X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45723
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kulinarne eksperymenty. Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
metodyczna

Imię i nazwisko autora:
Agnieszka Marek

Temat innowacji:
„Kulinarne eksperymenty”

Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej
Autor: Agnieszka Marek
Temat: „Kulinarne eksperymenty”
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: październik 2019
Data zakończenia: czerwiec 2020

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są dzieci przedszkolne. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć w przedszkolu.
Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Ma ona zachęcać i motywować dzieci do poznawania nowych smaków, zapachów.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja ”Kulinarne eksperymenty” jest moją propozycją na problem otyłości dzieci, jak również z nieumiejętnością zachowania się przy stole, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego.

Opis innowacji:
I. Wstęp
Prawidłowy sposób odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym wpływa na właściwy rozwój, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną oraz ogólne zdrowie. To, jak dzieci jedzą i co jedzą, czyli prawidłowe nawyki żywieniowe mogą zapobiegać chorobom cywilizacyjnym tj. otyłość u dzieci. Niewłaściwy sposób żywienia u dzieci rzutuje na ich dalsze losy związane z okresem dorastania, a później z dorosłością. Przez właściwe odżywianie dzieci przedszkolnych należy rozumieć przede wszystkim odpowiednie do zapotrzebowania spożywanie składników odżywczych i pokrycie potrzeb energetycznych. Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Dzieci powinny próbować nowych smaków, kształcić zmysł węchu, dotyku podczas degustacji potraw. „Kulinarne Eksperymenty” to dla dzieci dobra zabawa i wielka kulinarna przygoda , której efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

II. Cele innowacji
Cel główny:
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Cele szczegółowe:
• Kształcenie zmysłu smaku, zapachu i dotyku podczas przygotowywania i degustacji potraw,
• Uczenie się kulturalnego zachowania się przy stole,
• Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
• Wdrażanie postaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków,
• Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków,
• Nauka nakrywania do stołu,
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD,
• Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia,
• Zapoznanie z etapami przygotowywania posiłków,
• Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa ,
• Wyzwalanie inwencji twórczej w sferze kulinarnej,
• Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego ,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa,
• Rozwijanie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania " kulinarnych przysmaków".

III. Metody i formy
• Słowne: opowiadania, wiersze, zagadki,
• Oglądowe: pokaz, obserwacja, demonstracja,
• Praktycznego działania,
• Zabawy dydaktyczne,
• Wykorzystanie multimediów,
• Metoda projektu

Formy pracy
• grupowa,
• w małych zespołach,
• indywidualna,

IV. Środki dydaktyczne
Teksty literackie, Płyty CD, Programy komputerowe, Książki kucharskie, Produkty spożywcze, Naczynia, Przybory i urządzenia kuchenne, Karty Pracy, Przybory plastyczne: papier, kredki, pastele, plastelina, farby, nożyczki, wycinanki, kolorowanki,

V. Krótki opis działania
Innowacja będzie realizowana od października 2019 roku do czerwca 2020 roku w grupach 3,4,5 i 6 latków. Zajęcia odbywać się będą minimum dwa razy w miesiącu, w każdej grupie pod kierunkiem wychowawcy. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli będą dotyczyły zdrowego odżywiania, a także wykonywane będą przez dzieci różnorodne dania (z pomocą nauczyciela) tj.: desery, słodkie wypieki, sałatki (owocowe, warzywne), surówki, soki, kompoty, koktajle, przystawki, kolorowe kanapki, kolorowe szaszłyki. Dzieci tworzą i eksperymentują, uczą się i dobrze bawią podczas realizacji przysmaków kulinarnych.

VI. Ewaluacja
• Obserwacja dzieci podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, przygotowania posiłków.
• Prace plastyczne, konkursy, wykonane potrawy.
• Ankieta obrazkowa dla dzieci pt. „Zdrowa żywność”.
• Wywiad z rodzicami wybranych dzieci.
Szczegółowa analiza wyników pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w kolejnym roku szkolnym.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi przedszkola.

VII. Spodziewane efekty
Zmiana nawyków żywieniowych - dzieci bardzo chętnie jedzą owoce, warzywa, chipsy owocowe i warzywne, kasze i chleb razowy, piją wodę. Dzieci i rodzice znają zdrowe produkty żywnościowe i ich wartość dla zdrowia. Wiedzą co jeść, aby być zdrowym, a jakich produktów unikać. Zaangażowanie rodziców w zmianę żywienia dzieci, wykorzystywanie wiedzy o zdrowym żywieniu i przepisów kulinarnych w swoich domach.

VIII. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z racjonalnego odżywiania się.
Harmonogram zajęć – załącznik nr 1.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.