X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46427
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czy zwierzęta lubią zimę? Spotkanie z ekspertem-leśnikiem realizowany metodą projektu edukacyjnego

Scenariusz zajęcia edukacyjnego w grupie dzieci 5,6-letnich Tropiciele

Temat .Czy zwierzęta lubią zimę?- Spotkanie z ekspertem-leśnikiem
-realizowany metodą projektu edukacyjnego
Data:
Prowadząca:
Cel ogólny:
 Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom leśnym podczas zimy

Cele szczegółowe:
Poziom I:
- uczestniczy w zbiorowym śpiewaniu
-odpowiada na pytania nauczyciela
-współdziała w parze
-rozpoznaje obraz graficzny liter
- próbuje odczytać krótkie wyrazy utworzone z poznanych drukowanych liter
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki
- rozwiązuje zagadki
-ogląda z uwagą film o zwierzętach
- zna i pamięta nazwy poznanych zwierząt leśnych oraz ptaków(np. niedźwiedź, wiewiórka, sarna, lis, wróbel, sikorka, )
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-używa w mowie potocznej poprawnych nazw poznanych zwierząt
− wie, że niektóre zwierzęta śpią snem zimowym, np. żyjący w górach − niedźwiedź, żyjący na łące i w parku jeż
-stosuje się do zawartych umów
Poziom II:
− wypowiada się swobodnie na dany temat
− współdziała w grupie, parze i zespole
-ogląda z uwagą i komentuje film edukacyjny o zwierzętach
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- czyta wyrazy globalnie w powiązaniu z przedmiotem przedstawionym na obrazku
-dobiera podpisy do obrazków
-rozróżnia głoski na początku i na końcu w prostych fonetycznie słowach
-recytuje wierszyki i rymowanki
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-wymienia nazwy zwierząt i ptaków żyjących w lesie i w parku (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, jeleń, lis, zając, dzik, wróbel, sikorka bogatka, sikorka modra, kos, sroka itp.)
-opisuje zwyczaje zwierząt: wędrówki ptaków, robienie zapasów na zimę itp.
− wymienia poznane nazwy miejsc i przedmiotów związanych z dokarmianiem zwierząt w zimie: paśnik, karmnik, lizawka i przedstawia je w formie rysunków
- rozumie, dlaczego ludzie zimą dokarmiają zwierzęta- wie co jedzą zwierzęta
-czeka na swoją kolej w sytuacjach społecznych(udziela odpowiedzi zgodnie z zasadami)

Dziecko zdolne:
-potrafi nazwać tropy poznanych zwierząt
-wie co oznacza słowo migracja ptaków: zn i wymienia nazwy niektórych ptaków odlatujących na zimę[bocian, jaskółka, dudek, kukułka] i przylatujących na zimę [gil, zięba jemiołuszka, sikorka, szczygieł]

Metody:
słowne - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania,
oglądowe- pokaz, film

Formy:
indywidualna, w parach, grupowa, zespołowa
Przebieg:

1.Powitanie:
Witam wszystkich, którzy lubią zimę.
Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.
Witam wszystkich, którzy kochają zwierzęta i las.
Zapoznanie z tematem zajęć
2.Dzwoneczek-zabawa integracyjno-wyciszająca( dzieci siedząc w kole przekazują sobie kolejno dzwoneczek w taki sposób aby nie zadzwonił)
3. Dokarmianie zwierząt -film edukacyjny [spotkanie z ekspertem- leśnikiem] https://www.youtube.com/watch?v=coD7b0eH9LM -rozmowa nt filmu –dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- czy zwierzęta trzeba dokarmiać przez całą zimę,
-kiedy najbardziej tego potrzebują,
-co jedzą zwierzęta leśne i ptaki zimą
-czym nie powinno się karmić ptaków

