X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44952
Przesłano:

Plan zajęć wyrównawczych dla klasy drugiej

PLAN PRACY NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH PROWADZONYCH W KLASIE II B

CELE OGÓLNE:
 rozwijanie predyspozycji ucznia na miarę jego możliwości,
 umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
 Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności,

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
1. Potrafi czytać sylabami, całościowo krótkie teksty dostosowane do jego możliwości,
2. Odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu,
3. Umie wymienić elementy ilustracji i opowiedzieć treść obrazka,
4. Dba o poziom graficzny pisma,
5. Potrafi układać wyrazy z sylab i liter, zdania z wyrazów zamieniając odpowiednio ich formę,
6. Potrafi przepisywać krótkie zdania pod kierunkiem nauczyciela,
7. Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce,
8. Rozwiązuje zadania z treścią,
9. Potrafi ułożyć zadanie do reguły matematycznej,
10. Stosuje poznane znaki matematyczne,
11. Liczy w pamięci do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
12. Wskazuje kierunki prawo, lewo względem siebie i względem drugiej osoby,
13. Dokonuje prostych obliczeń zegarowych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE:
1. Usprawnianie techniki czytania:
- wzrokowa analiza wyrazów, prawidłowe rozpoznawanie liter,
- wdrażanie do czytania metodą sylabową
2. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem:
 rozumienie znaczenia czytanych zdań,
 odpowiadanie na pytania do tekstu,
 opowiadanie czytanego tekstu,
3. Ćwiczenia nad graficzną strona pisma:
 doskonalenie estetyki,
 odwzorowywanie wg wzoru,
 ćwiczenia motoryki małej celem wyrobienie prawidłowego napięcia mięśni.
4. Ćwiczenia ortograficzno- gramatyczne.
 Utrwalenie poznanych reguł ortograficznych,
 Uzupełnianie brakujących części wyrazów,
 Ćwiczenia pamięci wzrokowej,
 Budowanie zdań z zastosowaniem form gramatycznych,
 Doskonalenie umiejętności zadawania pytań. Udzielanie odpowiedzi w odpowiedniej formie.
5. Ćwiczenia stylistyczne.
 Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
 Ćwiczenia słownikowe,
 Opowiadanie historyjek obrazkowych,
 Redagowanie różnych form wypowiedzi: opis, list, opowiadanie
6. Ćwiczenia usprawniające zdolności matematyczne.
 Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem, zegarem, miarą,
 Rozwiązywanie zadań z treścią
 Wdrażanie do rozumienie dzielenia i mnożenia
7. Poszerzanie wiadomości o świecie zwierząt i roślin.

Tematyka zajęć jest ściśle związana z tematami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych zaplanowanych w rozkładzie materiału dla drugiej klasy .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.