X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45145
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2017r. mgr Agata Łabuda
data zakończenia stażu: 31 V 2020r. nauczyciel mianowany

§ 8 ust.2 pkt 1

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Umiejętne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego w pracy nauczyciela w szczególności w zakresie spraw dotyczących szkoły podstawowej.
3. Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć, w trakcie których dzieci poznają np. ciekawe zawody ludzi, zwierzęta, rośliny z otaczającego ich świata.
4. Realizacja projektu edukacyjnego "Żyj zdrowo"

5. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem nt.: „zdrowego odżywiania"
6. Prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci i rodziców.
7. Pedagogizacja rodziców poprzez eksponowanie ciekawostek i informacji związanych z rozwojem dziecka w formie gazetki ściennej.

8. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły oraz pełnionej funkcji.

IX 2017

okres stażu

okres stażu

IV 2018

V-VI 2018

V - 2018

okres stażu

okres stażu

2017/ 2018

2018/2019

2019/2020

Plan Rozwoju Zawodowego.

Karty wycieczki, zdjęcia.,notatka na stronie internetowej.

Scenariusze zajęć, zdjęcia.

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

Konspekty zajęć, zdjęcia.

Teczka z materiałami.

Zaświadczenia, świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego.

Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt 2

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1. Wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych
2. Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentów szkolnych:
- planów pracy,
- scenariuszy zajęć,
- scenariuszy imprez i uroczystości,
- pomocy dydaktycznych,
- materiałów na gazetki ścienne.
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła
wzbogacenia wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-
wychowawczej.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla dzieci nt.: "Polska moja Ojczyzna", "Bezpieczny Internet" z wykorzystaniem programu „Power Point”.
3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii komunikacyjnej.
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

XI 2017
III 2018

okres stażu
Opracowane materiały.

Teczka z materiałami.

Prezentowany materiał.

Notatki własne.

§ 8 ust.2 pkt 3

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
2. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiadomościami uzyskanymi na kursach i szkoleniach.
3. Gromadzenie materiałów zawierających scenariusze uroczystości szkolnych i ciekawych zajęć dydaktycznych i udostępnianie ich nauczycielom
4. Publikacja w portalu internetowym własnych scenariuszy zajęć i uroczystości.
5. Praca w zespole nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

X 2018
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Potwierdzenie dyrektora.
Referaty, materiały szkoleniowe.

Teczka z materiałami.

Publikacje na stronie internetowej.

Protokoły ze spotkań.

§ 8 ust.2 pkt 4a

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Opracowanie własnego programu nauczania
"Tajemnice królestwa ortografii" przeznaczonego dla uczniów klas 1-3.

2017/2018

Opracowany program.

§ 8 ust.2 pkt 4c

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Prowadzenie kółka ortograficznego dla uczniów klas młodszych
2. Zorganizowanie konkursu ortograficznego, matematycznego, literackiego dla uczniów klas 1-3
3. Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez szkołę, gminę, powiat, ogólnopolskie.
4. Zorganizowanie wystawy prac na temat "Moje pasje i zainteresowania", "Moja ulubiona baśń"
5. Przygotowanie projektów e,dukacyjnych:
- „Miasta Polski"
- „Legendy polskie"
- „Zwierzęta lasów, dżungli i morza"

okres stażu

okres stażu

okres stażu

V 2019 XI 2019

X- XI 2017
X- XI 2018
X- XI 2019

Potwierdzenie dyrektora.

Dyplomy, zdjęcia.

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.
Dyplomy.

Zdjęcia, notatka na stronie internetowej.

Teczka z pomocami.

§ 8 ust.2 pkt 4e

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Współpraca z instytucjami lokalnymi na terenie gminy:
- Biblioteka, Centrum Kultury i Promocji ,
- Szkoły Podstawowe na terenie gminy.
2. Poszerzenie współpracy z Radą Rodziców oraz
rodzicami uczniów poprzez
włączenie ich w organizację życia klasy.
3. Udział w akcjach charytatywnych.
4. Współpraca ze Związkiem Podhalan oddział Pieniążkowice.

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Podziękowania, zdjęcia.

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

Potwierdzenie dyrektora, podziękowanie, zdjęcia.
Potwierdzenie dyrektora, podziękowanie, zdjęcia.

§ 8 ust.2 pkt 5

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Szkolenie z zakresu diagnozowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Opis konkretnego przypadku.

okres stażu

okres stażu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.