X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45744
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W świecie telewizji - scenariusz zajęć

Tematyka zajęć: „W świecie telewizji”
Data: 24.11.2020r.
Nauczyciel prowadzący: Anna Łukasik Frątczak
Cel główny:
• Zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi skutkami oddziaływania telewizji;
• Poszerzanie słownictwa związanego z telewizją;
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• rozwiązuje zagadkę;
• bierze udział w zabawach ruchowych;
• wskazuje, co jest potrzebne do oglądania telewizji;
• grupuje według określonego kryterium;
• dobiera w pary obrazki;
• słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat;
• wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela;
Obszar edukacyjny:
I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

Formy pracy: grupowa, indywidualna
Metody pracy:
• słowne (zagadka, rozmowa kierowana, objaśnienia);
• oglądowe (film);
• czynne (zadań stawianych do wykonania).
Metody aktywizujące:
• pedagogika zabawy;
• burza mózgów;
Kompetencje rozwijane:
• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
• kompetencje informatyczne;
• świadomość i ekspresja kulturalna;
Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, magnetofon, płyta CD, treść opowiadania, gąbka, farba, kontur telewizora, kolorowanki, kredki, klej, mikrofon, telefon.

PRZEBIEG:
1. „Chodźcie wszyscy tu do koła” – zabawa z ruchem na powitanie:
Chodźcie wszyscy tu do koła (gest przywołania)
Zabawimy się wesoło (młynek rękami)
Witamy dziś wszystkich Was (ukłon)
Na zabawę nadszedł czas (ręce do góry)
Jedna noga, druga noga (wysunięcie nogi w przód)
Jednak ręka, druga ręka (wysunięcie ręki przed siebie)
Cały tułów oraz głowa (poruszanie tułowiem i głową)
Witamy Was (ukłon).
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie zagadki słownej:
W oknie tej skrzyneczki
oglądasz bajeczki.
3. „Jak działa telewizor” – oglądanie bajki edukacyjnej pt. Rodzina Pytalskich.
4. „Oglądać, czy nie oglądać?” – burza mózgów. Ustalenie dobrych i złych stron wynikających z oglądania telewizji.
5. „Aktor także tańczy” – zabawa ruchowa. Naśladowanie ruchów i gestów do proponowanej muzyki.
6. „Bohaterowie ulubionych bajek” – zabawa z wykorzystaniem platformy LearningApps. Dzieci mają za zadanie dopasować bohaterów do określonej bajki oraz dobrać w pary odpowiednie obrazki.
7. „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję” - słuchanie opowiadania. Rozmowa kierowana na temat jego treści.
8. „Ulubiona bajka” - praca plastyczna. Dzieci stemplują gąbką kontur telewizora. Następnie kolorują swoich ulubionych bohaterów z kreskówek i wklejają malowanki w ekran telewizora.
9. „Skrzacia telewizja” – zabawa w nagrywanie programu telewizyjnego z wykorzystaniem mikrofonu.
10. Podsumowanie i podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.