4. Głodny ptaszek-zabawa muzyczna- śpiewanie piosenki przy akompaniamencie nagrania płyty CD ( improwizacja ruchowa treści piosenki).
5. Tropami zwierząt-zabawa tropiąca [Tropiciele-tropią tropy zwierząt]- chętne dzieci kolejno dzieci szukają sylwet zwierząt ukrytych w sali po ich śladach -sarna, zając, dzik, wróbel ,wiewiórka.
6. Zimują z nami-zabawa z wykorzystaniem ilustracji zwierząt-dzieci wybierają spośród zwierząt te, którym trzeba pomagać w zimie.
7.Jakie zwierzę-zabawa słowna-dzieci losują kartki z napisami, odczytują globalnie napis, a następnie wskazują miejsce, gdzie należy umieścić napis, dzielą wyraz na sylaby, wskazują głoskę w nagłosie i wygłosie
8.Stołóka dla zwierząt- klasyfikacja jedzenia- dzieci wybierają odpowiednio warzywa i ziarno oraz słoninę i umieszczają przy odpowiednim zwierzęciu.
9.Ukochany ptaszku - zabawa rytmiczno-ruchowa -dzieci biegają swobodnie po sali w rozsypce, na hasło nauczyciela dobierają się w pary i klaszcząc w dłonie mówią rymowankę: U-ko-cha-ny pta-szku
Nie- bój -się!
Po-mo-że-my to-bie zi-mą,
Na-kar-mi-my cię!

10. Zgaduj-zgadula- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach –nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

11. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

12.Słownik projektu-wykonanie słownika projektu; słowa związane ze zwierzętami i ptakami np. karmnik, migracje ptaków ,pokarm, paśnik, lizawka, leśniczy, skarpety itp. ) dzieci przedstawiają w formie rysunków [z podpisami]

szyszki
orzechy
sójka
jemiołuszka
karmnik

Scenariusz zajęcia edukacyjnego w grupie dzieci 5,6-letnich Tropiciele

Temat .Czy zwierzęta lubią zimę?- Spotkanie z ekspertem-leśnikiem
-realizowany metodą projektu edukacyjnego
Data:
Prowadząca:
Cel ogólny:
 Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom leśnym podczas zimy

Cele szczegółowe:
Poziom I:
- uczestniczy w zbiorowym śpiewaniu
-odpowiada na pytania nauczyciela
-współdziała w parze
-rozpoznaje obraz graficzny liter
- próbuje odczytać krótkie wyrazy utworzone z poznanych drukowanych liter
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki
- rozwiązuje zagadki
-ogląda z uwagą film o zwierzętach
- zna i pamięta nazwy poznanych zwierząt leśnych oraz ptaków(np. niedźwiedź, wiewiórka, sarna, lis, wróbel, sikorka, )
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-używa w mowie potocznej poprawnych nazw poznanych zwierząt
− wie, że niektóre zwierzęta śpią snem zimowym, np. żyjący w górach − niedźwiedź, żyjący na łące i w parku jeż
-stosuje się do zawartych umów
Poziom II:
− wypowiada się swobodnie na dany temat
− współdziała w grupie, parze i zespole
-ogląda z uwagą i komentuje film edukacyjny o zwierzętach
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- czyta wyrazy globalnie w powiązaniu z przedmiotem przedstawionym na obrazku
-dobiera podpisy do obrazków
-rozróżnia głoski na początku i na końcu w prostych fonetycznie słowach
-recytuje wierszyki i rymowanki
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-wymienia nazwy zwierząt i ptaków żyjących w lesie i w parku (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, jeleń, lis, zając, dzik, wróbel, sikorka bogatka, sikorka modra, kos, sroka itp.)
-opisuje zwyczaje zwierząt: wędrówki ptaków, robienie zapasów na zimę itp.
− wymienia poznane nazwy miejsc i przedmiotów związanych z dokarmianiem zwierząt w zimie: paśnik, karmnik, lizawka i przedstawia je w formie rysunków
- rozumie, dlaczego ludzie zimą dokarmiają zwierzęta- wie co jedzą zwierzęta
-czeka na swoją kolej w sytuacjach społecznych(udziela odpowiedzi zgodnie z zasadami)

