X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4524

Ewaluacja programu wychowawczego: Szkolna rodzina - w poszukiwaniu wartości

Rok szk. 2007/2008

Celem nadrzędnym programu jest wychowanie człowieka dobrego i mądrego. Pragnienie to jest rozbudzane w dzieciach przez nauczycieli naszej szkoły poprzez uczenie go samooceny oraz wspieranie go w trudach samodoskonalenia. Szkoła nasza, ucząc więc dziecko dobroci rozwija w nim wrażliwość na cudzą krzywdę, współczucie, wolę obrony i pomoc cierpiącemu. Przykładem tego może być szereg akcji charytatywnych organizowanych w naszej szkole (Pomóż i Ty, Góra Grosza, Pola Nadziei, Kartka dla hospicjum i inne) oraz szeroki krąg dzieci biorących w nich udział. Wszyscy nasi nauczyciele, w ciągu tego roku szkolnego, stosując metodę „obserwacji uczestniczącej”, widząc ucznia w różnych miejscach i relacjach z otoczeniem na bieżąco reagowali i podejmowali właściwy kierunek w działaniach wychowawczych. Działania te dyktowane przez samo życie, intuicję pedagogiczną nie dadzą się ściśle sprecyzować ani wyczerpać w zapisie programowym. Nauczyciele wszelkie problemy natury wychowawczej na bieżąco dokumentowali w zeszytach uwag, dziennikach lekcyjnych lub teczkach wychowawcy.
W ramach zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych w naszej placówce przebiegała realizacja celów szczegółowych zawarta w programie wychowawczym „Szkolna rodzina – w poszukiwaniu wartości”.
Uczniowie klasy V i VI odbyli trening asertywności prowadzony przez pedagoga i psychologa z PPPP. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach „Jak spędzać wolny czas bez komputera i telewizji”, które prowadziła mgr Katarzyna Dąbrowska.
Wychowawcy klas założyli teczki, gdzie przechowują arkusze na temat każdego ucznia, jego warunków mieszkaniowych i sytuacji rodzinnej. Kontakt uczniów z wychowawcą uzupełnia korespondencja prowadzona przy pomocy klasowej „skrzynki pocztowej”.
Systematyczne i ciągłe reagowanie nauczycieli „na gorąco” wobec zachowań etycznie nagannych lub wywołujących agresję oraz wzmożona czujność na dyżurach w czasie przerw przyniosła w tym roku szkolnym wymierny efekt w postaci braku na terenie szkoły jakiejkolwiek agresji w postaci werbalnej (bójek, przepychanek itp.)
Warto w przyszłym roku szkolnym intensywnie popracować nad językiem emocjonalnym uczniów (nazywanie i określanie własnych stanów psychicznych, nazywanie pozytywnych i charakteru) oraz kulturą wypowiedzi naszych wychowanków. Uświadomienie dzieciom, że przekleństwa, wyzwiska wobec kolegów to też agresja. Jednocześnie większy naciska musimy położyć na nabywanie umiejętności rozładowywania negatywnych emocji bez szkodzenia sobie i innym (np. zorganizować trening zachowań kulturalnych).
Ważnym elementem, na który w przyszłym roku szkolnym musimy zwrócić uwagę jest rywalizacja uczniów. Musimy w swojej pracy wychowawczej położyć akcent na współpracę dzieci zamiast na konkurencję i rywalizację pojęte jako walka przeciwników. Unikanie pragnienia sukcesu kosztem innych osób. Rywalizacja - tak ale z samym sobą, ze swoim lenistwem czy trudnościami.
W tym roku szkolnym w naszej szkole zorganizowano wiele imprez i uroczystości, które przyczyniły się do budowania więzi ze szkolnym środowiskiem uczniowskim (Wigilia szkolna, Zabawa Choinkowa, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Dziecka, Walentynki, wycieczki klasowe, wyjazd na Zieloną Szkołę, rajd rowerowy po Parku Bolimowskim, biwak harcerski, dyskoteki szkolne, czy chociażby wspólne śpiewanie z mikrofonem – karaoke).
Wszystkie podjęta działania przez naszą kadrę pedagogiczną, w ramach programu Szkolna Rodzina – w poszukiwaniu wartości przekładają się na pracę wychowawczą naszej szkoły i przynoszą wymierne rezultaty. Przykładem tego mogą być akcje szkolne „Przyjaciel Pierwszoklasisty” i „Młodszy kolega”. Celem tych akcji było zagwarantowanie najmłodszym uczniom poczucia akceptacji i bezpieczeństwa w naszej placówce oraz stworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery podczas ich pobytu w szkole. Starsi uczniowie w ramach akcji nabywali poczucia odpowiedzialności za młodszego kolegę, którym obiecali się opiekować.
Uczniowie naszej szkoły czują się pewnie i bezpiecznie w naszej placówce. Szereg działających kół zainteresowań (kółko plastyczne, teatralne, chór, warsztaty dziennikarskie, kółko informatyczne, harcerstwo, judo, SKS) dają dzieciom możliwość realizacji i osiągnięcia sukcesu w ważnej dla nich dziedzinie, a nauczycielom pozwalają lepiej poznać swoich wychowanków poprzez różne płaszczyzny ich działalności i indywidualny kontakt.
Właśnie taka atmosfera, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, sprawia, że możemy starać się rozwijać u dzieci uczucia wyższe i kształtować umiejętności emocjonalne, co można traktować jako początek tworzenia systemu wychowania emocjonalnego.

mgr Anna Kobus
autorka Programu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.