X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45067
Przesłano:

Tak mija czas

Cele- umiejętność stawiania pytań,czytania na poziomie umożliwiającym zbieranie informacji,umiejętność pracy w grupie,umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi: czytać tekst płynnie,wyraziście,dokonywać obliczeń zegarowych,posługiwać się jednostkami długości :cm.mm,
rozwiązywać zadania tekstowe,dodawać i odejmować liczby dwucyfrowe,
rozróżniać rzeczowniki i czasownik,stosować je w odpowiedniej formie

Pytanie kluczowe :Jak mierzono kiedyś czas ,a jak mierzymy czas teraz?

Sroki dydaktyczne : rożne rodzaje zegarów,os czasu :teraźniejszość, przeszłość, przyszłość, ilustracje i karty informacyjne dotyczące urządzeń mierzących czas,karty pracy z tekstem,komputer, dostęp do internetu .

Przebieg zajęć:

Nauczyciel prosi dzieci by wskazały w klasie przedmioty , bez których dziś trudno byłoby funkcjonować. Wypowiedzi ustne dzieci. Nawiązanie do jednego z pomysłów dzieci (zegar) lub nauczyciel podpowiada dzieciom ten pomysł wskazując na przygotowane rekwizyty oraz zegar ścienny w klasie.
Postawienie pytania kluczowego: Jak kiedyś mierzono czas, a jak mierzymy czas teraz?
Praca z linią czasu .Nauczyciel zaprasza dzieci do wolnej przestrzeni w klasie ,rozdaje dzieciom zdjęcia oraz karty informacyjne na temat sposobów mierzenia czasu i zegarów oraz przygotowane rekwizyty - różne zegary.
Praca w małych grupach (3-4 osobowych). Dzieci układają ilustracje przyrządów do mierzenia czasu na osi czasu wspomagając się kartami informacyjnymi i dzieląc się posiadaną wiedzą na (oś czasu - przygotowana wcześniej przez nauczyciela). Uczniowie sprawdzają swoje wybory z kartą kontrolną.
Każda grupa krótko prezentuje swój wybór.

Uczniowie wracają do ławek.
Nauczyciel zaprasza dzieci do pracy z tekstem o tym, jak kiedyś mierzono czas. Rozdaje dzieciom karty pracy z tekstem
i ćwiczeniami do tekstu.Różnicuje zadania ,według potrzeb dzieci.
Uczniowie czytają kolejno fragmenty z książki pt.: "Pradziadkowie zegara" B.Orłowskiego. zamieszczony w karcie pracy. Pozostałe dzieci "śledzą" (czytają) tekst.
(uczniowie dokonują samooceny uzupełniają wklejkę w zeszycie- nacobezu)
Omówienie fragmentu .Nauczyciel pyta dzieci kiedy może dziać się sytuacja przytoczona w tekście.Dyskusja. Wyjaśnienie czasu akcji. Nauczyciel wyjaśnia wyrażenia niezrozumiałe wyrażenia (np.pradawna)

B.Orłowski
„Pradziadkowie zegara”
(fragment)

„ Z długości i kierunku cieni drzew,pagórków i swego własnego cienia (człowiek) poznawał jaka jest pora dnia. Dawna i pradawna mama mogła powiedzieć swemu dawnemu, pradawnemu synkowi:
„Pamiętaj przyjdź na obiad ,kiedy twój cień będzie tak długi jak dwie twoje stopy”

ZADANIA DO CZYTANKI

Odpowiedz na pytanie. Zapisz odpowiedź.
Co mama powiedziała do syna?

Jak mierzono czas w nocy?

Zadanie 2.
Podkreśl w tekście wyrazy z „ó”. Uzasadnij pisownię.
Wpisz te wyrazy do tabeli w odpowiednie miejsce.

Wyrazy z zakończeniem „ów”
Wyrazy z „ó” wymienne na o , e

Zadanie 3.
Przeczytaj wyrażenia i zapisz jaki to rodzaj.

pradawna mama-rodzaj .........
pradawny synek-rodzaj ..........
mocne słońce-rodzaj ...........

Zadanie 4.
Obrysuj swoje stopy na kartce. Zmierz linijką ich długość .
Obliczenia zapisz.

Po wykonaniu pracy nauczyciel dokonuje informacji zwrotnej,sprawdza pracę,dokonuje oceny zgodnie z ze znanymi dzieciom kryteriami).
Nauczyciel odwołuje się do czytanego tekstu w karcie pracy i wyświetla część prezentacji na temat historii zegara/kolejno slajdy z opisem. Chętni uczniowie czytają teksty.
Zadanie dla ucznia zdolnego - czytanie instrukcji jak zbudować prosty zegar słoneczny (zadanie uczeń może dokończyć w domu).

Przerwa śródlekcyjna.
Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą, ile to jest sekunda , a ile minuta? Dzieci wstają z krzeseł, rysują w powietrzu "ósemki" raz lewą raz prawą ręką przez minutę. Nauczyciel daje sygnał do startu i sygnalizuje koniec .
Nauczyciel za pomocą metronomu ustala rytm - jedną sekundę - dzieci klaszczą,następnie tupią raz lewą raz prawą nogą.
Śpiewanie fragmentu piosenki "Ja jestem pan Tik tak"z improwizacją ruchową.

Nauczyciel zaprasza dzieci do ławek.Przypomina dzieciom pojęcie godzina,pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda,posługując się tarczą zegara demonstracyjnego i planszą edukacyjną.Uczniowie odczytują wskazania zegara.
Rozwiązywanie zadania tekstowego na temat wykonania projektu przez dwie klasy. Dzieci czytają zadanie,rysują wskazówki na zegarach,wykonują obliczenia. Zadanie wykonywane jest zespołowo z wykorzystaniem multibooka i tablicy multimedialnej (Ćwiczenia "Na tropach matematyki" kl. 3 cz. 2 Wyd.Didasko .

Zadanie dla dziecka z SPE - dopasowywanie godzin do tarcz zegara (ćwiczenie w aplikacji LearningsApps
https://learningapps.org/display?v=pipqctk9j20

Nauczyciel odwołuje się do pytania kluczowego i zadaje pytania dzieciom . Jak dawniej mierzono czas? Jakie służą teraz? Uczniowie wypowiadają się korzystając z wiedzy zdobytej na zajęciach i z własnych doświadczeń.
Odwołując się do wypowiedzi uczniów prezentuje dalszą część prezentacji o historii zegara (prezentacja multimedialna).

Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta,który sposób mierzenia czasu zainteresował dzieci,dlaczego.
Praca domowa: wykonanie projektu na kolejny tydzień na temat wybranego zegara.Wytyczne - opis, wady i zalety ,rysunek

Ewaluacja zajęć. Kosz i walizeczka- co zabieram ze sobą z zajęć, czego na zajęciach zabrakło
Nauczyciel rozdaje kartki żółte i zielone.Uczniowie piszą na kartkach ,to co wynoszą z zajęć, na zielonych to czego zabrakło.Przyklejają kartki do tablicy - do narysowanego kosza- zielone lub do walizki- żółte.
Nauczyciel dziękuję dzieciom za zajęcia.Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.