Dziecko zdolne:
-potrafi nazwać tropy poznanych zwierząt
-wie co oznacza słowo migracja ptaków: zn i wymienia nazwy niektórych ptaków odlatujących na zimę[bocian, jaskółka, dudek, kukułka] i przylatujących na zimę [gil, zięba jemiołuszka, sikorka, szczygieł]

Metody:
słowne - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania,
oglądowe- pokaz, film

Formy:
indywidualna, w parach, grupowa, zespołowa
Przebieg:

1.Powitanie:
Witam wszystkich, którzy lubią zimę.
Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.
Witam wszystkich, którzy kochają zwierzęta i las.
Zapoznanie z tematem zajęć
2.Dzwoneczek-zabawa integracyjno-wyciszająca( dzieci siedząc w kole przekazują sobie kolejno dzwoneczek w taki sposób aby nie zadzwonił)
3. Dokarmianie zwierząt -film edukacyjny [spotkanie z ekspertem- leśnikiem] https://www.youtube.com/watch?v=coD7b0eH9LM -rozmowa nt filmu –dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- czy zwierzęta trzeba dokarmiać przez całą zimę,
-kiedy najbardziej tego potrzebują,
-co jedzą zwierzęta leśne i ptaki zimą
-czym nie powinno się karmić ptaków

4. Głodny ptaszek-zabawa muzyczna- śpiewanie piosenki przy akompaniamencie nagrania płyty CD ( improwizacja ruchowa treści piosenki).
5. Tropami zwierząt-zabawa tropiąca [Tropiciele-tropią tropy zwierząt]- chętne dzieci kolejno dzieci szukają sylwet zwierząt ukrytych w sali po ich śladach -sarna, zając, dzik, wróbel ,wiewiórka.
6. Zimują z nami-zabawa z wykorzystaniem ilustracji zwierząt-dzieci wybierają spośród zwierząt te, którym trzeba pomagać w zimie.
7.Jakie zwierzę-zabawa słowna-dzieci losują kartki z napisami, odczytują globalnie napis, a następnie wskazują miejsce, gdzie należy umieścić napis, dzielą wyraz na sylaby, wskazują głoskę w nagłosie i wygłosie
8.Stołóka dla zwierząt- klasyfikacja jedzenia- dzieci wybierają odpowiednio warzywa i ziarno oraz słoninę i umieszczają przy odpowiednim zwierzęciu.
9.Ukochany ptaszku - zabawa rytmiczno-ruchowa -dzieci biegają swobodnie po sali w rozsypce, na hasło nauczyciela dobierają się w pary i klaszcząc w dłonie mówią rymowankę: U-ko-cha-ny pta-szku
Nie- bój -się!
Po-mo-że-my to-bie zi-mą,
Na-kar-mi-my cię!

10. Zgaduj-zgadula- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach –nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

11. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

12.Słownik projektu-wykonanie słownika projektu; słowa związane ze zwierzętami i ptakami np. karmnik, migracje ptaków ,pokarm, paśnik, lizawka, leśniczy, skarpety itp. ) dzieci przedstawiają w formie rysunków [z podpisami]

szyszki
orzechy
sójka
jemiołuszka
karmnik

Scenariusz zajęcia edukacyjnego w grupie dzieci 5,6-letnich Tropiciele

Temat .Czy zwierzęta lubią zimę?- Spotkanie z ekspertem-leśnikiem
-realizowany metodą projektu edukacyjnego
Data:
Prowadząca:
Cel ogólny:
 Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom leśnym podczas zimy

