X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4601
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program kółka komputerowego dla dzieci 6-letnich

„Pomocny komputer”
- program dla dzieci 6-letnich nie mających komputera w domu w celu wyrównania szans edukacyjnych

„W odpowiedzi na wyzwania współczesności
- błyskawicznego rozwoju techniki-
już w przedszkolu musimy pomyśleć
o przygotowaniu dziecka do nauki i pracy
zgodnie z nowym modelem kształcenia
- edukacją na odległość.”

Dla dzieci żyjących w XXI wieku, komputer stał się nieodzownym elementem otaczającego świata. Dzieci chcą i powinny poznać sposoby wykorzystania komputera jako narzędzia zabawy, nauki i pracy.
Komputer może przecież pełnić rolę maszyny do pisania, może pomagać analizować i rozwiązywać złożone problemy, wymieniać doświadczenia między ludźmi z różnych stron świata, może znaleźć zastosowanie w edukacji dorosłych i dzieci. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością, ich teraźniejszością i przyszłością.
Komputer oddziałuje wielozmysłowo przez grafikę, efekty dźwiękowe, animacje, sekwencje filmowe, różnorodność możliwości wyboru.
Duża atrakcyjność rozwiązań jakie oferuje komputer sprawia, że dziecko ucząc się jednocześnie świetnie się bawi. Trudno się więc dziwić, że tak chętnie garną się do zabawy, nauki i pracy przy komputerze. By zaspokoić potrzeby i oczekiwania dzieci, a także rozwinąć własne doświadczenia zawodowe, postanowiłam napisać pogram i poprowadzić zajęcia koła komputerowego „ ENTEREK” dla dzieci 6-letnich, które nie mają styczności z komputerem w domu.
Korzystanie z edukacyjnych programów umożliwi dzieciom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego , dalszy rozwój i zdobycie nowych doświadczeń.
Cele edukacyjne programu:
- Nabycie elementarnych umiejętności i poznanie zasad z komputerem
- Poznanie różnorodnych zastosowań komputera w nauce i zabawie
- Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań dzieci
- Rozbudzanie wiary we własne możliwości i siły

Komputer pomaga w zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin życia:
- Rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię, umiejętności kojarzenia faktów
- Kształtuje wytrwałość, cierpliwość
- Rozwija spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi
- Kształtuje motywacje do nauki (czytanie, pisanie, liczenia)
- Rozbudza zainteresowania i aktywność twórczą
- Rozwija pamięć, zapewnia relaks i dobrą zabawę
- Rozwija samodzielność

Uogólniając, zajęcia koła komputerowego spełniają funkcje poznawczą, kształcącą, kompensującą i wychowawczą

Cele dla nauczycieli:
- Przygotowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjny
-Umożliwianie zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności
- Wspieranie inicjatywy dzieci, zapewnianie im swobody, samodzielności oraz wyzwolenie radości z wykonywanych zadań.

Cele dla dziecka:
- Opanowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera
- Doskonalenie spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia oraz postawy badacza szukającego nowych rozwiązań
- Kształcenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania

Treści szczegółowe:
1.Podstawowe informacje o komputerze
Poznanie najważniejszych elementów systemy komputerowego:
- urządzenia wewnętrznego,
- urządzenia zewnętrznego,
- jednostki pamięci,
2. Zapoznanie z programem graficznym Paint.
- wykorzystanie narzędzi do rysowania
- tworzenie rysunków
- kopiowanie, wycinanie, i przenoszenie zaznaczonych fragmentów rysunków
- zapisywanie rysunków na wybranym dysku
- drukowanie rysunków
3. zapoznanie z programem Edytor Tekstu Word
- wprowadzenie tekstu
- korzystanie z pasków narzędzi, wybór czcionki i jej rozmiarów
- zaznaczenie tekstu, kopiowanie, i przenoszenie
- wstawienie do tekstu rysunków
- drukowanie prac
4. wykorzystanie programów edukacyjnych
- instalacja programów z płyt CD_ROM
- prezentacja programów

Pomoce dydaktyczne:
- pracownia komputerowa
- programy edukacyjne
- płyty CD, dyskietki
- scenariusze zajęć
Formy i techniki pracy:
Różnorodne metody aktywne , które sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Są wśród nich:
-metoda prób i błędów
-gry
-poszukiwania
-ćwiczenia praktyczne
-grupy zadaniowe

Przewidywane osiągnięcia:
- Zdobycie elementarnych umiejętności i poznanie zasad z komputerem
- Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań.
- Rozbudzenie zainteresowań techniką komputerową.
- Wyrównanie szans edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.