X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45890
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy zawody - ćwiczenia wprowadzające do nauki czytania z wykorzystaniem TiK

Scenariusz zajęć w grupie 6 – latków
- wykorzystanie podczas zajęć narzędzi i zasobów cyfrowych, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – zabawy prowadzące do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak czytanie.

Podstawa programowa:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci
i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
Temat: Poznajemy zawody – ćwiczenia wprowadzające do nauki czytania z wykorzystaniem TiK - usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowej w obrębie słów, wyrazów, sylab, głosek i zdań.
Cel główny: - usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowej w obrębie słów, wyrazów, sylab, głosek i zdań.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozpoznaje zapis swojego imienia (wśród innych wizytówek)
- dokonuje syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek
- rozpoznaje pierwszą literę swojego imienia oraz imienia kolegi
- umie podzielić wyraz na sylaby
- wyróżnia głoskę w nagłosie i wygłosie
- przyporządkowuje odpowiedni obrazek do odczytywanego wyrazu
- rozwija własną gotowość do podjęcia nauki czytania i pisania
- poznaje miejsca pracy i różne zawody
Metody: - Metody słowne: rozmowa, pogadanka, objaśnianie
- Metody poglądowe: pokaz
- Metody czynne: zadań stawianych dziecku
- Metody aktywizujące: pedagogika zabawy
- Metody wspomagające naukę czytania: Metoda odmiennej nauki czytania Ireny Majchrzak
Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa i praca zespołowa
Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, przenośny głośnik, dyktafon, odtwarzacz CD, płyta CD, wizytówki z imieniem każdego dziecka, litery alfabetu, obrazki z zawodami, kostka liczbowa.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci - zabawa integracyjna: „Witam tych, którzy..."
Kto czuje się powitany niech wstanie.
Witam tych, którzy lubią się uśmiechać,
- tych, którzy byli chociaż raz u fryzjera,
- tych, których imiona zaczynają się głoską: M
- tych, którzy choć raz dostali list lub kartkę od listonosza,
- tych, których imię kończy się głoską: A
- tych, którzy jeszcze ani razu nie wstali.

2. Zabawa ruchowa „Znajdź swoją wizytówkę”
Wizytówki rozłożone są na podłodze, dzieci chodzą po obrębie koła przy muzyce, podczas przerwy w muzyce szukają swojej wizytówki i podnoszą ją do góry. Nauczyciel sprawdza, czy każdy podniósł wizytówkę ze swoim imieniem.
3. Ta tablicy wywieszony jest alfabet – zadaniem każdego dziecka jest dopasowanie wizytówki ze swoimi imieniem do litery, którą rozpoczyna się jego imię. Np. Iga położy swoją wizytówkę koło litery I – IGA.
4. Jaki to zawód? Rozwiązywanie zagadek słuchowych o zawodach. Nauczyciel włącza dzieciom do odsłuchania zagadki, które wcześniej nagrał na dyktafon. Wybrane dziecko słownie odgaduje, co to za zawód.
ZAGADKI ;
Jaki zawód wykonuje pan,
który obiad gotuje nam? (kucharz)
Choć to nie rolnik, lecz rolę ma.
często w teatrze lub w filmie gra. (aktor)
Jak się nazywa taki lekarz
Którego pacjent głośno szczeka?(weterynarz)
Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie
Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie?(strażak)
Nie jest kotem, a bez strachu. Chodzi po każdym dachu.
Brudne ręce ma i twarz. Ty go też zapewne znasz.(kominiarz)
Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje
Bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? (policjant)
Leczy wszystkich i mnie także.
Chorym leki przepisuje.
Słowem także im pomaga
I na duchu podtrzymuje. (lekarz)
Biała bluza, spodnie białe,
ubielone ręce całe.
Nawet czapka biała też.
Kto to jest? Czy już wiesz? (piekarz)
5. Obejrzenie krótkiej bajki z charakterystyką wybranych zawodów. „Poznajemy miejsca pracy i różne zawody”.
Zanim nauczyciel włączy bajkę dzieli dzieci na dwa zespoły. Każdy z zespołów dostaje obrazki z zawodami. Zadaniem każdej grupy jest wyłonienie z obrazków tych zawodów, które pojawią się podczas oglądania bajki.
Poznajemy miejsca pracy i różne zawody - 123 Edukacja - YouTube

6. Nauczyciel zapisuje na tablicy multimedialnej ciąg liter: Zadaniem dziecka jest wykreślenie powtarzającej się litery. Dzieci próbują odczytać powstały wyraz, jeśli się nie uda pomaga nauczyciel.
KAAOAAATAAA - KOT
WBBBOBBBDBBBA – WODA
ABBKBBBTBBBBOBBBR - AKTOR
7. Głoskowanie wyrazów.
Interaktywna gra - zadaniem dziecka jest zakręcenie wirtualnym kołem i podzielenie wylosowanego wyrazu na głoski.
(wordwall.net)
8. Dzielenie nazw zawodów na sylaby. Zadaniem dziecka jest zakręcenie wirtualnym kołem
i podzielenie na sylaby nazwy wylosowanego zawodu.
(wordwall.net)
9. Tworzenie nazw zawodów na wylosowaną literę. Zadaniem dziecka jest zakręcenie wirtualnym kołem oraz wymyślenie nazwy zwodu na wylosowaną literę. (wordwall.net)
10. Zabawa ruchowa z użyciem dużej kostki liczbowej. Dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe, zgodne z ilością wyrzuconych i policzonych przez siebie oczek. np. klaśnięcia, podskoki, pajacyki, przysiady.
11. Wspólny śpiew piosenki pt. „Wujek Ogórek – ZAWODY”
1. Kominiarz wysoko chodzi po drabinie,
weterynarz leczy chorą zwierzynę,
strażak gasi straszliwe pożary.
Ref. Magik hokus pokus.
Magik hokus pokus.
Magik hokus -pokus – pokazuje czary.
2. Krawiec szyje prześliczne ubrania,
rolnik na polu krowy swe zagania,
kucharz zmywa zabrudzone gary.
Ref. Magik ...
3. Abrakadabra razem z nami czaruj,
wszystkie marzenia spełniamy od razu,
jako dzieci wielkie moce mamy,
zatem ...hokus –pokus x 8
– pokazujemy czary.
12. Ewaluacja zajęć: Jeśli podobały się dzieciom dzisiejsze zajęcia, proszę klasnąć jeden raz w dłonie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.