X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45477
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Eko-przedszkolaki"

WSTĘP
Świat przyrody jest niezwykle tajemniczy i fascynujący. Obcowanie z nim daje nam spokój, jego niezwykłość codziennie przypomina, jak ważnym jest, by zachować harmonię między dwoma światami złączonymi w jeden, światek przyrody i ludźmi. Dlatego należy propagować nawyki proekologiczne już od najmłodszych pokoleń. Projekt edukacyjny „Eko- Tygryski”, ma za zadanie kształtować w przedszkolakach miłość do przyrody i chęć, by się o nią troszczyć.

Cele ogólne:
- zbliżanie dzieci do świata przyrody, budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a otaczającą go przyrodą,
- kształtowanie pozytywnych nawyków, oraz nauka mądrych wyborów- proekologicznych zachowań,
- przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska,

3. Czas trwania projektu:
- wrzesień- czerwiec

4. struktura projektu:
I.- obserwacja
II.- co wiemy o ekologii, co chcemy o niej wiedzieć?
III.- zanieczyszczenia: morze, las, powietrze
IV.- na tropie odpadów,
V.- Eksperymentujemy: zanieczyszczenia śniegu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody
VI.- wizyta eksperta,
VII.- promowanie ekologii,
VIII.- nie wyrzucaj! Mi się przyda,
IX.- dzień ziemi,
X.- ewaluacja projektu

5. Formy pracy:
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna,
- praca w grupach

6. Metody:
- słowne: opowiadania, swobodne wypowiedzi, zagadki, rozmowy kierowane
- czynne: eksperymenty, zabawy manipulacyjne,
- oglądowe: filmy, karty demonstracyjne, obserwacja,
- aktywizujące: gra dydaktyczna, burza mózgów

SPOSÓB REALIZACJI:
I. Obserwacja
- wizyta w parku,
- wizyta nas rzeczką,
- rozmowa kierowana o pięknie przyrody,
- nauka piosenek/ wierszyków o ekologii,
CELE:
- uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, i konieczność dbania o nią,
- poznanie swojej okolicy pod kątem zagrożeń dla przyrody
- poznanie roślinności i zwierząt charakterystycznych dla danego miejsca,
- rozwijanie pamięci, oraz aktywności muzyczno- ruchowej.

II. Co wiemy o ekologii, co chcemy o niej wiedzieć?
- burza mózgów na temat wiedzy dzieci o ekologii, ochronie środowiska,
- prezentacja plakatów promujących zachowania proekologiczne.
CELE:
- zgromadzenie pomysłów na temat ekologii
- refleksja na temat interesujących tematów, chęć pogłębienia wiedzy.

III. Zanieczyszczenia: morze, las, powietrze
Morze:
- opowiadanie „morze w tarapatach”
- film edukacyjny
- prezentowanie, badanie oraz dzielenie na kategorie przyczyn zanieczyszczanie środowiska (oleje, śmieci, towot)
- „ocalić kaczkę”, czyszczenie kaczki gumowej zanieczyszczonej olejem różnymi sposobami z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa.
- eksperyment nr. 4
Las:
- słuchanie wiersza „sznurek Jurka”, rozmowa kierowana na temat przeczytanego wiersza,
- film edukacyjny
- zagadki dotyczące zwierząt zamieszkujących lasy i leśnych roślin, prezentowanie ich wizerunku,
- eksperyment nr 3
Powietrze:
- opowiadanie „powietrzne kłopoty”
- film edukacyjny
- prezentacja tablic edukacyjnych zawierających źródła zanieczyszczenia powietrza
- eksperyment nr. 1 (w zimie), eksperyment nr 2
- wizualizacja dymu za pomocą czarnego/ białego roztworu wody z farbą oraz czystej wody. Porównanie natężenia koloru wody z ilustracjami dymu wydobywającego się z różnych źródeł.
CELE:
- rozumienie znaczenia powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.
- poznanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska na poszczególnych jego obszarach.
- zapoznanie ze sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom przy wykonywaniu codziennych czynności,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na temat związany z opowiadaniem,

IV. Na tropie odpadów,
- podchody z zagadkami,
- nauka recyklingu, segregowanie balonów z ilustracjami śmieci i wrzucanie ich do odpowiednio oznaczonego kosza
CELE:
- rozwijanie zaciekawienia dzieci,
- wspomaganie rozwoju umiejętności twórczych,
- nauka segregacji odpadów, poszczególnych kolorów przyporządkowanych do określonego typu odpadów.

V. Eksperymentujemy: zanieczyszczenia śniegu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody
1. doprowadzamy o rozpuszczenia śniegu na gazie, obserwujemy, co na niej pozostało,
2. sprawdzenie tempa i jakości kiełkowania nasion rzeżuchy na gazie czystej i zanieczyszczonej spalinami samochodowymi,
3. „Nie wyrzucaj!- mi się przyda”, oglądanie dokumentu na temat powstawania papieru; robienie własnoręcznie papieru ze zużytych gazet.
4. sprawdzanie przedostawania się zanieczyszczeń do rośliny drogą wodną (zabarwiona woda)
CELE:
- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego,
- tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej wszystkimi zmysłami
- poznanie prostych sposobów pomiaru zanieczyszczenia powietrza, śniegu, wody
- poznanie sposobu powstawania papieru, dokonywanie próby samodzielnego tworzenia go
VI. Wizyta eksperta,
- wizyta eksperta: leśnika.
Rozmowa kierowana dzieci z ekspertem
CELE:
- otwieranie się na nowe doświadczenia, osoby
- poszerzenie wiedzy na temat pracy leśnika

VII. Promowanie ekologii,
- plakat o ekologii
- wprowadzenie zmian w grupie: zeszyty zamiast kartek do rysowania
- akcja: zbieranie makulatury/ nakrętek
CELE:
- rozwijanie kreatywności,
- wdrażanie pozytywnych zachowań,
- popularyzowanie pożytecznych dla środowiska zachowań

VIII. Nie wyrzucaj! Mi się przyda,
- nauka dawania drugiego życia „śmieciom”, praca plastyczna "eko- ryby", tworzenie plakatów z wykorzystaniem śmieci.
CELE:
- przyjmowanie odpowiedzialności za dbanie o środowisko,
- rozwijanie kreatywności, w jaki sposób dam nowe życie przedmiotom uważanym za niepotrzebne,

IX. Dzień ziemi,
- wielka akcja zbierania śmieci
CELE:
- budzenie świadomości, że każdy może się przyczynić do poprawy jakości środowiska
- kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody,
- rozpowszechnianie pozytywnych nawyków.

X. Ewaluacja projektu
- burza mózgów
CELE:
- kontrola poszerzonej wiedzy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.