X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46605
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jak dojść do przedszkola? - zabawy z kodowaniem

Konspekt zajęć matematycznych pt. „Droga do przedszkola”
z elementami kodowania w grupie dzieci 6-letnich

Temat: Jak dojść do przedszkola?- zabawy z kodowaniem.

Cel ogólny: Wdrażanie do kodowania poprzez zabawy matematyczne.

Cele szczegółowe:

w obszarze fizycznym dziecko:
• uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych,
• śpiewa i wykonuje ruch zgodnie z tekstem piosenki,

w obszarze emocjonalnym dziecko:
• cieszy się, uśmiecha,
• szanuje emocje swoje i innych,
• szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego
emocjonalnie,
• podejmuje próby radzenia sobie z emocjami w sytuacjach dla niego trudnych,

w obszarze społecznym dziecko:
• współpracuje w grupie,
• oczekuje na swoją kolej w zabawie,
• odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej,
• używa zwrotów grzecznościowych,
• respektuje prawa i obowiązki zawarte w kodeksie grupy,

w obszarze poznawczym dziecko:
• nazywa symbole i znaki graficzne,
• klasyfikuje przedmioty,
• szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości,
• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów,
• przelicza elementy w czasie zabawy.

Metody: słowna, czynna wg M. Kwiatowskiej

Materiały, narzędzia: płyta z utworem muzycznym, odtwarzacz CD, napisy START, META, DOM, PRZEDSZKOLE, mata do kodowania, klocki w kolorach czerwonym i zielonym (do zaznaczania zapisu kodowania- początek i koniec), figury geometryczne, strzałki, cyfry, dar Froebla, drewniane freblowskie siatki, propozycje obrazów do ułożenia lub zakodowania (załącznik 1).

Przebieg zajęć:

Przedstawienie dzieciom celu zajęć: wyznaczanie drogi do przedszkola na macie a następnie kodowanie jej w małych zespołach, tworzenie dekompozycji na małych siatkach papierowych, układanie własnych programów z wykorzystaniem pętli.

1. Powitanie piosenką: „Zapraszamy teraz ciszę”. Dzieci stoją w kole, śpiewają piosenkę umiarkowanych tonem ilustrują treść ruchem. W ciszy siadają w kole.

2. Zabawa z kodowaniem: „Droga do przedszkola”.
Nauczyciel zaprasza chętne dzieci do ułożenia na macie pola START - kolor zielony i pola - META. Nauczyciel prezentuje napis do czytania globalnego z wyrazem DOM i PRZEDSZKOLE układając je również na macie. Zwraca się do dziecka/ dzieci: Kto z was przychodzi do przedszkola pieszo? a kto dojeżdża autem? Jak myślisz, czy twoja droga do przedszkola jest dłuższa czy krótsza niż kolegi czy koleżanki? Rozmowy swobodne.
Nauczyciel dzieli dzieci na trzy zespoły. Każdy zespół wybiera swojego kapitana, który wyznacza za pomocą figur geometrycznych drogę z domu do przedszkola na macie. Następnie dzieci kodują trasę wykorzystując strzałki i cyfry.

3. „Jak myślisz”- zabawa w porównywanie dróg. Po wykonaniu zadania z kodowaniem dróg, dzieci porównują wszystkie drogi- która była najdłuższa, najkrótsza/ jednakowej długości- stawianie hipotez/ liczenie kroków. Wnioski.

4. Zabawa ruchowa: „Head, shoulders, kenes and toes” zabawa ruchowa. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy przy słowach piosenki. Dzieci słysząc jej słowa dotykają poszczególnych części ciała, o których jest mowa w piosence.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. Zabawę powtarzamy w szybszym tempie.

5. Zabawy z Dekompozycją – „rozkładanie obrazka na łopatki”. Nauczyciel kładzie przed dziećmi obrazek ułożony z figur geometrycznych/ darów lub proponuje ułożony gotowy wzór. Obrazek umieszczony jest na papierowej siatce geometrycznej w taki sposób, aby wszystkie elementy były dobrze widoczne. ( rysunek i wydruk są dla dzieci nieco trudniejsze). Zadaniem dzieci jest wyodrębnienie elementów, z których wykonany jest obrazek (wzór) bez jego rozkładania, a następnie wybranie odpowiednich klocków z darów i ułożenie ich pod siatką.

6. Zabawa na pożegnanie piosenką „Planeta dzieci”. Dzieci stoją w kole, śpiewają piosenkę i inscenizują ją ruchem.

7. Podsumowanie i podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach.

Organizacja zajęć na podstawie powyższego konspektu prowadzi do realizacji następujących zadań podstawy programowej:
I 5, II 1, 2, 7, 8; III 2, 4, 6; IV 9, 12, 13, 14, 15.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.