X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46151
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Dzieci w sieci"

WSTĘP
Cywilizacja XXI wieku otwiera przed nami ogrom możliwości związanych z powszechnym dostępem do Internetu. Wielu z nas na co dzień korzysta z takich urządzeń jak komputer, laptop czy smartfon, dzięki którym możemy się komunikować, poszukiwać potrzebnych nam informacji. To dzięki Internetowi możemy wzbogacać swoją wiedzę, odtworzyć ulubiony film lub piosenkę, ale również przesłać np. zdjęcie lub połączyć się na czacie z osobą z drugiego krańca świata. Internet odgrywa również bardzo ważną rolę w edukacji, gdyż wykorzystanie jego zasobów niewątpliwie wpływa na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Podobnie jest w przedszkolu.
Pomimo tych niezliczonych korzyści my-dorośli doskonale wiemy, że w sieci czyhają również zagrożenia. Wiele słyszy się o wyłudzaniu wrażliwych danych, kradzieży materiałów multimedialnych, hejcie czy też zachowaniach pedofilskich, na które głównie narażeni są najmłodsi. Aby już od przedszkola wdrażać dzieci do bezpiecznego korzystania z sieci zrodził się pomysł opracowania tej innowacji. Nasze przedszkole wyposażone jest w dobrej klasy sprzęt komputerowy, w każdej sali zainstalowana jest tablica multimedialna, zestaw głośników, posiadamy również komputery stacjonarne, notebooki oraz tablety. Daje to nam możliwości do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu, by najpierw zaznajomić dzieci z Internetem a następnie uwrażliwić je na wszelkie zagrożenia płynące z sieci.
Innowacja jest dopełnieniem treści należących do zadań przedszkola i zawartych
w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a w szczególności następujących obszarów:
- „Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju”.
- „Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań”.
- „Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo
w ruchu drogowym”.
- „Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki”.
- „Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju”.
- „Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju”.
Multimedia to nowoczesne narzędzia edukacyjne o szerokim wachlarzu zastosowań, które stwarzają możliwość edukacji poprzez zabawę. Podczas tych zajęć dzieci zdobywają nowe wiadomości, zapoznają się z układem urządzeń oraz podstawowymi zasadami ich funkcjonowania.

Argumenty przemawiające za stworzeniem dziecku warunków umożliwiających kontakt ze sprzętem multimedialnym to przede wszystkim różnorodność bodźców audiowizualnych gwarantujących wysoki poziom zaangażowania dzieci w wykonywane zadania, oraz sprzyjanie rozwijaniu sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego
i kreatywnego myślenia. Jeśli jednak używamy go nieumiejętnie, może stanowić przyczynę poważnych problemów. Czym będzie dla naszych dzieci, zależy w dużej mierze od nas-dorosłych.
W poszukiwaniu ciekawych materiałów do realizacji innowacji znalazła się strona www.necio.pl oraz www.sieciaki.pl - są to projekty edukacyjne skierowane do dzieci i poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Prowadzone są przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Do dyspozycji nauczycieli znajduje się tam szereg materiałów multimedialnych (bajki, piosenki, teledyski, karty pracy) oraz zestawy edukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć
w przedszkolu lub szkole. Najmłodsi poprzez zabawę, rozwiązywanie ćwiczeń i naukę piosenek
w łatwy sposób zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Innowacja zakłada cykliczne zajęcia z zastosowaniem technologii multimedialnej, dostosowane do wieku rozwojowego i możliwości dzieci.
Nauczyciel prowadzący zajęcia samodzielnie wybiera tematykę poszczególnych zajęć
z zawartych poniżej treści programowych oraz terminy realizacji tematów, przy założeniu, że zajęcia powinny się odbywać minimum raz w miesiącu. Do poszczególnych zagadnień można wielokrotnie powracać, aby utrwalić dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
W ramach współpracy z rodzicami zakłada się również przygotowanie broszury informacyjnej nt. bezpiecznego korzystania z sieci oraz sprzętu multimedialnego, zamieszczanie linków do ciekawych stron www oraz artykułów na w/w temat na przedszkolnej stronie internetowej.

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:
- wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się sprzętem multimedialnym,
- ukazanie, jakie zachowania mogą być dla dziecka niebezpieczne i w jaki sposób można ich uniknąć,
- opracowanie schematycznych zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz sposobów reagowania w kontakcie z zagrożeniami,
-wdrażanie do korzystania z komputera z zachowaniem warunków i higieny pracy,
- wskazanie użyteczności Internetu w nauce, pracy i zabawie.
METODY I FORMY PRACY:
Podstawowym rodzajem działalności przedszkola jest zabawa i to na niej opiera się cała praca z dzieckiem. Podczas realizacji innowacji wykorzystywane będą różnorodne formy: praca indywidualna, praca z mała grupą oraz praca z całą grupą. Dokonując wyboru metod zastosowanie odnajdą różnorodne metody aktywizujące oparte na przeżywaniu i działaniu, metody słowne takie jak: opowiadania, rozmowy, pogadanki, zabawy oraz zadania przy wykorzystaniu programów multimedialnych, zabawy, piosenki i tańce, konkursy.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. „Co jest w naszej sali?” - zapoznanie ze sprzętem multimedialnym: tablica, komputer, tablet, notebook, smartfon.
2. „Co to jest Internet” - pogadanka i burza mózgów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Co nam daje sieć?” z wykorzystaniem filmików ze strony www.necio.pl, zapoznanie z bohaterem.
3. „Szukaj wiedzy” - doświadczalne zajęcia z wyszukiwaniem podanych przez dzieci haseł, przeglądanie wyników w wyszukiwarce.
4. „Dlaczego moja prywatność musi być chroniona” - uwrażliwienie dzieci na podawanie w sieci wrażliwych danych.
5. „Chroń swój wizerunek” - dlaczego nie wysyłam zdjęć i filmów osobom nieznajomym.
6. „Nie ufaj, bądź ostrożny” - o osobach poznanych w sieci, z wykorzystaniem filmiku ze strony www.sieciaki.pl.
7. „Czym jest uzależnienie od sieci?” - przekazanie zasad jak nie popaść w chorobowe korzystanie z Internetu, przestrzeganie norm czasowych odpowiednich dla wieku, dbanie o właściwą postawę oraz wzrok.
8. „Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu” - uświadomienie skali zagrożenia przy wykorzystaniu filmiku ,,Żeby Internet był bezpieczny” - (http://naszaklasa.pl/bezpieczenstwo/dzieci/bezpiecznyinternet).
9. „Zakupy w sieci” - uwrażliwienie na możliwości korzystania ze sklepów internetowych tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
10. „Hejt – anonimowa nienawiść” - wdrażanie do poszanowania cudzej własności, odmienności poglądów i ocen.

Uzupełnieniem głównej tematyki zajęć są gry i zabawy multimedialne na stronach www przeznaczonych dla dzieci (Buliba.pl, Friv.pl, ciufcia.pl, dziecisawazne.pl), gry logiczne, słowne (z użyciem klawiatury), zabawy rysunkowe (z użyciem programu Paint), zabawy taneczne (z użyciem serwisu Youtube).
Ze względu na poruszaną tematykę innowacja przeznaczona jest do realizacji w grupach starszych – dzieci 5-6 letnich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.