Cele szczegółowe:
Poziom I:
- uczestniczy w zbiorowym śpiewaniu
-odpowiada na pytania nauczyciela
-współdziała w parze
-rozpoznaje obraz graficzny liter
- próbuje odczytać krótkie wyrazy utworzone z poznanych drukowanych liter
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki
- rozwiązuje zagadki
-ogląda z uwagą film o zwierzętach
- zna i pamięta nazwy poznanych zwierząt leśnych oraz ptaków(np. niedźwiedź, wiewiórka, sarna, lis, wróbel, sikorka, )
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-używa w mowie potocznej poprawnych nazw poznanych zwierząt
− wie, że niektóre zwierzęta śpią snem zimowym, np. żyjący w górach − niedźwiedź, żyjący na łące i w parku jeż
-stosuje się do zawartych umów
Poziom II:
− wypowiada się swobodnie na dany temat
− współdziała w grupie, parze i zespole
-ogląda z uwagą i komentuje film edukacyjny o zwierzętach
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- czyta wyrazy globalnie w powiązaniu z przedmiotem przedstawionym na obrazku
-dobiera podpisy do obrazków
-rozróżnia głoski na początku i na końcu w prostych fonetycznie słowach
-recytuje wierszyki i rymowanki
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-wymienia nazwy zwierząt i ptaków żyjących w lesie i w parku (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, jeleń, lis, zając, dzik, wróbel, sikorka bogatka, sikorka modra, kos, sroka itp.)
-opisuje zwyczaje zwierząt: wędrówki ptaków, robienie zapasów na zimę itp.
− wymienia poznane nazwy miejsc i przedmiotów związanych z dokarmianiem zwierząt w zimie: paśnik, karmnik, lizawka i przedstawia je w formie rysunków
- rozumie, dlaczego ludzie zimą dokarmiają zwierzęta- wie co jedzą zwierzęta
-czeka na swoją kolej w sytuacjach społecznych(udziela odpowiedzi zgodnie z zasadami)

Dziecko zdolne:
-potrafi nazwać tropy poznanych zwierząt
-wie co oznacza słowo migracja ptaków: zn i wymienia nazwy niektórych ptaków odlatujących na zimę[bocian, jaskółka, dudek, kukułka] i przylatujących na zimę [gil, zięba jemiołuszka, sikorka, szczygieł]

Metody:
słowne - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania,
oglądowe- pokaz, film

Formy:
indywidualna, w parach, grupowa, zespołowa
Przebieg:

1.Powitanie:
Witam wszystkich, którzy lubią zimę.
Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.
Witam wszystkich, którzy kochają zwierzęta i las.
Zapoznanie z tematem zajęć
2.Dzwoneczek-zabawa integracyjno-wyciszająca( dzieci siedząc w kole przekazują sobie kolejno dzwoneczek w taki sposób aby nie zadzwonił)
3. Dokarmianie zwierząt -film edukacyjny [spotkanie z ekspertem- leśnikiem] https://www.youtube.com/watch?v=coD7b0eH9LM -rozmowa nt filmu –dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- czy zwierzęta trzeba dokarmiać przez całą zimę,
-kiedy najbardziej tego potrzebują,
-co jedzą zwierzęta leśne i ptaki zimą
-czym nie powinno się karmić ptaków

4. Głodny ptaszek-zabawa muzyczna- śpiewanie piosenki przy akompaniamencie nagrania płyty CD ( improwizacja ruchowa treści piosenki).
5. Tropami zwierząt-zabawa tropiąca [Tropiciele-tropią tropy zwierząt]- chętne dzieci kolejno dzieci szukają sylwet zwierząt ukrytych w sali po ich śladach -sarna, zając, dzik, wróbel ,wiewiórka.
6. Zimują z nami-zabawa z wykorzystaniem ilustracji zwierząt-dzieci wybierają spośród zwierząt te, którym trzeba pomagać w zimie.
7.Jakie zwierzę-zabawa słowna-dzieci losują kartki z napisami, odczytują globalnie napis, a następnie wskazują miejsce, gdzie należy umieścić napis, dzielą wyraz na sylaby, wskazują głoskę w nagłosie i wygłosie
8.Stołóka dla zwierząt- klasyfikacja jedzenia- dzieci wybierają odpowiednio warzywa i ziarno oraz słoninę i umieszczają przy odpowiednim zwierzęciu.
9.Ukochany ptaszku - zabawa rytmiczno-ruchowa -dzieci biegają swobodnie po sali w rozsypce, na hasło nauczyciela dobierają się w pary i klaszcząc w dłonie mówią rymowankę: U-ko-cha-ny pta-szku
Nie- bój -się!
Po-mo-że-my to-bie zi-mą,
Na-kar-mi-my cię!

