X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4625
Przesłano:

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu

Cele współpracy:
- pomyślne ukończenie stażu przez nauczyciela stażystę
- służenie pomocą i radą przez opiekuna stażu

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Metody Termin realizacji Dokumentowania efektów
Uwagi

Obowiązki nauczyciela stażysty

1. Ustalenie zasad i reguł postępowania wynikających dla obu stron odczytanie i ustalenie wzajemnych oczekiwań analiza kontraktu IX 2008 podpisanie kontraktu
2. Zapoznanie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. analiza i prawidłowa interpretacja przepisów spotkanie IX 2008 potwierdzenie
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego prezentacja projektu planu, naniesienie poprawek przez opiekuna stażu i Dyrektora spotkania, dyskusja IX 2008 plan rozwoju
4. Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu zajęcia dydaktyczne stosownie do rodzaju zajęć raz w miesiącu przez okres stażu scenariusze, arkusze hospitacji
5. Obserwacja zajęć przygotowanych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli udział w zajęciach dydaktycznych obserwacja dwa razy w miesiącu w okresie stażu notatki z omówienia zajęć z opiekunem stażu
6. Systematyczne konsultacje z opiekunem stażu analiza stopnia realizacji planu rozwoju prezentacja zgromadzonej dokumentacji,
samoocena raz w miesiącu notatki i wnioski określające dalsze działanie
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym uroczystości przedszkolne, spotkania integracyjne, imprezy z udziałem zaproszonych gości współorganizowanie imprez, uroczystości i spotkań integracyjnych zgodnie z harmonogramem scenariusze, potwierdzenia, zaświadczenia, podziękowania

Obowiązki opiekuna stażu

1. Ustalenie zasad, reguł postępowania wynikających dla obu stron zapoznanie stażysty z kontraktem analiza kontraktu IX 2008 podpisanie kontraktu
2. Zapoznanie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. przedstawienie stażyście prawidłowej interpretacji przepisów analiza IX 2008 notatka potwierdzająca
3. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego analiza mocnych i słabych stron, omówienie preferencji i zainteresowań spotkania, dyskusja IX 2008 plan rozwoju
4. Prowadzenie zajęć z dziećmi dla nauczyciela stażysty zajęcia dydaktyczne uzależnione od rodzaju zajęć co najmniej raz w miesiącu w okresie stażu scenariusze
5. Obserwacja zajęć przygotowanych przez stażystę zajęcia dydaktyczne, pomoc w tworzeniu scenariuszy modelowanie i współprowadzenie zajęć raz w miesiącu scenariusze, arkusze obserwacji
6. Prowadzenie konsultacji z nauczycielem stażystą spotkania określające potrzeby i trudności nauczyciela, wspieranie nauczyciela stażysty w dalszych działaniach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem spotkania, dyskusja raz w miesiącu potwierdzenia
7. Prezentowanie nowości z literatury pedagogicznej książki, czasopisma, filmy dyskusja okres stażu „dziennik lektur”
8. Dokumentowanie przebiegu stażu notatki analiza stopnia realizacji planu, wnioski okres stażu notatki
9. Podsumowanie przebiegu stażu projekt oceny za okres stażu przedstawienie w formie pisemnej projektu oceny dyrektorowi VI 2009 projekt

data.......................

Nauczyciel stażysta .................

Nauczyciel opiekun .................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.