X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45791
Przesłano:
Dział: Internat

Autoportrer, czyli to i owo o mnie

Scenariusz zajęć integracyjnych

Temat: „Autoportret, czyli to i owo o mnie”
Data: -
Miejsce: -
Uczestnicy: wychowankowie
Liczba uczestników: 10 wychowanków

Cele ogólne:
- integracja i poznanie grupy,
- pobudzenie twórczego myślenia,
- budowanie świadomości tego jaki/jaka jestem,
- przestrzeganie przyjętych reguł w zabawie i pracy.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
- tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,
- kształtowanie umiejętności autoprezentacji, dzielenia się informacjami o sobie,
- wychowanek potrafi przyjąć postawę kulturalnego zachowania podczas zajęć, respektując odmienne zdania i kolegów i koleżanek,
- wychowanek czuje się mniej obco w grupie, przełamuje onieśmielenie,
- wychowanek potrafi odnaleźć osoby o podobnym temperamencie i zainteresowaniach.

Metody:
- podające: rozmowa kierowana, pogadanka,
- praktycznego działania: wykonanie powierzonych działań,
- aktywizujące: spotkanie integracyjne,
- wartościujące: wypowiedzi wychowanków, ekspozycje treści.
Forma pracy: indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne: scenariusz zajęć, arkusz papieru, długopis

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel przedstawienie temat zajęć, omawia cel spotkania i zasady wspólnego działania.
2. Ćwiczenie, pt. „Zapamiętywanie imion”.
Grupa tworzy koło. Wychowanek przedstawia się, np. „Jestem Andrzej”, następna osoba mówi „Jestem Bożena, właśnie poznałam Andrzeja”. Zabawa trwa do momentu, w którym każdy z wychowanków będzie mógł się wypowiedzieć.
3. Ćwiczenie, pt. „Ja, czyli kto?”.
Każdy wychowanek zapisuje na kartce drukowanymi literami pionowo swoje imię (jak w krzyżówce). Następnie w każdej linijce dopisuje coś o sobie, np. wyraz, który określa jego osobowość, charakter, zainteresowania, ulubiony serial czy zwierzę. Prezentuje i objaśnia kolegom i koleżankom grafikę, którą stworzył.
4. Ćwiczenie, pt. „Niedokończone zdania”.
Wychowankowie otrzymują arkusz papieru do wypełnienia, w którym wymieniają: „moje zainteresowania i pasje”, „jestem dobra/y w...”, „5 moich cech charakteru”, „to dla mnie ważne”, „moje oczekiwania”, „nie lubię”, „mam obawy”, „mam marzenia”, „moje plany i cele”.
5. Ewaluacja zajęć.
Co wyniosłam/em z zajęć? Jak się czułam/em na zajęciach? Czy podobało mi się?
6. Podsumowanie i wspólne sformułowanie pomysłów na kolejne zajęcia integracyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.