X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46529
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jak wyglądał świat przed milionami lat. Liczymy dinozaury

Nauczyciel:
Ewa Kozina
Klasa: 0a

Lekcja (przedmiot): wychowanie przedszkolne

Data: 02.12.2019 r.

Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat. Liczymy dinozaury

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
1. Liczenie w zakresie sześciu.
2. Określenie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Cele:
(realizacja treści podstawy programowej IV 9, IV 15
IV 8, IV 15)

Wiadomości:
Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) :
• liczy w zakresie siedmiu,
• stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni,
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Po tej lekcji będę potrafił liczyć w zakresie siedmiu,
2. Rozpoznaje i nazywam cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,,
3. Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów.
„NaCoBeZu” (na co będę zwracał/ła uwagę):
1. Poznam cyfrę 7 i jej zapis.
2. Rozpoznaje, nazywam i dokonuje poznanych zapisów cyfrowych liczb.
3. Określam położenie przedmiotów.
Metody:

Formy pracy: indywidualna, w parach, zbiorowa.
Materiały i pomoce dydaktyczne: podręcznik, ćwiczenia Nowe przygody Olka i Ady. Poziom BB+.

Przebieg zajęć (metody i aktywności):

1. Faza wprowadzająca.
1.1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności.
1.2. Zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy.
1.3. Określenie celów zajęć („NACOBEZU”).
2. Faza realizacyjna.
2.1. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
2.2. Numerowanie dinozaurów. Kartoniki z liczbami.
Dzieci wspólnie z N. próbują nazwać pierwszego, drugiego... szóstego dinozaura (figurki).
• Dołożenie jeszcze jednej figurki dinozaura. N. dokłada na końcu szeregu siódmą figurkę dinozaura. Dzieci liczą figurki i pod siódmą umieszczają kartonik z siedmioma krążkami. Układają zapis: 6 i 1 to ..... . Odczytują zapis: 6 i 1 to 7.
2.3.Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 1, s. 58−59.
• Oglądanie liczby 7: pisanej i drukowanej. Rysowanie odpowiedniej liczby dinozaurów.
• Łączenie z liczbą 7 tych pętli, w których jest siedem elementów.
• Pisanie cyfry 7 po śladach, a potem – samodzielnie.
• Uzupełnianie zapisów liczbami mniejszymi od 7 i większymi od 7.
2.4 Zabawa ruchowa
3. Faza podsumowująca.
3.1. Podsumowanie zdobytych informacji. Uczniowie, którzy chętnie odpowiadają na pytania otrzymują naklejkę.
Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
Sprawdzę:
- czy uczniowie, rozwiązali zadanie poprawnie, odpowiadali poprawnie na pytania?
- czy uczniowie potrafią liczyć do 7 (zabawa „Magiczna 7”, w parach)?
- czy wszyscy byli aktywni na miarę swoich możliwości?
Kluczowe pytania dla uczniów:
1. Czy liczenie do siedmiu sprawia Wam trudność ?
2. Czy na co dzień przydaje się umiejętność liczenia? Jeśli tak, to podaj konkretny przykład.
Na lekcje rozwijane będą kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Porozumiewanie się w językach obcych.
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
4. Kompetencje informatyczne.
5. Umiejętność uczenia się.
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.