X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46552
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy w liczeniu

Scenariusz zajęć
grupa 6-latki

Temat: Zabawy w liczeniu.

Cele główne:

• Tworzenie i przeliczanie elementów zbiorów;
• Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
• Rozpoznawanie zapisu graficznego cyfry od 0 do 10;
• Dodawanie i odejmowanie w sytuacji zadaniowej;
• Odróżnianie liczenia błędne od poprawnego;
• Analiza i synteza słuchowa wyrazów; Wskazywanie głoski w nagłosie i wygłosie;
• Czytanie globalne wyrazów;
• Opowiadanie o członkach najbliższej rodziny oraz pomieszczeniach w swoim domu;
• Umiejętność współpracy w grupie oraz w zespole zadaniowym;
• Rozwijanie percepcji słuchowej;

Metody:
• czynna – zadań stawianych dziecku, ruchowej ekspresji twórczej;
• słowna – rozmowa, objaśnienie, zagadki, burza mózgów;

Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa;

Pomoce:
• zagadka tematyczna, zabawki, obręcze, napisy – nazwy pomieszczeń w mieszkaniu, pudełka, kolorowe kubeczki, drewniane szpatułki, kartoniki z liczbami, piosenka „Zrób trzy kroki”, lina lub skakanki, kostki odo gry;

Przebieg:

1. Wprowadzenie do tematu.
Zagadka tematyczna. Rozkodowanie hasła zagadki za pomocą kolorowych kubeczków. Analiza i synteza słuchowa wyrazu RODZINA. – wskazywanie głoski w nagłosie i wygłosie.

Zagadka
Co to jest?
Może być mała lub duża
bliska czy daleka,
dotyczy każdego człowieka,
młodszego czy starszego,
często używa nazwiska tego samego / Rodzina

2. Mój dom – burza mózgów; rozmowa na temat sprzętów, mebli znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu.
Zabawa matematyczna – segregacja, tworzenie zbiorów.
Zadaniem dzieci jest posegregowanie przedmiotów według ich przeznaczenia, cech. Przeliczanie elementów zbiorów. Porównywanie zbiorów pod względem liczebności: w którym zbiorze jest więcej elementów, a w którym mniej. Układanie zbioru od najmniejszej do największej liczby przedmiotów.

3. Kubeczki – zabawa matematyczna dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Na szpatułkach są napisane równania matematyczne bez końcowego wyniku. Zadaniem dzieci jest obliczenie wyniku oraz wrzucenie danego patyczka do kubeczka z odpowiednia cyfrą.

4. Zrób trzy kroki – zabawa ruchowa z przeliczaniem
Zabawa wspomagająca umiejętności przeliczania i reagowania na sygnał słowny. Każdy ruch wymieniony w piosence dzieci wykonują w odpowiedniej ilości.

5. Który z kolei? Zabawa utrwalająca nazwy liczebników głównych i porządkowych.
Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach i kolejno liczą. Nauczyciel pyta wybrane dziecko: Który jesteś? A który jest kolega przed Tobą? A który z kolei jest kolega za tobą?

6. Kroki do domu – zabawa ruchowa z elementami matematyki. Nauczyciel wyznacza dwie linie na dwóch końcach sali (jedna oznacza linię startu, a druga „dom”). Za linią startu stają wszystkie dzieci. Wybrana osoba rzuca dwiema kostkami. Pozostali przeliczają oczka, sumują je i robią tyle kroków w kierunku „domu”, ile wskazuje wynik dodawania. Zabawa kończy się, gdy wszyscy dotrą do celu.

7. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.