X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 462
Przesłano:

My feelings - wyrażanie uczuć w walentynki, karta walentynkowa.

SCENARIUSZ LEKCJI (LESSON PLAN)

TEMAT (TOPIC): My feelings - wyrażanie uczuć w walentynki, karta walentynkowa.

POZIOM (LEVEL): początkujący (beginners)
CELE (EIMS):
- nabywanie umiejętności mówienia o uczuciach, wyrażania opinii, preferencji (like, love, hate, don’t like…, prefer)
- nauka fragmentów wiersza na pamięć,
- budowania prawidłowych pytań i odpowiedzi, dokańczanie zdań, (Do you like…? I prefer… ., She hates…)
- budzenie wrażliwości plastycznej .
POMOCE (AIDS): kredki, pisaki, farby, papier kolorowy, kwestionariusz
(crayons, markers, paints, coloured paper, questionner)

KLASA (CLASS): II

I. WARM_UP :
The Brainstorm- collecting vocabulary

Zbieranie słownictwa poznanego na poprzednich lekcjach, przygotowanie dzieci do wyrażania swoich opinii na różnych płaszczyznach.

II. PRESENTATION
The thermometer of feelings

Umieszczenie na termometrze medycznym skali i porównanie jej z temperaturą uczuć. Nauka sposobu gradacji uczuć i wyrażania opinii na temat własnych doznań

III. PRACTICE

1. Wyrażanie uczuć za pomocą symboli(praca w parach), uczniowie poszukują rzeczy, postaci, przedmiotów symbolizujących uczucia, a następnie je rysują.


2. Zadawanie pytań uzupełnianie kwestionariusza np.
S: Do you like rain? S: Do you like skirts?
S: Yes, I do. S: No, I don’t.

Rain
Skirt TV Spinach Sister/Brother
Asia
Basia

Stasiu

Dzieci podchodzą do kolegów pytają I uzupełniają tabelę.

3. Nauka wiersza na pamięć i wpisanie go do laurki walentynkowej
Dzieci dowolną technią wykonują kartę walentynkową:

„Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet,
And so are YOU”

IV. HOMEWORK
Wyraź swoje uczucia dokończ zdania , jeśli nie umiesz narysuj.
I hate… I love… Basia likes…. Stasiu doesn’t
like….
Podziękowanie za pracę na lekcji, wystawienie ocen.


Pamiętaj o pochwałach
Very good!
Well done!
Excellent!
Fantastic!
Wonderful!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.