X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46055
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz wg koncepcji F. Froebla - Każda buzia jest radosna, gdy przychodzi do nas wiosna.

KONSPEKT ZAJĘCIA DYDAKTYCZNEGO

Nazwisko nauczyciela: Aneta Błażykowska
1. Data zajęcia: 20.03. 2019 r.
2. Grupa przedszkolna: 5/6- latki " Misie"
3. Temat kompleksowy: Każda buzia jest radosna, gdy przychodzi do nas wiosna.
4. Temat zajęcia: KOLORY WIOSNY
Cele operacyjne zajęcia /planowane osiągnięcia dzieci/:
dziecko:
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
-rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pór roku
- rozwijanie poczucia rytmu
-doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami
-rozwijanie sprawności ruchowej
Forma pracy:
• indywidualna, grupowa, zbiorowa.

5. Metody pracy:
• podające: objaśnienia i instrukcji, pokazu;
• poszukujące: rozmowa, zagadki
• ekspresyjne: swobodnej ekspresji;
• praktyczne: zadań, ćwiczeń
6. Organizacja zajęcia:
przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych

Przygotowanie nauczyciela: 1. Tygodniowa powitanka- Środa, 2. Witamy się z wiosną- zabawa muzyczno- ruchowa przy wiosennej piosence , 3. Nauka wiersza D. Gellner pt. „Krople”, 4. Zabawa kształtująca myślenie logiczne „Prawda czy fałsz?”,5. Zabawa taneczna przy piosence, 6. „ Wiosna Tu, Wiosna Tam, 7. „Kwiaty dla Pani Wiosny”, 8. Praca w grupach zabawowo- zadaniowych wg planu, 9. „ Kwiat przyjaźni”- zabawa integracyjna na podsumowanie zajęć.

7. Przebieg zajęcia:

TOK ZAJĘCIA/MOMENT EDUKACYJNY CZYNNOŚCI DZIECI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA ŚRODKI DYDAKTYCZNE OSIĄGANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
(CELE OPERACYJNE)
Tygodniowa powitanka- Środa ( muz. P. Kaja sł. S. Kustosz)- swobodny taniec na dywanie. Swobodny taniec w rytm muzyki. Zachęcanie dzieci do udziału w zabawie. CD z muzyką Dziecko chętnie uczestniczy w zabawie.
Witamy się z wiosną- zabawa muzyczno- ruchowa przy wiosennej piosence pt. „ Obudź się wiosno” Dzieci , trzymając w ręku piłeczki z daru 1, rytmicznie poruszają się po sali. W czasie refrenu podnoszą piłeczki do góry i witają się nimi nawzajem. Nauczyciel tańczy w rytm muzyki razem z dziećmi. dar 1, CD z piosenką Dziecko odtwarza rytm za pomocą ciała i przedmiotów- darów.
Nauka wiersza D. Gellner pt. „Krople”
Słuchanie z uwagą wiersza czytanego przez nauczyciela. Dzieci przy pomocy pokazywanych przez nauczyciela gestów uczą się tekstu na pamięć. Następnie same podejmują próby ilustrowania tekstu ruchem Nauczyciel chodzi z parasolem, recytując wiersz. Parasol dla nauczyciela, parasole dla dzieci.
Dziecko dostrzega i nazywa zmiany atmosferyczne związane z porą roku. Z ciekawością słucha wiersza. Odpowiednio wykonuje polecenia. Powtarza proste znaki ruchowe.
Zabawa kształtująca myślenie logiczne „Prawda czy fałsz?”
Dzieci określają logiczność zdań: prawda- podnoszą kwiat do góry, fałsz- kładą go na kolanach. Nauczyciel zadaje pytania o tematyce wiosennej. Kolorowy kwiat dla każdego dziecka. Dostrzega i nazywa zmiany atmosferyczne związane z porą roku. Nadaje wypowiedzi charakter. Wykonuje polecenie odpowiednio do usłyszanej wypowiedzi.
Zabawa taneczna przy piosence „ Wiosna Tu, Wiosna Tam”: zabawa przy muzyce z wykorzystaniem piłeczek z daru 1.
Swobodny taniec w rytm muzyki. Dzieci trzymając piłeczkę w dłoni, na pauzę w muzyce wymieniają się piłeczką z innym dzieckiem. Zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy. Piłeczki z daru 1
CD z piosenką Dziecko chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej ze śpiewem. Interpretuje muzykę za pomocą form ruchowych. Rytmizuje tekst.
„Kwiaty od Pani Wiosny” Wypełnianie sylwety „ Pani Wiosna” z wykorzystaniem darów według pomysłów dzieci.
Obserwacja dziecka pod kątem pracy indywidualnej. Dostrzeganie pomysłowości dziecka. Dary, sylweta „ Pani Wiosna” Dziecko samodzielnie tworzy kompozycje płaską z wykorzystaniem darów. Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe. Nazywa własne wytwory. Dba o porządek w toku pracy i po jej zakończeniu.
Praca w grupach:
Grupa darów- Przygotowanie korali dla Pani Wiosny z daru 1.1 i daru 9
Grupa badawcza- „Zaczarowany woreczek” – badanie za pomocą dotyku różnych faktur zgromadzonych w woreczku (bazie kotki, wata, makaron, materiał, kamyki itp.)+ mata sensoryczna
Grupa twórcza- „Bazie” – przygotowanie wiosennych gałązek wierzby z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kąciku gospodarczym ( z popcornu).
Grupa gospodarcza- „Wiosenna przekąska” – przygotowanie twarożku z wiosennymi dodatkami: rzodkiewką, ogórkiem itp. Praca w poszczególnych grupach zabawowo- zadaniowych. Zachęcanie dzieci do współpracy w grupach, pomagania sobie nawzajem. Materiały potrzebne do pracy w grupach. Dziecko pełni wyznaczone role. Planuje i wykonuje zadania w zespole.
Ocenia sposób wykonania powierzonych zadań.
„Kwiat przyjaźni” –zabawa integracyjna na podsumowanie zajęć.
Mój nastrój
Dzieci przykładając półpierścień z daru 9, ocenia atmosferę podczas zajęć.
Określa swoje emocje. Nauczyciel recytuje rymowankę.
Pozwala dziecku wyrazić swoje emocje po zakończonych zajęciach. Dar 8, 9, 1.2
Tablica ewaluacyjna z imionami dzieci. Dziecko ocenia atmosferę podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.