X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46295
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sukienka dla jodełki - zabawy dydaktyczne w oparciu o teatrzyk sylwet do inscenizacji E. Czykier. Zajęcia dla dzieci 5-, 6- letnich metodą F. Froebla

Temat:
Sukienka dla jodełki – zabawy dydaktyczne w oparciu o teatrzyk sylwet do inscenizacji E. Czykier

Obszary podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne,
I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
I.7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania,
I.8 wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
II.2 szanuje emocje swoje i innych osób.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,
III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego,
IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach,
IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność
zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki,
IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości
narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę,
IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne,
IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,
IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Główne treści programowe (zawarte w programie Dar zabawy):
 eksperymenty przyrodnicze – wywoływanie zjawiska rozpuszczalności,
 zabawy konstrukcyjne w kąciku darów,
 zabawy dydaktyczne w kąciku twórczym, wykorzystywanie materiałów odpadowych,
 wspólne śpiewanie piosenek o tematyce przyrodniczej,
 ćwiczenia w segregowaniu darów i innych przedmiotów ze względu na kilka cech jakościowych,
 zabawy integracyjne z darem 1 i innymi darami,
 zabawy dydaktyczne w kąciku badawczym z różnorodnymi materiałami.
Cele:
 nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat inscenizacji, ilustracji i własnych spostrzeżeń,
 poznawanie tradycji bożonarodzeniowych,
 rozwijanie umiejętności przeliczania elementów oraz klasyfikowania przedmiotów ze względu na 2 cechy (barwa, kształt)
 nabywanie umiejętności dokładnego wydawania poleceń (kodowanie),
 kształtowanie intuicji programistycznych,
 doskonalenie procesów logicznego i twórczego myślenia,
 rozwijanie pomysłowości, wyobraźni,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 doskonalenie sprawności manualnych,
 rozwijanie umiejętności porównywania długości i szeregowania przedmiotów wg niej,
 kształtowanie nawyków samoobsługowych (nakrywanie do stołu),
 czerpanie radości z uczestnictwa w zabawie.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:
Słowne: słuchanie utworu literackiego, rozmowa, instrukcja
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Praktyczne: kierowania własna działalnością, zadań stawianych dziecku, zabaw ruchowych, zabaw badawczych, zabaw plastycznych

Środki dydaktyczne:
- piosenki: Środa (Tygodniowa wyliczanka), Wiewióreczka
- inscenizacja E. Czykier Sukienka dla jodełki,
- sylwety do inscenizacji,
- kontur choinki,
- mata i symbole do kodowania,
- kartki z poleceniami zadań,
- dary freblowskie: 1, 7, 8, 9
- pomalowane i pocięte rolki po papierze toaletowym,
- papierowe gwiazdki,
- klej,
- paski kolorowego papieru,
- naczynia i sztućce,
- symbole uśmiechniętej i smutnej buzi.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie piosenką Środa z cyklu Tygodniowa powitanka P. Kai.
2. Spacer przyjaźni – zabawa integracyjna. Marsz przy muzyce, na pauzę wypowiadanie miłych słów do najbliższego dziecka.
3. Sukienka dla jodełki – teatrzyk sylwet.

Jodła:
Zbliżają się Święta, wszystkie dzieci w przedszkolu i w domu stroją drzewka, a ja stoję tutaj
sama, nikt mnie nie odwiedza, nikt o mnie nie pamięta.
Nadchodzi Zając.
Zajączek:
Jak to nikt, przecież ja przybiegłem do ciebie, bo bardzo cię lubię!
Jodła:
Ach, sam widzisz... Niektóre igiełki pogubiłam, nie mam żadnej sukienki, jestem taka nieładna...
Nadchodzi Wiewiórka, która niesie w łapkach orzeszki.
Wiewiórka:
Witaj, Zajączku, czym się martwisz?
Zając:
Zbliżają się Święta, wszystkie drzewka trafiły do przedszkola, a nasza Jodełka stoi smutna
i trzęsie się z zimna.
Wiewiórka:
Zaraz ją ubierzemy.
Zając:
Ale przecież nie mamy dla niej ubrania.
Wiewiórka:
Oj, Zajączku, przecież nie chodzi o prawdziwe ubranie, tylko o dekorację.
Zając:
Mam pomysł: powiesimy na Jodełce marchewkę!

