X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4652
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Jadwigi Burakiewicz
nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej ...

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

I Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
(§5 ust.1 p.1 *)

Formy realizacji:
-Poznanie procedury awansu zawodowego
-Współpraca z doradcą metodycznym.
-Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, przyrodniczej, wymiana doświadczeń.

II. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
(§5 ust.1 p.2 *)

Formy realizacji
-Zorganizowanie i prowadzenie zajęć Koła Ekologicznego.
-Współpraca z Klubem Gaja - Stowarzyszeniem Ekologicznym . -Koordynowanie programu „Święto drzewa”
-Organizowanie i koordynowanie konkursów
-Ekologicznych oraz „Biegu po paszport”.
-Tworzenie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Interdyscyplinarnego programu ekologicznego dla klas I - VI
-Współpraca z Nadleśnictwem oraz Kołem Łowieckim w Świdnicy.
-Warsztaty, konferencje metodyczne, szkolenia, dyskusje, współpraca z metodykiem.
-Samodzielne studiowanie literatury.
-Organizacja „Dnia Ziemi”
-Przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich
-Wykonywanie funkcji społecznego inspektora pracy.

III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
(§5 ust.1 p.3*)

Formy realizacji
-Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pt. „Komputer i internet jako narzędzie pracy nauczyciela przyrody
-Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów.

IV. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
(§5 ust.2 p.1*)

Formy realizacji
Opracowanie wraz z innymi nauczycielami Planu Pracy Szkoły na rok 2006/2007.
Przygotowanie programu pracy z uczniem zdolnym na zajęciach Koła Ekologicznego.
V. Dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
(§5 ust.2 p.2*)

Formy realizacji
-Wygłoszenie referatu pt. „Badania socjometryczne w mojej pracy nauczyciela-
-wychowawcy”.
-Prowadzenie otwartych zajęć dotyczących wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach przyrody.

VI. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.
(§5 ust.2 p.3a*)

Formy realizacji
-Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym na zajęciach Koła Ekologicznego

VII. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
(§5 ust.2 p.3b*)

Formy realizacji

-Opublikowanie w internecie wyników badań środowiska w okolicach Jaworzyny Śląskiej, wykonanymi z uczniami w ramach Koła Ekologicznego
-Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
-Udostępnienie na stronach internetu referatu pt. „ Badania socjometryczne w mojej pracy nauczyciela – wychowawcy”

VIII. Prowadzenie otwartych zajęć lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
(§5 ust.2 p.3c*)

Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć otwartych, dotyczących wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach przyrody.

IX. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły.
(§5 ust.2 p.4*)

Formy realizacji

-Analiza sprawdzianów, wyciąganie wniosków.
-Badanie uczniów w oparciu o techniki socjometryczne, wyciąganie wniosków.
-Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.


*-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 oraz 2002 r. Nr 82, poz.744)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.