10. Zgaduj-zgadula- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach –nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

11. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

12.Słownik projektu-wykonanie słownika projektu; słowa związane ze zwierzętami i ptakami np. karmnik, migracje ptaków ,pokarm, paśnik, lizawka, leśniczy, skarpety itp. ) dzieci przedstawiają w formie rysunków [z podpisami]

szyszki
orzechy
sójka
jemiołuszka
karmnik

Scenariusz zajęcia edukacyjnego w grupie dzieci 5,6-letnich Tropiciele

Temat .Czy zwierzęta lubią zimę?- Spotkanie z ekspertem-leśnikiem
-realizowany metodą projektu edukacyjnego
Data:
Prowadząca:
Cel ogólny:
 Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom leśnym podczas zimy

Cele szczegółowe:
Poziom I:
- uczestniczy w zbiorowym śpiewaniu
-odpowiada na pytania nauczyciela
-współdziała w parze
-rozpoznaje obraz graficzny liter
- próbuje odczytać krótkie wyrazy utworzone z poznanych drukowanych liter
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki
- rozwiązuje zagadki
-ogląda z uwagą film o zwierzętach
- zna i pamięta nazwy poznanych zwierząt leśnych oraz ptaków(np. niedźwiedź, wiewiórka, sarna, lis, wróbel, sikorka, )
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-używa w mowie potocznej poprawnych nazw poznanych zwierząt
− wie, że niektóre zwierzęta śpią snem zimowym, np. żyjący w górach − niedźwiedź, żyjący na łące i w parku jeż
-stosuje się do zawartych umów
Poziom II:
− wypowiada się swobodnie na dany temat
− współdziała w grupie, parze i zespole
-ogląda z uwagą i komentuje film edukacyjny o zwierzętach
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- czyta wyrazy globalnie w powiązaniu z przedmiotem przedstawionym na obrazku
-dobiera podpisy do obrazków
-rozróżnia głoski na początku i na końcu w prostych fonetycznie słowach
-recytuje wierszyki i rymowanki
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-wymienia nazwy zwierząt i ptaków żyjących w lesie i w parku (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, jeleń, lis, zając, dzik, wróbel, sikorka bogatka, sikorka modra, kos, sroka itp.)
-opisuje zwyczaje zwierząt: wędrówki ptaków, robienie zapasów na zimę itp.
− wymienia poznane nazwy miejsc i przedmiotów związanych z dokarmianiem zwierząt w zimie: paśnik, karmnik, lizawka i przedstawia je w formie rysunków
- rozumie, dlaczego ludzie zimą dokarmiają zwierzęta- wie co jedzą zwierzęta
-czeka na swoją kolej w sytuacjach społecznych(udziela odpowiedzi zgodnie z zasadami)

Dziecko zdolne:
-potrafi nazwać tropy poznanych zwierząt
-wie co oznacza słowo migracja ptaków: zn i wymienia nazwy niektórych ptaków odlatujących na zimę[bocian, jaskółka, dudek, kukułka] i przylatujących na zimę [gil, zięba jemiołuszka, sikorka, szczygieł]

Metody:
słowne - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania,
oglądowe- pokaz, film

Formy:
indywidualna, w parach, grupowa, zespołowa
Przebieg:

