X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46272
Przesłano:

Radosne święta - tradycje i zwyczaje wielkanocne

Temat: Radosne święta – tradycje i zwyczaje wielkanocne.
Cel ogólny: Poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi oraz kształtowanie rozumienia znaczenia więzi rodzinnych.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- wymienić najważniejsze zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi, oraz przedmioty będące symbolami tych świąt,
- nazwać potrawy wielkanocne,
- rozwiązać zagadkę,
- ułożyć i zapisać życzenia,
- czytać ze zrozumieniem,
- dodawać i odejmować w zakresie 100, oraz porządkować liczby,
- odszukać w kalendarzu odpowiednią datę,
- rysować pisankę,
- wykonać wielkanocnego zajączka zgodnie z instrukcją,
- posługiwać się narzędziami TIK
Metody:
wg Wincentego Okonia
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy – problemowa,
- asymilacji wiedzy – pogadanka, rozmowa kierowana,
- gry dydaktyczne z wykorzystaniem platform edukacyjnych
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zróżnicowana – jednolita
Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna Nearpod, zagadki, kartki, kostki do gry, papier kolorowy, mazaki, kredki, zeszyt, podręcznik „Szkolni Przyjaciele” klasa 2 część 3.

Przebieg zajęć:
Zajęcia przygotowane i przeprowadzone w na platformie Nearpod.
1. Czynności organizacyjne – dołączenie do lekcji, włączenie kamer, sprawdzenie obecności, zalogowanie na platformie Nearpod za pomocą przesłanego linku.
2. Zagadka– wprowadzenie do tematu lekcji.

Jakie święto wiosną obchodzimy,
podczas którego jajka pięknie zdobimy.

3. Stworzenie sytuacji problemowej. W prezentacji pojawia się pytanie: Kiedy obchodzimy Wielkanoc? Na kolejnym slajdzie umieszczone są kartki z kalendarza z różnych lat. Uczniowie wyszukują daty świąt wielkanocnych. Zastanawiają się. Wyciągają wnioski. Ustalają, że Wielkanoc nie ma stałej daty, jest w marcu lub w kwietniu, zawsze jest to niedziela, drugi dzień to poniedziałek.
4. Zadanie w aplikacji Wordwall – zadania w dwóch wersjach (indywidualizacja – stopień trudności dostosowany do możliwości uczniów) działania matematyczne. Uczniowie rozwiązują działania w pamięci, porządkują działania malejąco hasła zapisują na tablicy współpracy.
Kurczaczki – wersja trudniejsza
Zajączki – wersja łatwiejsza
5. Na kolejnym slajdzie pojawia się pytanie: Co to jest zwyczaj? Uczniowie udzielają odpowiedzi na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń. Następnie jeden uczeń czyta z kolejnego slajdu – wyjaśnienie pojęcia zwyczaj.
6. Wybrani uczniowie czytają głośno wiersz z podręcznika pt.: ”Wielkanocny stół” Ewy Skarżyńskiej, pozostali śledzą tekst w podręczniku. Następnie odszukują w wierszu fragment świadczący o tym, że Święta Wielkanocne to czas spędzany w gronie rodziny.
7. Na podstawie gry „Dobierz w pary” dowiedzą się co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. Następnie oglądają prezentację i na jej podstawie dowiadują się co symbolizują poszczególne produkty.
8. Odszukują w wykreślance wyrazowej - ćwiczenie interaktywne - Wordwall symbole wielkanocne. Wypowiadają się na temat określonych zwyczajów na podstawie prezentacji i własnych doświadczeń.
Oglądają krótki film na youtube: „Zwyczaje wielkanocne”
9. Nauczyciel czyta wiersz: „Wielkanoc” R. Przymus zawarty w podręczniku "Szkolni Przyjaciele" klasa 2
Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radość w sercu,
gdy stąpasz po świecie –
kwitnącym kobiercu.

Na stole pisanki
pięknie malowane.
Wśród zieleni trawy
cukrowy baranek.

Bazie w wazoniku,
ciastka i wędliny...
WIELKANOC – i wielkie
spotkanie rodziny!
10. Stworzenie sytuacji problemowej: Jak przekazać, życzenia członkom rodziny z, którymi nie możemy spotkać się w czasie świąt? Uczniowie wymieniają różne możliwości: telefonicznie, sms, kartki świąteczne, poczta elektroniczna.
11. Przypomnienie zasad pisania życzeń.
12. Uczniowie indywidualnie redagują, życzenia świąteczne i zapisują w zeszycie.
13. Na podstawie karty pracy oraz kostki do gry na tablicy do rysowania rysują swoją pisankę.
14. Z przygotowanych wcześniej szablonów wykonują zajączka.
- szablon (odrysowana i wycięta z kolorowego papieru dłoń)
15. Podsumowanie zajęć na tablicy współpracy lub ustnie:
1.Jak oceniasz swoją pracę podczas zajęć?
2.Które zadanie było najciekawsze?
3.Które z zagadnień powinniśmy jeszcze powtórzyć?
16. Na zakończenie słuchają świątecznej piosenki – „Hopla, hopla”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.