X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46355
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Głoski i sylaby - wesołe zabawy. Scenariusz zajęć dydaktycznych

Scenariusz zajęć dydaktycznych

Temat: „Głoski i sylaby -wesołe zabawy”
Grupa: 5-6 latki
Prowadząca: mgr Maria Skrabska

Cel ogólny:
przygotowanie dzieci do nauki czytania poprzez kształtowanie mowy, myślenia, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej
doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
rozwijanie sprawności manualnej
Cele szczegółowe:
rozpoznaje litery
potrafi odnaleść swoje imię wśród innych
dzieli wyrazy na sylaby, głoski
potrafi złożyć obrazek z części
potrafi wymienić ilość wyrazów w zdaniu, ułożyć proste zdanie
układa wyrazy z sylab
potrafi segregować litery wg podanej cechy( wielkie, małe, samogłoski, spółgłoski)
potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie
układa wyrazy z pojedynczych liter i sylab,

Metody: czynne: zadań stawianych dziecku do wykonania, , Majchrzak
oglądowe: obserwacja, pokaz
słowna: objaśnienia, instrukcje

Forma: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: wizytówki z imionami dzieci, litery pocięte na części, obrazki, krzyżówka, litery i sylaby, liczmany , napisy wyrazów, litery duże i małe,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie „Litery w imionach”
N-el podaje jakąś głoskę głośno a dzieci których imiona zaczynają się na dana literę klaszczą
Witam dzieci, których imię zaczyna się na literę K
witam dzieci, których imię zaczyna się na literę P

2. Zabawa „Sprawdzenie obecności” wg. Majchrzak
Dzieci zdejmują swoje imiona z tablicy i odczytują kogo brakuje.
3. „Puzzle literowe”
Każde dziecko otrzymuje kopertę z pocięta literą. Zadaniem dzieci jest ułożyć puzzle, powiedzieć jaką literę ułożyły, podać wyraz na tą literę, podzielić na głoski i sylaby. Ułożyć krótkie zdanie z tym wyrazem.
Praca zespołowa- rozsypanka literowa. Dzieci segregują w pętlach litery wielkie i małe, wyróżnienie które są samogłoskami i spółgłoskami. Potem n-el mówi litery a każda osoba z grupy wkłada do koperty po jednej literze z pętli. Dyżurni sprzątają

4. Zabawa ruchowa pt. „Słychać- nie słychać.”
Dzieci spacerują w rytmie muzyki po klasie. Kiedy nauczycielka powie wyraz, zadaniem dzieci jest zauważenie czy w wyrazie występuje dana głoska czy też nie. Jeśli występuje dzieci siadają po turecku i klaszczą w dłonie, a jeśli nie występuje stają na jednej nodze.
5. Zabawa ruchowo-dydaktyczna „ Co to za wyraz?”
Dzieci poruszają się po sali w sposób określony przez n-ela. Na sygnał dzieci – dzieci zatrzymują się i czytają dany wyraz (umieszczony na kartoniku), który trzyma nauczyciel.
Po odczytaniu poruszają się nadal w określony sposób.
6.„Krzyżówka literowa”
Dzieci odpowiadają na pytania i tworzą odpowiedzi za pomocą liter i sylab. Liczenie liter i głosek występujących w danych wyrazach
7. Zabawa ruchowa „Poszukiwacze liter”
Dzieci szukają przedmiotów w sali zaczynających się na dane litery. Na przerwę w muzyce wracają na miejsce.

8. Zabawa dydaktyczna „Ile wyrazów słyszysz?”
N-el wypowiada zdanie a dzieci układają tyle liczmanów ile jest słów w zdaniu i przeliczają
9 . Praca plastyczna rozwijająca sprawność manualna i utrwalająca znajomość liter- lepienie literki z plasteliny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.