X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46583
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rozrywki i zadania do głowy łamania. Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji matematycznej w grupie dzieci 6-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W GRUPIE DZICI 6-LETNICH

TEMAT ZAJĘCIA: „Rozrywki i zadania do głowy łamania”-rozwiązywanie zadań, rebusów, krzyżówek i zagadek w Klubie Mądrego 6-latka; skonstruowanie i rozegranie gier- „Kartofel” oraz „Wyścig żabek”.

CELE OGÓLNE:
• Gromadzenie doświadczeń logicznych sprzyjających kształtowaniu się operacyjnego myślenia na poziomie konkretnym
• Doskonalenie umiejętności matematycznych:
- sprawnego liczenia w możliwie szerokim zakresie
- rozumienia liczb naturalnych w aspekcie porządkowym
- dodawania i odejmowania oraz rachowania w pamięci
• Utrwalenie znajomości cyfr i znaków matematycznych oraz liter i sylab; doskonalenie umiejętności czytania sylab
• Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
• Wyrabianie odporności emocjonalnej poprzez udział w grach
• Kształtowanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach napięć i wdrażanie do znoszenia porażki bez przerywania i porzucania czynności

CELE SZCZEGÓŁOWE: DZIECI:
• Czytają całościowo napisy przyporządkowane do ilustracji
• Z pomocą nauczyciela konstruują i rozgrywają gry w parach i zespołowo
• Liczą w możliwie szerokim zakresie, dodają i odejmują częściowo w pamięci
• Znają cyfry i znaki matematyczne, rozwiązują działania
• Znają litery i czytają sylaby otwarte
• Rozwiązują test w „Klubie Mądrego 6-latka”
• Doskonalą koordynację wzrokowo- ruchową
• Orientują się w schemacie ciała i w przestrzeni
• Godnie znoszą ewentualną porażkę, wierzą w możliwość powodzenia
• Potrafią śpiewać piosenkę i uczestniczą w zabawach integracyjnych
• Rozwiązują rebus i wykonują do niego ilustrację

METODY:
-podająca
-eksponująca
-czynnego działania

POMOCE: płyty i odtwarzacz CD, sudoku w 4 wersjach, napisy,szary papier, kredki, plansze do gry w „Kartofla”, kostki do gry, pionki, klocki do odmierzenia płytek chodnika, sylaby, działania matematyczne, emblematy z sylabami

LITERATURA:
1. „Jak nauczyć dzieci trudnej sztuki konstruowania gier”- E. Gruszczyk- Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska
2. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.
3. „Dziecięca matematyka”- E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Powitanie- zabawa rytmiczna z imionami z wykorzystaniem utworu „Imię- Krakowiak”- w rytm muzyki N 2x klaszcze wypowiadając swoje imię, grupa powtarza i tak każde dziecko po kolei.
2. Zabawa na wyciszenie i koncentrację- dzieci siedzą w kole i podają sobie mały kubeczek wypełniony wodą tak, aby nie uronić kropelki.
3. ZAPROSZENIE DO KLUBU MADREGO 6-LATKA – naucz. zaprasza dzieci do wspólnych zabaw; za każde dobrze rozwiązane zadanie dziecko otrzymuje punkt do klasyfikacji ogólnej klubu:
A/ Sudoku – uzupełnianie sudoku obrazkowego /4x4/ w 4 różnych wersjach – obrazkowy – pory roku, figury geometryczne, strzałki /kierunki/, sylaby otwarte.
B/ „Kartofel”- rozegranie gry w parach – kształtowanie rozumienia liczb naturalnych w aspekcie porządkowym; ćw. koordynacji wzrokowo – ruchowej /instrukcja – patrz literatura poz. 1, str.122/
C/ „Wyścig żabek” – gra planszowa, matematyczna na podstawie „Która żaba szybciej wskoczy do stawu” /literatura, poz. 1 str.172/ - rozumienie operacyjnego systemu działań arytmetycznych; stosowanie schematów graficznych; doskonalenie umiejętności dodawania. Gra rozgrywana jest w 4-osobowych zespołach. Ponieważ dzieci potrafią już konstruować gry, korzystają z przygotowanych na ranku plansz wg instrukcji n-la.
D/ Zabawa integracyjna „Miejsce po mojej prawej stronie” z sylabami- dzieci siedzą w kręgu (jedno miejsce jest wolne), każde ma emblemat z inną sylabą /wykorzystujemy do zabawy znane dzieciom litery i sylaby/. Osoba, która ma wolne miejsce po swojej prawej stronie rozpoczyna grę: „Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne. Przyjdzie na nie np. „FA” . grę kontynuuje dziecko, któremu zwolniło się miejsce po prawej stronie /w razie konieczności czytamy razem z dzieckiem/
E/ „Wiosenne kwiaty i owady” – rozwiązanie rebusu matematycznego i wykonanie do niego ilustracji- dzieci wykonują działania matematyczne /dodawanie oczek na dominie/. Wynikom przyporządkowane są litery, które tworzą rozwiązanie; po odczytaniu rozwiązania dzieci rysują -np. krokus, tulipan, sasanka itp.
4. Zakończenie – zabawa z krzesełkami do piosenki pt.: „Mała wiosna”- krzesełek o 1 mniej niż uczestników zabawy- na przerwę w muzyce wszyscy siadają, osoba dla której zabrakło miejsca musi „dośpiewać” dalszy ciąg piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.