1.Powitanie:
Witam wszystkich, którzy lubią zimę.
Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.
Witam wszystkich, którzy kochają zwierzęta i las.
Zapoznanie z tematem zajęć
2.Dzwoneczek-zabawa integracyjno-wyciszająca( dzieci siedząc w kole przekazują sobie kolejno dzwoneczek w taki sposób aby nie zadzwonił)
3. Dokarmianie zwierząt -film edukacyjny [spotkanie z ekspertem- leśnikiem] https://www.youtube.com/watch?v=coD7b0eH9LM -rozmowa nt filmu –dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- czy zwierzęta trzeba dokarmiać przez całą zimę,
-kiedy najbardziej tego potrzebują,
-co jedzą zwierzęta leśne i ptaki zimą
-czym nie powinno się karmić ptaków

4. Głodny ptaszek-zabawa muzyczna- śpiewanie piosenki przy akompaniamencie nagrania płyty CD ( improwizacja ruchowa treści piosenki).
5. Tropami zwierząt-zabawa tropiąca [Tropiciele-tropią tropy zwierząt]- chętne dzieci kolejno dzieci szukają sylwet zwierząt ukrytych w sali po ich śladach -sarna, zając, dzik, wróbel ,wiewiórka.
6. Zimują z nami-zabawa z wykorzystaniem ilustracji zwierząt-dzieci wybierają spośród zwierząt te, którym trzeba pomagać w zimie.
7.Jakie zwierzę-zabawa słowna-dzieci losują kartki z napisami, odczytują globalnie napis, a następnie wskazują miejsce, gdzie należy umieścić napis, dzielą wyraz na sylaby, wskazują głoskę w nagłosie i wygłosie
8.Stołóka dla zwierząt- klasyfikacja jedzenia- dzieci wybierają odpowiednio warzywa i ziarno oraz słoninę i umieszczają przy odpowiednim zwierzęciu.
9.Ukochany ptaszku - zabawa rytmiczno-ruchowa -dzieci biegają swobodnie po sali w rozsypce, na hasło nauczyciela dobierają się w pary i klaszcząc w dłonie mówią rymowankę: U-ko-cha-ny pta-szku
Nie- bój -się!
Po-mo-że-my to-bie zi-mą,
Na-kar-mi-my cię!

10. Zgaduj-zgadula- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach –nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

11. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

12.Słownik projektu-wykonanie słownika projektu; słowa związane ze zwierzętami i ptakami np. karmnik, migracje ptaków ,pokarm, paśnik, lizawka, leśniczy, skarpety itp. ) dzieci przedstawiają w formie rysunków [z podpisami]

szyszki
orzechy
sójka
jemiołuszka
karmnik

Scenariusz zajęcia edukacyjnego w grupie dzieci 5,6-letnich Tropiciele

Temat .Czy zwierzęta lubią zimę?- Spotkanie z ekspertem-leśnikiem
-realizowany metodą projektu edukacyjnego
Data:
Prowadząca:
Cel ogólny:
 Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania zwierzętom leśnym podczas zimy

Cele szczegółowe:
Poziom I:
- uczestniczy w zbiorowym śpiewaniu
-odpowiada na pytania nauczyciela
-współdziała w parze
-rozpoznaje obraz graficzny liter
- próbuje odczytać krótkie wyrazy utworzone z poznanych drukowanych liter
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-recytuje krótkie wierszyki i rymowanki
- rozwiązuje zagadki
-ogląda z uwagą film o zwierzętach
- zna i pamięta nazwy poznanych zwierząt leśnych oraz ptaków(np. niedźwiedź, wiewiórka, sarna, lis, wróbel, sikorka, )
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-używa w mowie potocznej poprawnych nazw poznanych zwierząt
− wie, że niektóre zwierzęta śpią snem zimowym, np. żyjący w górach − niedźwiedź, żyjący na łące i w parku jeż
-stosuje się do zawartych umów
Poziom II:
− wypowiada się swobodnie na dany temat
− współdziała w grupie, parze i zespole
-ogląda z uwagą i komentuje film edukacyjny o zwierzętach
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
- czyta wyrazy globalnie w powiązaniu z przedmiotem przedstawionym na obrazku
-dobiera podpisy do obrazków
-rozróżnia głoski na początku i na końcu w prostych fonetycznie słowach
-recytuje wierszyki i rymowanki
-ilustruje ruchem treść śpiewanej piosenki
-wymienia nazwy zwierząt i ptaków żyjących w lesie i w parku (niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, jeleń, lis, zając, dzik, wróbel, sikorka bogatka, sikorka modra, kos, sroka itp.)
-opisuje zwyczaje zwierząt: wędrówki ptaków, robienie zapasów na zimę itp.
− wymienia poznane nazwy miejsc i przedmiotów związanych z dokarmianiem zwierząt w zimie: paśnik, karmnik, lizawka i przedstawia je w formie rysunków
- rozumie, dlaczego ludzie zimą dokarmiają zwierzęta- wie co jedzą zwierzęta
-czeka na swoją kolej w sytuacjach społecznych(udziela odpowiedzi zgodnie z zasadami)

