X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45790
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dary jesieni - zabawy w kodowanie na materiale przyrodniczym; poszerzanie wiadomości o owocach i warzywach z kodowaniem. Scenariusz zajęć dla 5 latków

Grupa wiekowa: 5 latki

KRĄG TEMATYCZNY: "Las szumi jesiennie, robi się już sennie".
TEMAT ZAJĘĆ: „Dary jesieni”- zabawy w kodowanie na materiale przyrodniczym; poszerzanie wiadomości o owocach i warzywach z kodowaniem.

Cele główne:
• Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
• Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Cele operacyjne (dziecko...):
• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; (PP 3.1)
• obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; (PP 3.8)
• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy; (PP 3.9)
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, (...) rozróżnia głoski na początku (...) w wybranych prostych fonetycznie słowach; (PP 4.2)
• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć (...); (PP 4.4)
• czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; (PP 4.9)
• klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, (...) odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, (...); (PP 4.12)
• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; (PP 4.14)
• posługuje się pojęciami (...) dotyczącymi życia (...) roślin (...) np. (...) owoców (...); (PP 4.18)
• podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. (...) korzystanie z nowoczesnej technologii; (PP 4.19).

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Metody:poszukujące, podające, praktycznego działania.

Środki dydaktyczne: mata do kodowania ,,Kodowanie na dywanie”, kolorowe kubeczki, ilustracje z kolorowymi warzywami- jabłko, gruszka, czereśnie, truskawka, cytryna, banan, winogrona, śliwka, koła z dużymi literami „W” i „O”, kolorowe ilustracje- marchewka, burak, kapusta, brokuł, pietruszka, ziemniak, bakłażan, kukurydza.

www.uczymydzieciprogramować.pl | www.edu-sense.pl / Ogóolnopolski program „Uczymy dzieci programować”.

Przebieg:

1. Przedstawienie dzieciom tematu zajęć- utrwalenie poznanych już jesiennych owoców i warzyw. Pogadanka z dziećmi o znanych im owocach i warzywach, które lubią jeść najbardziej.
2. Nauczyciel prezentuje ilustracje wybranych owoców i warzyw.
3. Nauczyciel prosi dzieci by podzieliły przedstawione grafiki na dwa zbiory. Omawia z dziećmi, na jakie zbiory zostały podzielone przedstawione obrazki.
4. Dzieci nazywają wszystkie warzywa i owoce znajdujące się na obrazkach (w zależności od wieku i możliwości rozwojowych dzieci dzielą nazwy warzyw i owoców na sylaby, wyodrębniają głoski w nagłosie i wygłosie).
5. Nauczyciel kładzie na macie (w górnej części) koło z literą „W” - będzie symbolizowało warzywa i z literą „O” - będzie symbolizowało owoce. Pozostałe koła z grafikami warzyw i owoców nauczyciel rozkłada w dowolny sposób na macie.
Przy pomocy zielonego koła nauczyciel oznacza na macie miejsce, od którego zaczniecie wytyczać drogę. Dzieli dzieci na zespoły, rozdaje im strzałki kierunkowe, symbol start i symbol stop i prosi aby wyznaczyły drogę od startu do mety (jeden zespół do litery „W”, drugi zespół do litery „O”, w taki sposób żeby droga prowadziła przez wszystkie owoce (w przypadku gdy metą jest litera „O”) lub przez wszystkie warzywa (w przypadku gdy metą jest litera „W”).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.