X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45406
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzień Drzewa. Scenariusz zajęć w przedszkolu

DZIEŃ DRZEWA
Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie 5,6-latków
Data: 13.09.2020
CELE OGÓLNE:
dzieci roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w człowieka;
kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego do niej;
propagowanie idei ochrony przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
zna rola drzew i lasu w ekosystemie;
pozytywny rozwija do przyrody;
rozumie jej konieczność chronienia;
warunki zna konieczne do rozwoju roslin;
zna nazwy wybranych roślin i zwierząt.

POMOCE DYDAKTYCZNE: ilustracja drzew, lasu, łyżka, talerzyk, kasztany, ilustracje liści i ich nasioń, kolorowe koperty, odgłosy lasu, płytka CD, instrumenty, szary papier

PRZEBIEG:
1. Powitanie przy ilustracjach lasów i różnych gatunków drzew:
Witamy dzieci w pięknym lesie – Już nowinę echo niesie, że
Dzień Drzewa dzisiaj mamy, więc świętować zaczynamy!
2. Burza mózgów
Jakie korzyści dają nam drzewa?
Jakie są zagrożenia dla drzew?
Co my możemy zrobić dla ochrony drzew?
Czy ludzie i zwierzęta mogą żyć bez drzew?
3. Zabawy sprawnościowe:
dzieci biegną z kasztanem na łyżce i na mecie wrzucają iść do kosza;
dzieci biegną z kasztanami na talerzyku. Bieg kończy się wrzuceniem kasztana do kosza
„Kasztanowy taniec” – dzieci tańczą do muzyki trzymając kasztana różnymi częściami ciała
4. "Czy znasz drzewa?" – zabawa dydaktyczna (dopasowywanie liści i nasion do drzew)
5. Zestaw zadań – „ Kolorowe koperty”
Zadanie 1 – zielona koperta
– Poszukaj liści drzewa, znajdującego się na obrazku (dzieci mogą poszukać liści lub kasztanów) Czy wiesz jak się nazywa to drzewo?
Dzieci powtarzają wierszyk:
Kasztanowiec gubi kolce
Rozdaje dzieciom kasztany
Zrobią z nich różne zwierzątka
Żaby, koniki, bociany
– Teraz powtórz wiersz naśladując mowę robota, możesz na każdą sylabę tupnąć.
Kasz – ta – no – wiec gu – bi ko – lce
Roz – da – je dzie – ciom kasz- ta- ny
Zro – bią z nich róż- ne zwie- rząt- ka
Ża- by, ko- ni- ki, bo- cia- ny
Zadanie 2 – czerwona koperta
– Popatrz przez okno. Powiedz co widzisz? – dz. opisują...., chmury, gałęzie...
– Te gałęzie to korona drzewa. Wiosną i latem rosną na gałęziach liście. Teraz jesienią liście stają się suche i opadają, ponieważ drzewo zasypia na zimę. Pokaż swoim ciałem jak liście opadają na ziemię.
Zadanie 3– pomarańczowa koperta
– Ułóż obrazek pocięty na części. Powiedz jak nazywa się to drzewo?
– Drzewo to ma białą korę (n-l pokazuje) i cienkie zwisające jak długie włosy gałęzie. Jakiego koloru są jesienią liście brzozy?
Zadanie 4 – niebieska koperta
– Drzewo znajdujące się na ilustracji to... klon. Jesienią liście klonu mają piękny kolor.
– Jaki kolor mają liście klonu?
– Co jest potrzebne, żeby drzewo rosło? – słońce, deszcz, ziemia
– Czy wiecie, że drzewo jest domem? Jak myślicie, dla kogo? – ptaki, owady, dżdżownice, gąsienice,ślimaki
-dlaczego drzewa są tak ważne w przyrodzie?
(dostarczają tlen, oczyszczają; powietrze, dają cień człowiekowi, są schronieniem dla ptaków i roślin wykorzystuje się je do wyrobu produktów z drewna, desek, papieru, jest również na opał)
6. „Zdrowe drzewo – chore drzewo” – zabawa ruchowa
Dzieci swobodnie biegają po Sali. Na hasło: Zdrowe drzewo – dzieci wymachują rękami nad głowami w prawo, w lewo, do przodu, do tył. Na hasło: Chore drzewo – dzieci nachylają się i opuszczają ręce w dół.
7. „Odgłosy lasu” – rozpoznawanie i nazywanie odgłosów związanych z lasem (wiatr, kukanie kukułki, szelest liści, stukanie dzięcioła, pohukiwanie sowy)
8. „Leśna muzyka” – zabawa muzyczna
Nauczyciel przydziela określony rodzaj dźwięku poszczególnym zespołom:
- dmuchanie w butelkę ( wiatr)
- stukanie drewienek ( dzięcioł)
- zgniatanie celofanu (szelest liści)
- pohukiwanie sowy przez tubę
Nauczyciel zamienia się w dyrygenta a dzieci w orkiestrę
9. Dzieci składają przyrzeczenie:
Przyrzekamy! :
Będę kochać i chronić zwierzęta i rośliny, aby cieszyły nas piękne swoich;
Nie będę śmiecić w lesie i parku;
W lesie zachowam spokój i ciszę;
Nie będę niszczył drzew.
10. „Drzewo naszej wyobraźni” - zabawa plastyczna. Stworzenie drzewa, które stanie się grą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.