X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46566
Przesłano:
Dział: Internat

Jak się uczyć, żeby się nauczyć

Cel:
- dostarczenie wychowankom wiedzy nt. poprawy jakości procesu uczenia się

Metody pracy:
miniwykład
dyskusja
burza mózgów
prezentacja

Środki dydaktyczne: markery, laptop, nagranie wideo (Technika Feynmana’a), rzutnik, tablica

Przebieg zajęć:
Przywitanie uczestników.
Zapoznanie wychowanków z tematem i celem zajęć oraz przypomnienie zasad obowiązujących podczas spotkania.
Dyskusja.
Rozpoczęcie dyskusji nt. sposobów z jakich korzystają wychowankowie w celu poprawienia efektywności nauki, odpowiedzi zapisujemy na tablicy.
Nakierunkowujemy dyskusję na temat higieny pracy umysłowej, właściwe przygotowanie miejsca do nauki (oświetlenie, przerwy w nauce), rozłożenia w czasie powtarzania materiału, systematyczne uczenie się, planowanie pracy, itp.
Miniwykład.
Zasady skutecznego i efektywnego uczenia się:
- uczymy się w maksymalnie krótkim czasie,
- dużo zapamiętując,
- długo pamiętając,
- umiemy wykorzystać nabytą wiedzę odpowiednio do celu i sytuacji, a także jesteśmy
zdolni do coraz bardziej twórczych rozwiązań zmieniających pozytywnie naszą
rzeczywistość,
- rozwijamy tkwiące w nas potencjalne możliwości,
- uczenie się jest dla nas radością i wyzwoleniem a nie zniewoleniem i przymusem.

WARUNKI DOBREGO UCZENIA SIĘ ZALEŻNE OD UCZĄCEGO SIĘ:
Koncentracja uwagi - skupienie się na przedmiocie.
Czynniki dekoncentracji: radio, TV, komputer, strach przed szkołą i złymi stopniami,
konflikty w domu, roztargnienie, nadmiar zajęć pozaszkolnych, inne.
Ćwiczenia na koncentrację uwagi:
- powielanie rysunków z dużą liczbą szczegółów,
- dorysowywanie brakujących szczegółów,
- puzzle,
- powtarzanie ciągów liczb,
- próba przypomnienia sobie wszystkich czynności dnia,
- będąc na lekcji przedmiotu, który nas nie interesuje, przez dziesięć,
piętnaście minut notujemy dosłownie to, co mówi nauczyciel,
- wpatrywanie się w wybrany w pomieszczeniu przedmiot- 4 min (starając
się nie myśleć o niczym).

Jak pobudzić zainteresowanie przedmiotem?
- obejrzeć film dokumentalny
- czytać biografie naukowców, literatów, pisarzy (ludzi sukcesu).
- rozmawiać z dorosłymi o ich pracy.
- brać udział w konkursach.
- uprawiać hobby (znaczki, świat wiedzy, kamienie, zwierzęta).
Rozumienie treści, których się uczymy:
Korzystać jak najwięcej z lekcji (szczególnie dotyczy to matematyki). Zadawać pytania.
Nie starać się zapamiętywać treści nierozumianych. Rozumienie związanie jest
z zapamiętaniem wcześniejszych informacji, doświadczeń, danych.
Dobre samopoczucie
Odpowiednia motywacja
Zapoznanie wychowanków z aktywnymi metodami pracy z tekstem:
SQRRR
S- scan- szybki przegląd, przejrzenie tekstu
Q- question- pytania, także pod tekstem
R- reading- czytanie( analiza)
R- respons- odpowiedzi na pytania
R- replay- szybki końcowy przegląd

PPLPP
P- przegląd materiału przed jego właściwą lekturą
P- pytania - co w tekście najważniejsze
L- lektura - czytanie z „otwartymi oczami i pamięcią”
P- przyswajanie - sformułowanie po swojemu, swoimi słowami
P- powtarzanie wg. reguł rządzących zapamiętywaniem
Czytając podkreślać lub wypisywać, sporządzać schematy i rysunki, robić plany i streszczenia, przyswajać treści fragmentami, coraz to nowe.

Prezentacja filmu z omówieniem techniki Feynman’a.
Omówienie techniki po obejrzeniu filmu.

Podsumowanie oraz podziękowanie za udział w zajęciach.
Rozmowa z wychowankami nt. tego co im się podobało w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.