X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4561

Ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń dwumianowanych. Lekcja matematyki w klasie 4

Program : Matematyka z plusem-nowa wersja

Czas: 1 jednostka lekcyjna
Cele lekcji:
Uczeń:
- Zna dwie postaci ułamka dziesiętnego.
- Potrafi, na przykładach , wyjaśnić pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego.
- wymienia jednostki masy, długości i monetarne ( złoty i grosz) i podaje zależności między nimi
( 1t=1000kg,1kg=100dag,1dag=10g; 1km=1000m, 1m=100cm, 1dm=10cm,1cm=10mm; 1zł=100gr).
- potrafi zmienić wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie,
- Potrafi pracować w grupie.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń (nowa wersja)
- kostki do gry( jedna na grupę), centymetr krawiecki( jeden na grupę)
- karty pracy
Metody pracy:
- pogadanka, ćwiczenia praktyczne
Formy pracy:
- zbiorowa
- praca w grupach

Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.

2. Przedstawienie tematu lekcji i podanie celu lekcji.

3. Wprowadzenie do tematu lekcji:
Przypomnienie sytuacji z życia, gdzie spotykamy się z wyrażeniami jedno- i dwumianowanymi..
Przypomnienie z poprzedniej lekcji równości ułamków : np. 3/10= 0,3 itp
Przypomnienie jednostek (długości, masy i monetarnej) i zależności między nimi:
zadaję pytania np.: Ile centymetrów to 1m?, 100dag ile to kilogramów?, Ile kilogramów to 1 tona?,
Jaką częścią tony jest 1 kg?

4. Dzielimy klasę na grupy czteroosobowe. Przypominamy zasady pracy w grupie.
Rozdajemy karty pracy i polecamy, aby do kolejnej przechodzić po wykonaniu zadań z poprzedniej.

ZAD. 1
Kostka do gry(1 na grupę), karta pracy dla każdego uczestnika grupy.
Każdy uczeń rzuca kostką i wpisuje w wolne pole liczbę oczek ,która wypadła na kostce, a następnie dokonuje obliczeń i wyniki wpisuje w postaci wyrażenia dwu- i jednomianowanego.

KARTA PRACY I
Wpisz w wolne pola (....) liczbę wyrzuconych oczek, oblicz i uzupełnij zapis
Uczeń1. 1zł × (....) + 10gr × (....) + 1gr × (....) =____ zł ____ gr = _______ zł
Uczeń2. 2zł × (....) + 20gr × (....) + 5gr × (....) =____ zł ____ gr = _______ zł
Uczeń3. 5zł × (....) + 50gr × (....) + 2gr × (....) =____ zł ____ gr = _______ zł
Uczeń4. 5zł × (....) + 20gr × (....) + 1gr × (....) =____ zł ____ gr = _______ zł

ZAD.2.

KARTA PRACY II
Oto waga niektórych zwierząt. Uzupełnij brakujące miejsca:
KOŃ - 472 kg = .......... t
SŁOŃ - 5,560 t = ........t .......kg
KOLIBER - 5g = .......dag
KURA DOMOWA - 1,26 kg =.......kg ......dag

ZAD.3
Każdy z grupy zapisuje swój wzrost według podanego wzoru. Jeśli ktoś nie zna swojego wzrostu zostaje zmierzony przez kolegów ( wykorzystujemy centymetr krawiecki).

KARTA PRACY III
U1. imię.............................- ......m ......cm = .......... m
U2. imię ........................... - ......m ......cm = .......... m
U3. imię ........................... - ......m ......cm = .......... m
U4. imię ........................... - ......m ......cm = .......... m
Po wykonaniu wszystkich zadań grupy prezentują swoje wyniki. Wspólnie z uczniami oceniamy poprawność obliczeń. Za poprawne wykonanie każdego zadania grupa nagradzana jest plusem.

5. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie wypowiadają się na temat:
- czy podobały im się zajęcia,
- co sprawiło im najwięcej trudności,
- jak oceniają swoje zaangażowanie w pracę grupy i czy wyrażają zgodę, aby wszyscy uczestnicy grupy zostali jednakowo nagrodzeni.

6. Zadanie pracy domowej
Zeszyt ćwiczeń – ćw. 9,10,11,14 strona 47 i 48

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.