Wiewiórka:
Hura!
Przybiega Sarenka.
Sarenka:
Co się tutaj dzieje ?
Zając:
Jodełce jest smutno, że nie ma stroju na Święta, ale my ją przystroimy marchewkami.
Wiewiórka:
Ja mam w dziupli dużo orzechów, więc kilka przyniosę do dekoracji drzewka.
Sarenka:
A ja w paśniku mam sianko, zrobię jej piękny łańcuch.
Narrator:
Zwierzęta zabrały się do pracy i niedługo Jodełka była pięknie przystrojona. Teraz nie tylko
dzieci mają choinki w domach, ale i zwierzęta mają swoje świąteczne drzewko.
Nauczycielka prezentuje ilustrację, na której jest drzewko udekorowane marchewkami, orzechami
i łańcuchem.
Jodła:
Teraz jest mi bardzo wesoło, jak dobrze mieć przyjaciół! Dziękuję wam za piękne ozdoby
i za to, że jesteście tu dziś ze mną!
Narrator:
Zwierzątka zachwycają się taką piękną choinką – tańczą i radośnie śpiewają pod świątecznym
drzewkiem.
4. Rozmowa na temat inscenizacji:
 Gdzie rozgrywała się akcja naszego teatrzyku? Kto był bohaterem?
 Kto odwiedził jodłę?
 W jakim nastroju było drzewko? Dlaczego?
 Co postanowiły zwierzęta?
 Jak wyglądała jodełka?
5. Ile potrzeba klocków? – zabawa matematyczna.
Dzieci dobierają się w pary. Wkładają do miseczek klocki w odpowiednim kolorze i kształcie, zgodnie z poleceniem zakodowanym na kartce.
6. Wiewióreczka - zabawa ruchowa przy piosence
Dzieci śpiewają i inscenizują ruchem tekst piosenki
7. Choinka w moim domu - zabawa językowa.
Dzieci budują wypowiedzi na temat tego, jak będą wyglądały choinki w ich domach.
8. Kolorowe bombki – zabawa dydaktyczna z elementami kodowania.
Na macie do kodowania znajdują się kolorowe piłeczki z daru 1. Dzieci kodują drogę do każdej piłeczki z wykorzystaniem symboli.
9. Rysujemy choinkę – zabawa ruchowa met. P. Dennisona (równoważenie lateralne).
Patrząc na obrazek choinki dzieci rysują w powietrzu jej kontur obiema rękami równocześnie.
10. Świąteczne zagadki – zabawa dydaktyczna
Rozwiązywanie zagadek tekstowych.

Zimą, latem, na jesieni,
ona zawsze się zieleni.
Choć ma igieł bardzo dużo,
to do szycia jej nie służą.

W święta uroczyste, grudniowe,
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe,
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.

Co roku wyrusza w długą drogę,
Czerwoną ma czapę i długą białą brodę,
Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki?

Długim sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają!

Jeden raz to święto w roku,
łza się zawsze kręci w oku.
Gdy choinka się zieleni,
tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały,
Jezus w żłóbku leży mały.
Chociaż zimno, chociaż mrozi,
ciepło do serc już przychodzi.

Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom...

11. Praca w grupach zabawowo – zadaniowych:
 Grupa twórcza
Choinka zielona – konstruowanie choinki z pociętych rolek po papierze toaletowym, naklejanie gwiazdek.
 Grupa darów
Kolorowa choinka – układanie choinki i ozdób z darów: 8,9.
 Grupa badawcza
Łańcuchy – sklejanie pasków papieru w łańcuchy. Układanie ich wg długości.
 Grupa gospodarcza
Na świątecznym stole – praktyczne ćwiczenia w nakrywaniu do stołu.
12. Ewaluacja
Dzieci wypowiadają się na temat tego, co podobało im się w zajęciach, podsumowują pracę w całym tygodniu.
Stają przy symbolu buzi uśmiechniętej (dzieci zadowolone z zajęć) lub smutnej (dzieci, którym zajęcia nie podobały się), uzasadniają swoje decyzje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.