X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46472
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie 3-latków, semestr I

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno -wychowawczej
w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
w grupie dzieci 3letnich
Wychowawca: Edyta Kapelańczyk

Grupa 3 latków „ŻABKI” liczy 8 dzieci: 4 dziewczynki i 4 chłopców. Wszystkie dzieci we wrześniu po raz pierwszy zaczęły przygodę w naszym przedszkolu.
Praca dydaktyczno -wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego”” autorstwa Jolanty Wasilewskiej. Dzieci pracowały z ćwiczeniówkami zawartymi w pakiecie „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP.

Głównym celem pracy w grupie w minionym półroczu była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych. W miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone były zajęcia i zabawy mające na celu zintegrowanie dzieci oraz przekazanie im jak najwięcej wiedzy.

W pierwszym półroczu zrealizowane zostały następujące tematy kompleksowe:

W przedszkolu
Nasze przedszkole
Jestem bezpieczny
Pomocna dłoń
Idzie jesień przez świat
Jesienna przyroda
Koszyk Pani Jesieni
Skarby Jesieni
Nasza mała ojczyzna
Mój dom – Polska
Moje hobby
Ulubione zajęcia
Nadchodzi zima
Świąteczne przygotowania
Wesołych Świąt
Płynie czas
Młodsi i starsi
Sport to zdrowie
Dbam o zdrowie
Realizując powyższe tematy dzieci uczyły się przestrzegania ustalonych norm i zasad dotyczących czasu zabawy i pracy (w pierwszych dniach września wprowadziłam tzw. „kodeks grupy”). Dzieci poznały podstawy bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym. Doskonaliły umiejętności samoobsługowe, ćwiczyły sprawność ruchową i manualną. Starałam się wdrażać ich do aktywnego słuchania głośno czytanych bajek, opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się na różne tematy. Uczyły się piosenek, wierszy i tańców i. Wielu zabaw ruchowych. Doskonaliły sprawności manualne poprzez liczne zajęcia plastyczne i grafomotoryczne. Prace dzieci zawsze są powieszone na tablicach w szatni, by rodzice mogli zobaczyć dzieła swoich pociech. Poznały podstawowe figury geometryczne, przeliczały w zakresie 3, doskonaliły umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie i innych, poznały podstawowe kolory. Poprzez liczne działania dydaktyczne dzieci poznały wartości i zagadnienia takie jak: uprzejmość, odpowiedzialność, empatia, zdrowie, patriotyzm, rozwój, dobro, miłość, optymizm, bezpieczeństwo.
W grupie 3 latków prowadzone były zajęcia dodatkowe: religia i język angielski. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie pozwoliła na zapraszanie do placówki gości jak i rodziców czy dziadków na uroczystości. Mimo to w naszym przedszkolu odbyły się następujące ciekawe dni oraz uroczystości:
Dzień Przedszkolaka
Dzień Chłopaka
Dzień Drzewa
Światowy Dzień Mycia Rąk
Dzień Ziemniaka
Dzień Dyni
Dzień Postaci z Bajek
Dzień Jeża
Pasowanie na Przedszkolaka
Dzień Praw Dziecka
Święto Pluszowego Misia
Andrzejki
Dzień Górnika
Mikołaj
Dzień Piernika
Dzień Babci i Dziadka

Występy artystyczne dzieci z okazji Pasowania na Przedszkolaka i Dnia Babci i Dziadka zostały nagrane i udostępnione na grupie przedszkolnej na Facebooku ŻABKI, by rodzice i dziadkowie mogli zobaczyć, co przedszkolaki dla nich przygotowały.

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie odbyły się zebrania grupowe w przedszkolu. We wrześniu i na półrocze rodzice otrzymali informacje o funkcjonowaniu przedszkola i grupy w postaci wpisu na grupie ŻABKI na Facebooku. Z wynikami obserwacji dziecka , rodzice zapoznali się osobiście podczas przyprowadzania lub odbioru dziecka.

W pierwszym półroczu prowadziłam obserwację przedszkolną: jesienną i zimową. Obserwacja zawierała karty pracy sprawdzające poziom spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności manualnych i grafomotorycznych oraz pytania i stwierdzenia sprawdzające całościowy rozwój dziecka 3letniego. Obserwacja obejmowała rozwój: fizyczny, społeczny, emocjonalny, poznawczy. Po przeprowadzonej obserwacji stwierdzam, że cała grupa jest na podobnym poziomie intelektualnym. U niektórych dzieci widać pozytywną zmianę w obserwacji zimowej, wiele umiejętności uległo poprawie, przede wszystkim sposób trzymania kredki i staranność kolorowania.
Jeśli chodzi o rozwój fizyczny to dzieci dobrze radzą sobie z samoobsługą, samodzielnie korzystają z toalety, myją ręce, spożywają posiłki. Większości dzieciom problem sprawia samodzielne ubieranie się. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych. Prawidłowo wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne. Cała grupa wykonuje prace plastyczne z różnorodnych materiałów i za pomocą zróżnicowanych technik. Pod koniec pierwszego półrocza stwierdzam, że wszystkie dzieci prawidło trzymają kredkę i starają się dokładnie kolorować. Popracować trzeba u niektórych nad naciskiem podczas kolorowania.
Rozwój emocjonalny u wszystkich dzieci jest zadowalający. Dzieci przeżywają i rozumieją podstawowe emocje, są odporne emocjonalnie oraz posiadają umiejętność rozstania z opiekunem bez lęku, akceptując czas rozstania.
Rozwój społeczny u 3latków jest na wysokim poziomie. Dzieci reprezentują prawidłowy stosunek do rówieśników i dorosłych, bawią się zgodnie, dzielą się zabawkami. Wszyscy słuchają poleceń nauczyciela i się do nich stosują. Przestrzegają ustalonych wspólnie norm i zasad, grzecznie zwracają się do rówieśników i nauczycieli.
Jeśli chodzi o rozwój poznawczy to większość dzieci posiada obszerną wiedzę ogólną, potrafią się przedstawić, podać swój adres, nazwać członków rodziny. Rozwój mowy jest zróżnicowany. Są dzieci u których mowa uległa znacznej poprawie, ale są też takie, u których mowa nie jest do końca zrozumiała. Dzieci znają podstawowe kolory, nazywają czynności, klasyfikują przedmioty wg jednej cechy, układają puzzle. Nieliczni mają problem z kontynuacją prostych sekwencji oraz opowiedzeniem historyjek obrazkowych. Cała grupa chętnie ogląda książeczki, uważnie słucha czytanych im utworów literackich. Przeliczają w zakresie do 3, wskazują gdzie jest mniej, a gdzie więcej elementów. Wszystkie dzieci śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego oraz recytują krótkie wierszyki.

Wnioski do mojej dalszej pracy są następujące: wspomaganie harmonijnego rozwoju każdego dziecka, praca indywidualna z dziećmi wg ich potrzeb, dostarczanie licznych ćwiczeń grafomotorycznych, kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, które mają na celu usprawnienie aparatu mowy dzieci, uczestnictwo w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.