X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45568
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Owoce. Scenariusz zajęć dydaktycznych

Blok tematyczny: Dary jesieni
Temat dnia: Owoce
Cele ogólne:
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
• Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw owoców krajowych.
• Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej.
• Poznanie litery O,o.
• Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele operacyjne (dziecko):
• wita się z innymi dziećmi w podany sposób;
• opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią z uwzględnieniem sadu;
• wymienia i nazywa owoce krajowe, które zbierane są jesienią;
• nazywa i rozpoznaje narzędzia przydatne do jesiennych prac w ogrodzie;
• układa zdanie do ilustracji, dzieli zdanie na wyrazy licząc je i układając adekwatną liczbę kredek;
• dzieli wyrazy: owoce, Ola na głoski, wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazach;
• podaje inne słowa mające głoskę „o” w nagłosie;
• wodzi palcem po wzorze - litera o;
• układa literę o za pomocą sznurka;
• koloruje literę o i obrazki, których nazwy zaczynają sie głoską o;
• śpiewa piosenkę „Jarzynowy wóz”;

Metody pracy:
• słowna
• oglądowa
• praktyczna
Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający sad jesienią, obrazki przedstawiające owoce krajowe, obrazki przedstawiające narzędzia i przedmioty przydatne do jesiennych prac, napisy do nazw owoców, wyrazy podstawowe z obrazkami do prezentacji litery o, O, sznurek, płyta CD z piosenką, kredki, karty pracy
Przebieg zajęć:

I) Część wstępna:
1) Przywitanie przedszkolaka - zabawa ruchowa. Nauczycielka gra na tamburynie a dzieci biegają po całej sali. Na przerwę w grze uczestnicy zabawy muszą przywitać się ze swoim sąsiadem w podany przez nauczycielkę sposób, np. lewa ręką, prawą ręką, lewym łokciem, prawym kolanem, prawą stopą.
II) Część główna:
1) W sadzie - praca z obrazkiem. Nauczycielka prezentuje dzieciom ilustrację sadu jesienią. Następnie prosi dzieci, aby uważnie przyjrzały się ilustracji i kieruje rozmową:
a) Jak nazywa się miejsce na obrazku?
b) Jakie widzicie tam owoce?
c) Jakie narzędzia ułatwiają pracę człowiekowi w sadzie?
d) Po co są przerwy między rzędami drzew owocowych?
e) Co to są opryski i po co się je stosuje?
f) Dlaczego należy spożywać owoce?
g) Co należy zrobić przed jedzeniem owoców i dlaczego?
2) Jesienne owoce - rozmowa na temat owoców zbieranych jesienią w naszym kraju. Rozpoznawanie owoców, nazywanie ich i dopasowywanie podpisów do obrazków.
3) Opisz obrazek - zabawa słownikowa. Nauczycielka pokazuje obrazek sadu. Dzieci wymyślają zdania do ilustracji, przeliczają wyrazy w zdaniu i za pomocą kredek odwzorowują liczbę wyrazów w zdaniu.
4) „Jarzynowy wóz” - zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence. Dzieci są ustawione w rzędzie jedno za drugim. Przesuwają się w rzędzie (jadą) po całej sali, śpiewając piosenkę. Zatrzymują się przy refrenie i rękoma naśladują obracanie się kół w wozie.
5) Monografia litery o na podstawie wyrazów: owoce, Ola. Wypowiadanie wyrazów, wyróżnianie pierwszej głoski w słowach. Podawanie innych słów rozpoczynających się głoską o. Prezentacja litery o małej i wielkiej drukowanej i pisanej. Pokaz pisania litery - palcem po śladzie, na dywanie. Modelowanie litery pisanej - ze sznurka.
III) Część końcowa:
1) Praca z kartą pracy - kolorowanie litery O, o oraz przedmiotów, których nazwy mają głoskę o w nagłosie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.