X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45682
Przesłano:
Dział: Artykuły

Nauczanie wychowania fizycznego podczas ogólnoświatowej pandemii koronawirusa - okiem nauczyciela

Nauczanie wychowania fizycznego podczas ogólnoświatowej pandemii koronawirusa- okiem nauczyciela.

Wraz z początkiem marca 2020 roku szkoła doznała namacalnych skutków ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. Nauka stacjonarna całkowicie przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Nauczyciele zostali postawieni w sytuacji, z którą nigdy nie mieli styczności. Zaczęli zadawać sobie pytania: „W jaki sposób efektywnie prowadzić lekcje?”, „Jak aktywizować uczniów podczas zajęć zdalnych?”, „Jakie efekty przyniesie nauczanie przez Internet?”, „Jak radzić sobie z trudnościami technicznymi wśród uczniów?”. Każda placówka wypracowała pewien sposób działania, by w ekstremalnych warunkach prowadzić nauczanie.
Przed nie lada dylematem stanęli nauczyciele wychowania fizycznego, których lekcje polegają na kontakcie fizycznym uczniów w bezpośredniej rywalizacji sportowej. „W jaki sposób prowadzić lekcję wychowania fizycznego przez Internet?”- to dylemat współczesnych nauczycieli. Orientując się w temacie, czerpiąc swoją wiedzę od innych wfistów, forów internetowych, artykułów prasowych można dostrzec dwie drogi, którymi posługują się nauczyciele kultury fizycznej dzieci i młodzieży podczas prowadzenia zajęć przez Internet.
Pierwszą z nich jest zachowanie ciągłości ćwiczeń fizycznych podczas zajęć on-line
(w czasie rzeczywistym) za pomocą takich programów jak MS Teams czy Zoom. Zwolennicy tej teorii podczas zajęć z uczniami, i w celu przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego ćwiczą wraz z uczniami za pośrednictwem kamer internetowych poprzez ekran komputera. Część nauczycieli dzieli się własną wiedzą z szerszym gronem odbiorców poprzez nagrywanie filmów i wrzucanie do sieci za pośrednictwem platform np. YouTube.
Zalety i wady powyższego podejścia, które pojawiają się wśród nauczycieli wychowania fizycznego to:
Zalety:
- zachowanie ciągłości lekcji wychowania fizycznego
- realizacja podstawy programowej
- przeciwdziałanie wadom postawy ciała
- podtrzymanie kultury fizycznej wśród dzieci
Wady:
- brak możliwości lokalowych wśród uczniów (np. zbyt małe pokoje, dzielenie pokoju z rodzeństwem)
- brak kontroli nad bezpieczeństwem uczniów
- w przypadku urazu ograniczona możliwość pomocy
- brak kamer internetowych
- zmuszanie uczniów do pokazywania własnej przestrzeni domowej

Drugim podejściem, którego zwolenników nie brakuje jest prowadzenie lekcji wychowania fizycznego nakierowanego na teorię – przepisy różnych dyscyplin sportowych, zapoznanie uczniów z mało popularnymi sportami, realizacja tematów dotyczących edukacji zdrowotnej. Nauczyciele praktykujący podczas swoich lekcji zdalnych to rozwiązanie, są zdania, że lekcje wf prowadzony za pomocą pierwszego wariantu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wielu pedagogów zwraca uwagę na brak kontroli nad bezpieczeństwem uczniów. Nauczyciele nie zaniedbują jednak całkowicie wykonywania ćwiczeń przez dzieci, jednak są zdania, żeby ćwiczyły wówczas, gdy znajdują się pod opieką dorosłego (np. po południu). Otrzymują do zrobienia zestawy ćwiczeń, lub zadania do wykonania, lecz nie odbywa się to przed kamerą.
Zalety i wady takiego podejścia kształtują się następująco:

Zalety:
- realizacja podstawy programowej
- nakierowanie uwagi uczniów na tematy związane z teorią oraz wychowaniem prozdrowotnym,
- większa kontrola nad bezpieczeństwem podczas zajęć
-możliwość pobierania zajęć w pokojach nieprzystosowanych do ćwiczeń fizycznych (niebezpieczne przedmioty, mały metraż)
- możliwość uczestnictwa w lekcji, gdy w pokoju znajduje się rodzeństwo w przypadku dzielenia pokoju ( nikt nikomu nie przeszkadza)
- do odbioru lekcji nie jest konieczna włączona kamera
- brak ingerencji nauczyciela w środowisko domowe ucznia (uszanowanie prywatności)

Wady:
- brak możliwości ćwiczeń fizycznych
- spadek ogólnej sprawności fizycznej u dzieci
- brak możliwości kontroli, co do wykonywanych ćwiczeń w pełnym zaangażowaniu
- brak przeciwdziałaniu wadom postawy ciała.

W czasie ogólnoświatowej pandemii każdy nauczyciel musi zadać sobie pytanie: „W jaki sposób powinienem prowadzić zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów, żeby przyniosły największe korzyści?” Wybierając spośród dwóch podejść do tematu, nauczyciel lub zespół nauczycieli w danej szkole powinien przeanalizować oraz przedyskutować z uczniami oraz rodzicami ich możliwości w tym zakresie. Powinien zbadać środowisko techniczne uczniów (dostępność kamer internetowych) oraz ich możliwości lokalowe. Powinien także przeanalizować kwestię bezpieczeństwa podczas lekcji on- line, która zdaje się być nadrzędną kwestią w prowadzeniu zajęć fizycznych przez ekran komputera.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.