Dziecko zdolne:
-potrafi nazwać tropy poznanych zwierząt
-wie co oznacza słowo migracja ptaków: zn i wymienia nazwy niektórych ptaków odlatujących na zimę[bocian, jaskółka, dudek, kukułka] i przylatujących na zimę [gil, zięba jemiołuszka, sikorka, szczygieł]

Metody:
słowne - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
czynne – zadań stawianych dzieciom do wykonania,
oglądowe- pokaz, film

Formy:
indywidualna, w parach, grupowa, zespołowa
Przebieg:

1.Powitanie:
Witam wszystkich, którzy lubią zimę.
Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.
Witam wszystkich, którzy kochają zwierzęta i las.
Zapoznanie z tematem zajęć
2.Dzwoneczek-zabawa integracyjno-wyciszająca( dzieci siedząc w kole przekazują sobie kolejno dzwoneczek w taki sposób aby nie zadzwonił)
3. Dokarmianie zwierząt -film edukacyjny [spotkanie z ekspertem- leśnikiem] -rozmowa nt filmu –dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- czy zwierzęta trzeba dokarmiać przez całą zimę,
-kiedy najbardziej tego potrzebują,
-co jedzą zwierzęta leśne i ptaki zimą
-czym nie powinno się karmić ptaków

4. Głodny ptaszek-zabawa muzyczna- śpiewanie piosenki przy akompaniamencie nagrania płyty CD ( improwizacja ruchowa treści piosenki).
5. Tropami zwierząt-zabawa tropiąca [Tropiciele-tropią tropy zwierząt]- chętne dzieci kolejno dzieci szukają sylwet zwierząt ukrytych w sali po ich śladach -sarna, zając, dzik, wróbel ,wiewiórka.
6. Zimują z nami-zabawa z wykorzystaniem ilustracji zwierząt-dzieci wybierają spośród zwierząt te, którym trzeba pomagać w zimie.
7.Jakie zwierzę-zabawa słowna-dzieci losują kartki z napisami, odczytują globalnie napis, a następnie wskazują miejsce, gdzie należy umieścić napis, dzielą wyraz na sylaby, wskazują głoskę w nagłosie i wygłosie
8.Stołóka dla zwierząt- klasyfikacja jedzenia- dzieci wybierają odpowiednio warzywa i ziarno oraz słoninę i umieszczają przy odpowiednim zwierzęciu.
9.Ukochany ptaszku - zabawa rytmiczno-ruchowa -dzieci biegają swobodnie po sali w rozsypce, na hasło nauczyciela dobierają się w pary i klaszcząc w dłonie mówią rymowankę: U-ko-cha-ny pta-szku
Nie- bój -się!
Po-mo-że-my to-bie zi-mą,
Na-kar-mi-my cię!

10. Zgaduj-zgadula- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach –nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

11. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

12.Słownik projektu-wykonanie słownika projektu; słowa związane ze zwierzętami i ptakami np. karmnik, migracje ptaków ,pokarm, paśnik, lizawka, leśniczy, skarpety itp. ) dzieci przedstawiają w formie rysunków [z podpisami]

szyszki
orzechy
sójka
jemiołuszka
karmnik

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.