X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45109
Przesłano:

Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Imię i nazwisko ucznia: ......................
Data urodzenia: ........................................
Klasa: ........................................
Nazwa szkoły:...........................

STOSUNEK UCZNIA DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH:
... jest uczniem punktualnym, uprzejmym i wrażliwym. Zwykle reaguje na upomnienia i prośby nauczyciela. Często przerywa powzięte zadania. Nie potrafi skupić uwagi na zajęciach. Na wykonanie pracy potrzebuje zdecydowanie więcej czasu niż inne dzieci. Poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych. Uczeń bardzo rzadko bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych. Nie jest odporny na stres. W sytuacjach pełnych napięcia okazuje niepokój. Upomniany przez nauczyciela o doprowadzenie pracy do końca, zaczyna się denerwować.

Liczba opuszczonych godzin w pierwszym semestrze: 84
Ogólny stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: bierny

FUNKCJONOWANIE UCZNIA W GRUPIE KLASOWEJ:
Uczeń pozostaje raczej na uboczu życia klasowego. Niechętnie współpracuje z rówieśnikami. Poproszony przez nauczyciela bierze udział w grach zespołowych, ale zazwyczaj robi to niechętnie. Stara się przestrzegać obowiązujących zasad i norm społecznych. Ma niewielu kolegów w klasie i szkole. Jest bardzo pamiętliwy (pamięta wszystkie wyrządzone mu krzywdy). Niechętnie wypowiada się przed grupą (nie czyta tekstów i nie recytuje wierszy na forum klasy).

WYNIKI W NAUCE:
A. czyta w wolnym tempie - głoskując proste, krótkie wyrazy. Pisze starannie, kształtne litery w bardzo wolnym tempie. Ma problemy z przepisywaniem z tablicy (jedno zdanie przepisuje całą jednostkę lekcyjną) oraz z tworzeniem nowych tekstów. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe. Popełnia błędy w liczeniu. Uwielbia prace manualne (zwłaszcza malowanie, lepienie z plasteliny). Stara się aktywnie słuchać muzyki i śpiewać poznane piosenki. Jest sprawny ruchowo.

Ewentualne trudności i niepokojące zachowania ucznia:
- niedojrzały emocjonalnie i społecznie;
- ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymaniu relacji rówieśniczych;
- bardzo rzadko bierze udział w zabawach i grach zespołowych;
- szybko się dekoncentruje (często jest nieobecny myślami);
- pracuje w bardzo wolnym tempie;
- ma trudności w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej:
* czytaniu (głoskuje),
* przepisywaniu z tablicy,
* czytaniu ze zrozumieniem,
* w liczeniu,
* w rozwiązywaniu zadań tekstowych,
* w pisaniu ze słuchu i z pamięci.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI UCZNIA:
Rodzice starają się być w stałym kontakcie z nauczycielami. Interesują się postępami edukacyjnymi i zachowaniem dziecka. Na bieżąco usprawiedliwiają nieobecności A. Rzadko uczestniczą w zebraniach z wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.