X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44924
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zajęcia przyrodniczo-badawcze w przedszkolu. Program autorski

DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE ROZWIJAJĄCE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-BADAWCZE

Cele główne:
• rozwinięcie umiejętności analizowania oraz krytycznego myślenia u dzieci poprzez czynny udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej,
• wyciąganie wniosków i porównywanie na podstawie prowadzonych doświadczeń przyrodniczo-badawczych,
• uwrażliwienie dzieci na problematykę ekologiczną i związane z tym kwestie zrównoważonego rozwoju, poprzez omawianie treści związanych z ochroną środowiska.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczo – ekologicznych, oraz budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody,
• pogłębianie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
• rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności, poprzez obserwowanie świata oraz zjawisk w nim zachodzących,
• wzbogacanie zasobu słownictwa w związku z realizowaną tematyką przyrodniczą,
• poznawanie ciekawych miejsc związanych z rozwijaniem u dzieci kompetencji kluczowych przyrodniczych i rozumienie ich znaczenia dla środowiska i życia człowieka np.: ZOO w Opolu, Park Ewolucji Człowieka w Krasiejowie .
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie różnorodnych działań, w tym zabaw badawczych i eksperymentów,
• umożliwienie dzieciom samodzielnego doświadczania i eksperymentowania pod nadzorem osoby dorosłej,
• rozbudzanie świadomości proekologicznej i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej wobec świata, życia i ludzi, aktywne i twórcze uczestniczenie w badaniu, doświadczaniu, eksperymentowaniu;
• rozumienie, iż człowiek i jego postawa ma wpływ na wszystkie elementy środowiska, a jego wytwory są od siebie zależne,
• stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego naturalne zainteresowania i możliwości rozwojowe.
• aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń,
• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna.

Treści:
„Moje spotkanie z lasem?”- prezentacja PDF, oglądanie darów lasu i parku - wykonanie zielnika z dziećmi z zasuszonych liści, kwiatów i ziół.
„Świat potrzebuje pomocy”- prezentacja PDF rozmowa z dziećmi nt. Czy mój dom jest ekologiczny? Co to jest dziura ozonowa? – doświadczenie „paląca się świeca w słoju ( tak – nie
i dlaczego?).
„Wiatr i jego siła- powietrze” - badanie siły wiatru w ogrodzie przedszkolnym, poprzez unoszenie się różnych materiałów: piórko, kartka papieru, torba foliowa, latawiec. Określanie kierunku wiatru. Gdzie jest powietrze? ,, Czy powietrze potrzebne jest nam do oddychania?”- cykl doświadczeń
„Oszczędzamy energię i wodę” - poznajemy alternatywne źródła energii ( wiatraki - energia wiatru, kolektory słoneczne - energia słoneczna, biomasa - energia, biopaliwo, koło wodne - energia wodna ). Omawianie czystości wód mórz i oceanów na świecie. Wykorzystanie ilustracji, prezentacji PDF.
"Wycieczka nad rzekę"- zapoznanie ze środowiskiem rzecznym, obserwacja rzeki, jej
charakterystycznej barwy i zapachu - cykl doświadczeń, badanie czystości wody.
„Święto Ziemi” - ,,Sprzątanie Świata’’ zorganizowanie sprzątania przedszkolnego ogrodu lub wybranego terenu wokół przedszkola, omawianie proekologicznych zachowań. Segregacja odpadów - dlaczego jest potrzebna? Pogadanka, prezentacja PDF.
„Bezpieczny las, zielone przedszkole - odwiedzamy park” - piknik na łonie natury- zabawy, konkursy, konsumpcja owoców i warzyw przez dzieci. Rozmowy nt odpowiedniego zachowania się w parku i w lesie, oglądanie środowiska naturalnego, które nas otacza i zbieranie okazów przyrody, oglądanie ich przez lupy. Analizowanie i wymiana spostrzeżeń.
„Nasz ogród”- przyroda się obudziła : zabawy badawcze „porównywanie gałązek drzew, pąków, młodych traw i wczesnych kwiatów wyciąganie wniosków , kwitnienie drzew , rola owadów , pylenie drzew. Dlaczego należy dbać o pszczoły? Co to jest zrównoważony rozwój?
"Wpływ temperatury i opadów na życie człowieka i przyrody"- ocieplenie klimatu, kwaśne deszcze, prezentacja PDF, pogadanka.
,,Zmieniająca się przyroda w czterech porach roku”- omawianie poszczególnych pór roku – formułowanie wniosków- charakteryzowanie danych pór roku - wykorzystanie ilustracji, zdjęć, materiałów przyrodniczych, analizowanie, porównywanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.