prowadząca odczytuje przygotowane zdania. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie czy zdanie jest prawdziwe, czy nie. Jeżeli jest prawdziwe podnoszą zieloną kartkę. Zaś, gdy zdanie jest nieprawdziwe czerwoną.
11. Zabawa relaksacyjna – wyciszenie, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie koncentracji uwagi.
Dzieci leżą wygodnie na materacach i słuchają wybranego fragmentu utworu „Wiosna” A. Vivaldiego. Nauczycielka prosi, by wyobraziły sobie niebo i chmury. Zadaniem przedszkolaków jest rysowanie w powietrzu chmur – najpierw prawą ręką, następnie lewą, na koniec obydwoma. Dzieci mogą również kreślić w powietrzu inne wzory i kształty, które kojarzą im się z nadejściem wiosny, np. trawa, kwiaty.
12. „List od Pani Wiosny” – odczytanie tekstu zaadresowanego do dzieci z grupy przedszkolnej. Wręczenie medali i kolorowanek. (Załącznik nr 7)
13. Podziękowanie dzieciom za wesołą zabawę i mile spędzony czas.

Załącznik nr 1

list od „Pani Wiosny” (1)
Kochane Przedszkolaki!
Nazywam się Wiosna. Jestem porą roku, która w marcu budzi przyrodę z zimowego snu. Witam Was ciepłymi promieniami słońca, śpiewem ptaków i pierwszymi wiosennymi kwiatami. Cieszę się, że już w najbliższą niedziele, do Was zawitam. Chcę sprawdzić, czy jesteście gotowi na spotkanie ze Mną? Co już o Mnie wiecie? Przygotowałam dla Was zadania. Za ich wykonanie otrzymacie niespodziankę. Dobrej zabawy!
Do zobaczenia 21 marca – Pani Wiosna.

Załącznik nr 2

zadanie od „Pani Wiosny”: koperta „KWIAT” nr 1
Kochane Przedszkolaki!
Przygotowałam dla Was ilustracje przedstawiające oznaki nadchodzącej wiosny oraz obrazki prezentujące zjawiska charakterystyczne dla innych pór roku. Za chwilę Pani Iza Wam je zaprezentuje. Wy, odkryjcie proszę obrazki i opowiedzcie co przedstawiają i czy jest to oznaka nadchodzącej wiosny.
Pani Wiosna.

Załącznik nr 3

zadanie od „Pani Wiosny”: koperta „KWIAT” nr 2
Kochane Przedszkolaki!
Wiosna to czas, w którym ptaki, które odleciały do ciepłych krajów wracają do nas. Ciekawa jestem, czy wiecie, jakie ptaki przylatują wiosną do Polski. Za chwilę Pani Iza przeczyta Wam zagadki i zaproponuje zabawy z nimi związane.
Pani Wiosna.
(1)
zagadki o ptakach

1. Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,
A po nasze żabki przybył aż z Afryki. (bocian)

2. Śpiewa wysoko piosenki do słonka,
Głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek)

3. Ten ptaszek, choć tak malutki,
Wielkie na niebie czyni kółka,
A nazywa się ........... (jaskółka)

4. Siedzi sobie na buku
Woła kuku, kuku. (kukułka)

5. Wraca do budki lęgowej na drzewie
I czeka z radością na panią szpakową. (szpak)

napisy do czytania globalnego
(2)
„Powroty ptaków z ciepłych krajów” - zabawa naśladowcza przy fragmencie utworu z Jeziora łabędziego –Walc Piotra Czajkowskiego

Załącznik nr 4

zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 3
Kochane Przedszkolaki!
Wiosenne ptaszki radośnie śpiewają. Ciekawa jestem czy i wy potraficie coś zaśpiewać. Może znacie jakąś piosenkę o Mnie?
Pani Wiosna.
,,Leci marzec” „Leci marzec”
autor nieznany, muzyka: Z. Stankiewicz

I. Leci marzec wiosny szuka,
znaleźć wiosnę wielka sztuka (biegniemy w koło z chustą)

ref.: woda z dachu kap, kap, kap ( uderzamy paluszkami o podłogę)
złap wiosenkę marcu złap! (klaszczemy w ręce)

II. Bo choć słońce już przypieka
wiosna, wiosna z przyjściem zwleka. (biegniemy w koło z chustą)

ref. woda z dachu kap, kap, kap....

Załącznik nr 5

zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 4
Kochane Przedszkolaki!
Mam nadzieje, że lubicie układać puzzle. Przygotowałam dla Was rozcięte obrazki pierwszych wiosennych kwiatów. Spróbujcie je ułożyć w całość. Ciekawa jestem, czy znacie już ich nazwy? Po tej zabawie, Pani Iza – zamieni Was kochani w kwiaty. Powodzenia!
Pani Wiosna.
(1)
obrazki „pierwszych wiosennych kwiatów”: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, narcyz, tulipan - pocięte na kilka elementów.
(2)
„Idzie wiosna” zabawa muzyczno – ruchowa do muzyki Walc kwiatów z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego.

Załącznik nr 6

zadanie ukryte w kwiatku z cyfrą 5
Kochane Przedszkolaki!
Przygotowałam dla Was kolorowe kwiatki, na których napisane są różne zdania: prawdziwe i nieprawdziwe. Za chwilę Pani Iza rozda każdemu zielone i czerwone kartki. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie czy zdanie jest prawdziwe, czy nie. Jeżeli jest prawdziwe to podnieście proszę zieloną kartkę do góry, a jeżeli fałszywe to czerwoną. Powodzenia!
Pani Wiosna.
propozycja zdań:
WIOSNĄ W PRZYRODZIE JEST NAJWIĘCEJ KOLORU ZIELONEGO
WIOSNĄ SPADAJĄ LIŚCIE Z DRZEW
JEŻE I NIEDŹWIEDZIE WIOSNĄ ZAPADAJĄ W SEN ZIMOWY
WIOSNĄ JASKÓŁKA I BOCIAN WRACAJĄ DO NAS Z CIEPŁYCH KRAJÓW
TULIPANY I KROKUSY TO WIOSENNE ZWIERZĘTA

Załącznik nr 7

list od „Pani Wiosny” (2)
Kochane Przedszkolaki!
Brawo! Wiedziałam, że prawidłowo wykonacie wszystkie zadania. Teraz już wiem, że jesteście gotowi na spotkanie ze Mną. Przesyłam Wam prezenty! Medale i kolorowanki. Życzę Wam wielu wiosennych przygód!
Do zobaczenia 21 marca – Pani Wiosna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.