X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46123
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bałwankowa matematyka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH
W GRUPIE SÓWKI WŚRÓD DZIECI 4 i 6 LETNICH

Opracowanie i prowadzenie –
Monika Lewandowska

TEMAT: Bałwankowa matematyka – poznajemy cyfrę 6.

CEL OGÓLNY:
Zapoznanie z cyfrą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6 (dzieci 4-letnie)
Kształcenie umiejętności określania liczebności zbioru (dzieci 4-letnie)
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6 (dzieci 6-letnie)
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zapisu graficznego cyfr od 1 do 6
(dzieci 6-letnie)
Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi (dzieci 6-letnie)

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- uczestniczy aktywnie w zabawie ruchowej prowadzonej przez nauczyciela
- układa papierowe koła wg kryterium rozmiaru: od najmniejszego do największego
- przelicza kule śniegowe na ilustracji w zakresie 6 w trakcie zabawy dydaktycznej prowadzonej przez nauczyciela
- określa ilość kul śniegowych na podstawie ilustracji prezentowanej przez nauczyciela
- układa tyle samo elementów ile widzi na obrazku prezentowanym przez nauczyciela/karcie pracy (dzieci 4-letnie)
- rozpoznaje obraz graficzny cyfr od 1 do 6 (dzieci 6-letnie)
- układa tyle samo elementów ile wskazuje cyfra umieszczona na karcie pracy
(dzieci 6 -letnie)
- ilustruje treść zadania z treścią za pomocą płatków kosmetycznych (dzieci 6-letnie)
- dodaje elementy w zakresie 6 i podaje wynik (dzieci 6-letnie)
- ilustruje ruchem treść piosenki podczas zabawy z nauczycielem
- słucha z uwagą wiersza czytanego przez nauczyciela
- rozpoznaje na podstawie opisu słownego odpowiednią ilustrację bałwanka (dzieci 4-letnie)
- układa bałwanki we właściwej kolejności jaka wystąpiła w wierszu za pomocą aplikacji LearningApps (dzieci 4-letnie)
- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie do 6 wskazując bałwanka odpowiadającemu opisowi słownemu

METODY: (wg M. Kwiatkowskiej)
Czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania
Słowne: wiersz, piosenka, rozmowa, objaśnienia, instrukcja
Oglądowe: pokaz, ilustracje, aplikacja edukacyjna

FORMY:
- z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
6 kół kartonowych różnej wielkości, kartoniki z cyframi 5 i 6, kartoniki z kropkami w ilości 5 i 6, płatki kosmetyczne, małe tace, plansza demonstracyjna z cyfrą 6, obrazki z bałwankami składającymi się z kul w ilości od 1 do 6, nagranie utworu „Gimnastyka bałwanków”, tekst wiersza Anny Łady-Grodzickiej, pt. „Dziewięć bałwanków”, tablica multimedialna, karty pracy (wg załączników), małe pompony, klej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie dzieci, podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachowania na zajęciach.
2. "Bałwanki i sanki" - zabawa orientacyjno- porządkowa – n-l ustawia dzieci trójkami. Dwoje trzymając się za ręce tworzy sanki, trzecie stoi w środku - to bałwanek. Saneczki z bałwankiem poruszają się swobodnie. Po krótkim biegu zmiana bałwanka.
3. Bałwankowa matematyka:
• Nauczyciel układa na dywanie 5 białych kół, rozmowa: Co przypominają wam te sylwety? Do czego można użyć śniegowych kul? Układanie kul od najmniejszej do największej; przeliczenie, ułożenie obok kartonika z cyfrą 5 oraz kartonika z 5 kropkami
• N-l dokłada kolejną kulę i ponownie prosi o przeliczenie
• Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6
• Ponowne przeliczenie kul, ułożenie obok kartonika z cyfrą 6 oraz kartonika z 6 kropkami
• Dzieci siedzą w kole, dzieci 4-letnie mają przed sobą tace i po 6 płatków kosmetycznych, dzieci 6-letnie mają kartę pracy (załącznik nr 1), na której na dole strony wydrukowane są cyfry od 1- 6 w przypadkowej kolejności oraz płatki kosmetyczne; n-l pokazuje dzieciom wydrukowane sylwety bałwanków o określonej liczbie kul, dzieci przeliczają kule, następnie dzieci 4-letnie układają na tacy bałwanka z płatków kosmetycznych z taką samą ilością kul, dzieci 6 letnie odnajdują na karcie odpowiednią cyfrę i nad nią również układają bałwanka z taką samą ilością kul
• Zadania z tekstem (dzieci 6-letnie): Kasia i Michał budowali bałwanka. Kasia utoczyła 3 kule i ułożyła jedna na drugiej, Michał również utoczył 3 kule i ułożył ja na kulach Kasi. Z ilu kul składał się bałwanek? Nagle na podwórko wypadł ich piesek, skoczył na bałwanka i spadły 2 kule. Z ilu kul teraz składa się bałwanek? W tym samym czasie dzieci ilustrują treść zadania ułożonymi przed sobą płatkami kosmetycznymi i dokonują obliczeń.

4. „Gimnastyka bałwanków” – zabawa ruchowa przy piosence:
Tańczyły bałwanki, machały miotłami
Tańczyły bałwanki, kiwały głowami.
Skakały wysoko tak jak pajacyki
Zgubiły w tym tańcu wszystkie swe guziki
Kłaniamy się, kłaniamy guzików szukamy
Pływamy, pływamy guzików szukamy
Biegamy, biegamy guzików szukamy
Na palcach stąpamy guzików szukamy
Wspinamy się wspinamy guzików szukamy
Kucamy, kucamy guzików szukamy

5. „Wierszowana zagadka” - nauczyciel czyta fragment wiersza Anny Łady-Grodzickiej, pt. „Dziewięć bałwanków” (fragment do 6 bałwanka)
Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko? Kto na to odpowie.
Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.
Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.
A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

Dzieci 4 – letnie – rozpoznają po opisie bałwanki na obrazkach i układają je w kolejności, w jakiej wystąpiły w wierszu (obrazki wyświetlone są w aplikacji LearningApps, opracowanie Monika Lewandowska https://learningapps.org/15786636 )
Dzieci 6-letnie – po ułożeniu obrazków n-l zadaje pytanie: np. który bałwanek ma pasek, który bałwanek trzyma miotłę? Dzieci odpowiadają używając liczebników porządkowych w zakresie 1-6
6. Karta pracy:
Dzieci 4 – letnie: przyklejanie guzików (pomponików) na sylwecie bałwanka w takiej samej ilości jak na rysunku obok (załącznik nr 2)
Dzieci 6-letnie: przyklejanie guzików (pomponików) na sylwecie bałwanka w ilości jaką pokazuje cyfra na jego kapeluszu (załącznik nr 3)
7. Ewaluacja – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było atrakcyjne, łatwe, trudne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.