X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45959
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Znajdziesz mnie w bibliotece! Scenariusz zajęć bibliotecznych

Znajdziesz mnie w bibliotece!
Scenariusz zajęć z przysposobienia czytelniczego

a)WHO/uczestnicy: Użytkownicy biblioteki, bez względu na wiek

b)WHAT FOR/cel zajęć: przedstawienie oferty Biblioteki (zasoby tradycyjne, elektroniczne, bazy danych)

c)WHERE/miejsce zajęć: sala komputerowa biblioteki / czytelnia

Główny CEL warsztatu:

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasobami oferowanymi w Bibliotece naukowej

Cele szczegółowe warsztatu:
1. znajomość rodzajów źródeł oferowanych przez bibliotekę;
2. znajomość warunków udostępniania materiałów bibliotecznych;
3. umiejętność wyszukiwania oraz zamawiania materiałów bibliotecznych;
4. znajomość rodzajów baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych;
5. znajomość sposobów korzystania z e-źródeł w sieci akademickiej i komputerów domowych;
6. umiejętność wykorzystania multiwyszukiwarki Primo.

1.WSTĘP – (10 minut)
METODY I MATERIAŁY:
Zabawa integracyjna POWIĄZANI ( Powiązani ⋆ Gry i Zabawy Integracyjne (gryzabawy.pl))

PRZEBIEG:
- powitanie uczestników
- poznanie się uczestników, połączone z zabawą integracyjną:

Uczestnicy zabawy siadają w okręgu. Prowadzący trzymając jeden koniec nawiniętego na szpulkę sznurka/wstążki/itp podaje jakąś informację o sobie np.: Jestem Ania, mam siostrę/ lubię szpinak/ potrafię grać na gitarze.
Osoby, które „mają tak samo” (też mają siostrę, lubią szpinak, potrafią grać na gitarze itp.) podnoszą rękę.
Spośród nich prowadzący wybiera jedną, kogoś, kto go zaskoczył, że „też tak ma” i przekazuje tej osobie szpulkę (trzymając koniec sznurka). Ta osoba również podaje informację o sobie i przekazuje szpulkę wybranej osobie, która zgłosiła, że „też tak ma”, trzymając za sam sznurek.
Gra toczy się dalej, do momentu, aż każdy uczestnik będzie trzymał sznurek i powstanie z niego sieć łącząca uczestników.
Na koniec gry warto wspólnie przyjrzeć się sieci i dostrzec, że każdy ma coś, co łączy go z innymi.

Tematem zajęć jest poznanie zasobów dostępnych w Bibliotece, oraz sposobów ich wykorzystania.

2.ROZWINIĘCIE – (30 minut)

METODY I MATERIAŁY:
Metody:
1.prezentacja
2.praca indywidualna
3.praca w grupach

Materiały:
1.Rzutnik
2.Komputery w sali komputerowej / własny sprzęt komputerowy

PRZEBIEG:
1. prezentacja oferty biblioteki:
a) zasoby tradycyjne, drukowane: książki i czasopisma,
b) zasoby elektroniczne: książki, czasopisma, bazy danych;
c) rodzaje baz danych: bibliograficzne, bibliograficzno-abstraktowe oraz
pełnotekstowe;
2. prezentacja warunków udostępniania: kto może korzystać, jakie warunki musi spełnić itp.
3. prezentacja sposobów wyszukiwania i korzystania z zasobów biblioteki;
4. warsztaty praktyczne:
PRACA INDUWIDUALNA:
a) dostęp do katalogu i multuwyszukiwarki PRIMO: gdzie znaleźć, jak skorzystać
b) wyszukiwanie poprzez katalog: każdy z uczestników dostaje kartkę z danymi bibliograficznymi konkretnej książki. Jego zadaniem jest sprawdzenie czy dana pozycja jest w zasobach biblioteki;
c) wyszukiwanie poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO: wyszukanie wskazanej książki za pośrednictwem multiwyszukiwarki;
PRACA W GRUPACH:
Podział uczestników na 2-3 grupy: każda grupa otrzymuje zadania wyszukania informacji na wskazany temat: np. aerodynamika samolotów z napędem turbinowym, ze wskazaniem wyszukania książki, artykułu w czasopiśmie, danych w bazie.

3.ZAKOŃCZENIE – (10 minut)
METODY I MATERIAŁY:
Metody:
1.Dyskusja/ refleksje/ uwagi
PRZEBIEG:
- podsumowanie wyszukiwań: omówienie ewentualnych trudności,
- zapowiedź kolejnych części warsztatów, poświęconych wyszukiwaniu w konkretnych bazach. drugiej części spotkania za tydzień.

4.EWALUACJA (10 minut)
METODY I MATERIAŁY:
Metody:
1.Warsztatowe metody ewaluacji: Telegram
PRZEBIEG:
Uczestnicy mają kilka minut na przemyślenie warsztatów i podzielenie się z grupą swoimi refleksjami za pomocą trzech słów: pozytywnego, negatywnego i podsumowującego.
Na przykład: intensywny – ból głowy – wycieńczony
Swoje refleksje uczestnicy zapisują na karteczkach samoprzylepnych, a następnie przyklejają w tablicy tak, by wszyscy mogli przeczytać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.