X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46512
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Żegnamy zimę, witamy wiosnę - zabawy z kodowaniem. Scenariusz hospitacji "Indywidualizacja w procesie nauczania - skuteczność metod, technik i form zabaw stosowanych podczas pracy z dzieckiem"

Scenariusz hospitacji „Indywidualizacja w procesie nauczania - skuteczność metod, technik i form zabaw stosowanych podczas pracy z dzieckiem”

GRUPA: „Promyczki” 3, 4, 5 - latki

OSOBA PROWADZĄCA: Beata Smolińska

Temat: „Żegnamy zimę, witamy wiosnę” - zabawy z kodowaniem

TERMIN: 18.03.2021

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności krytycznego, logicznego myślenia i wnioskowania
- tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabaw
- kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
- uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań dzieci w procesie edukacyjnym (praca na różnych poziomach)
- kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie)

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozpoznaje pory roku, podaje ich cechy charakterystyczne
- śpiewa piosenkę
- grupuje elementy w zbiory według podanych kategorii
- bierze udział w zabawie ruchowej
- przelicza elementy w dostępnym zakresie
- rozwiązuje zadania z treścią
- odczytuje i rozumie symbole, znaki
- odczytuje zakodowane informacje
- dostrzega podany rytm i kontynuuje go

Metody: słowne - rozmowa; czynne - samodzielnych doświadczeń, aktywność własna, zadań stawianych dziecku do wykonania

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne:  płyta CD z nagraniami, sylwety kolorowych tulipanów, kostka z kolorami, kropkami, liczbami, mała i duża mata do kodowania, drzewo do kodowania, zestaw figur geometrycznych, kartoniki z symbolami, kwadraty z kolorowego papieru, klamerki, „kolorowa gąsienica”, kolorowe kółka - zestaw dla każdego dziecka

1.Wspólne śpiewanie piosenki „Uciekaj zimo”.

2.Rozmowa na temat treści piosenki.
O jakich porach roku jest mowa w piosence?
Wymień cechy charakterystyczne wymienionych pór roku.

3.Zadanie na pożegnanie dla Pani Zimy „Odkoduj zimowe drzewo”

Umieszczanie figur geometrycznych na sylwecie drzewa wg wskazanego przez n-la kodu.

Praca na poziomach
I grupa (dzieci 3-letnie) - układanie figur geometrycznych wg jednej cechy
II grupa (dzieci 4-letnie) - układanie figur geometrycznych wg dwóch cech
III grupa (dzieci 5-letnie) - układanie figur geometrycznych wg trzech cech

4.Zabawa ruchowa „Podskocz – kucnij”. Dzieci na hasło: góra – podskakują, na hasło dół – kucają.

5.Zadanie na powitanie dla Pani Wiosny „Kolorowe tulipany”.

Praca na poziomach
I grupa - rzucanie kostką z kolorami i odszukiwanie odpowiedniego koloru tulipana
II grupa - rzucanie dwiema kostkami (kostka z kolorami i kropkami) i szukanie wskazanej ilości tulipanów w podanym kolorze
III grupa - rozwiązywanie zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie tulipanów w zakresie dostępnym dla siebie)

6.Kodowanie na dywanie (praca z małą matą do kodowania) - uzupełnianie sylwet tulipanów wg podanego wzoru.

PODZIAŁ DZIECI NA 3 GRUPY - PRACA PRZY STOLIKACH

GRUPA 1
„Kolorowa gąsienica” - uzupełnianie przez dzieci kolorowej gąsienicy wg podanego kodu.
„Zabawy z klamerkami” - przyczepianie klamerek zgodnie z podanym rytmem.

GRUPA 2
„Kolorowa gąsienica” - uzupełnianie gąsienicy kolorowymi kółkami z kropkami i liczbami.
„Zabawy z klamerkami” - przyczepianie klamerek zgodnie z podana ilością.

GRUPA 3 (dzieci najstarsze - praca zespołowa)
Dyktando graficzne - odczytywanie współrzędnych dla danego koloru i układanie kolorowych płytek.

Opracowała: Beata Smolińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.