X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44723
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy z Panią Zimą. Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich w przedszkolu

TEMAT DNIA: Zabawy z Panią Zimą

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• kształtowanie kompetencji kluczowych;
• zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

CELE OGÓLNE:
Dziecko:
• poprawnie rozpoznaje i nazywa litery drukowane wielkie i małe;
• dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazu;
• potrafi wymienić kilka słów zaczynających się określoną głoską;
• kształci umiejętność ustalania wyniku dodawania i odejmowania;
• doskonali umiejętność skupiania uwagi na wykonywanych ćwiczeniach;
• doskonali umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
• nazywa przedmioty w języku nowożytnym;
• rozróżnia zdania prawdziwe od fałszywych;
• swobodnie wypowiada się na podany temat;
• potrafi ułożyć obrazek z części;
• doskonali sprawność manualną;
• kształtuje poczucie rytmu.

METODY:
• oglądowa,
• słowna - podająca,
• twórczego ruchu,
• zadań stawianych do wykonania

FORMA:
• zbiorowa,
• grupowa,
• indywidualna.

KOMPETENCJE KLUCZOWE:
• Porozumiewanie się w języku ojczystym;
• Porozumiewanie się w językach obcych;
• Kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne;
• Kompetencje informatyczne;
• Umiejętność uczenia się;
• Kompetencje społeczne i obywatelskie;
• Inicjatywność i przedsiębiorczość;
• Świadomość i ekspresja kulturalna;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: koperty z zadaniami, obrazek „Pani Zimy”, pola z literami, koła czerwone i zielone, karta pracy, śnieżynki, kostka do gry z literami, kartoniki z cyframi, magnetofon, podkład muzyczny, obrazki, biała kartka, klej, nożyczki.

Realizacja podstawy programowej: I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9; II 5,9; III 4, 5,7, 8, 9; IV.1, 2,4,5,7,8,9,11,15,16,18,19,21.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie - przedstawienie tematu i celów spotkania.
2. Zabawa muzyczno – ruchowa.
Już zajęcia zaczynamy,
wszyscy się witamy.
Każda buzia uśmiechnięta,
nikt już się nie dąsa.
hop i hop i hop i hop tutaj fanie cały rok
nawet kiedy pada deszcz i gdy bardzo zimno jest.
hop i hop i hop i hop tutaj fanie cały rok
nawet kiedy pada deszcz i gdy bardzo zimno jest.
3. Nauczycielka informuje dzieci, iż przygotowała dla nich kilka zimowych zadań. Za ich rozwiązanie czeka niespodzianka. Dzieci za każde poprawnie rozwiązane zadanie zdobędą jedną kopertę . Zawartość kopert dzieci poznają dopiero na końcu zajęć. Nauczycielka życzy dzieciom powodzenia w rozwiązywaniu zadań.
4. „Pani Zima”- zabawy z kostką do gry
Na tablicy znajdują się zakryte pola oznaczone wielkimi literami. Dziecko rzuca kostką do gry, nazywa wylosowaną literkę, wymienia przedmioty rozpoczynjące się daną głoską a następnie odsłania pole z tą samą literą. Zabawa trwa dopóki wszystkie pola na tablicy nie zostaną odsłonięte. Po odsłonięciu wszystkich kartoników dzieciom ukazuje się obrazek pani Zimy, która trzyma w ręce kopertę. Krótka rozmowa z dziećmi nt. aktualnej pory roku. Nauczycielka przyznaje dzieciom pierwszą nagrodę.
5. „Co pasuje do zimy”? – wybrane dziecko wyciąga zawartość koperty. W kopercie znajdują się różne obrazki. Spośród nich dzieci wybierają tylko te, które kojarzą się z zimą (np. sanki, śnieg, bałwan, nart itp.) Chętne dzieci dzielą ich wyrazy na głoski oraz wymawiają ich nazwy w języku angielskim. Przypinają je wokół obrazka Pani Zimy. Za rozwiązanie tego zadania dzieci zdobywają drugą kopertę.
6. „Prawda – fałsz”- operowanie kartonikami czerwonymi i zielonymi podczas udzielania odpowiedzi na pytania i stwierdzenia nauczyciela ( gra dydaktyczna):
• Zimą dzień jest krótszy, a noc dłuższa – P
• Na sankach i nartach jeździmy wiosną po trawie – F
• Kiedy trwa zima, z drzew spadają kolorowe liście – F
• Czapka, szalik i rękawiczki najbardziej potrzebne są zimą – P
• Latem często pada śnieg – F
• Sandałki i klapki to doskonałe obuwie zimowe – F
• Zimą można zauważyć sople lodu – P
• Niektóre zwierzęta zapadają w zimowy sen – P
• Zimową porą na spacerze możemy podziwiać piękne, pachnące kwiatki – F
• Zimą można zorganizować kulig – P
Za wykonanie tego zadania dzieci zdobywają kolejną nagrodę.
7. „Lubię zimę bo...” – swobodne wypowiedzi dzieci.
8. „Zimowa pogoda – zabawa naśladowcza.
9. „Opowieść matematyczna” – Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie. Dzieci wykonują polecenia nauczyciela:
W pewien zimowy dzień psotny wiatr postanowił odwiedzić park. Ostatnio był tam jesienią i strącał liście z drzewa. Wpadł do parku, przeleciał wokół krzewów i zatrzymał się przy trzech starych klonach (dzieci układają na dywaniku 3 drzewa). Liści nie było, ale coś innego zwróciło jego uwagę. na drzewach leżały błyszczące śnieżynki. na pierwszym drzewie były 4 śnieżynki, (dzieci układają 4 śnieżynki na pierwszym drzewie), 2 śnieżynki na drugim drzewie (dzieci układają 2 śnieżynki na drugim drzewie) i 1 śnieżynka na trzecim drzewie (dzieci układają 1 śnieżynkę na trzecim drzewie). na którym drzewie było najwięcej śnieżynek? na którym drzewie było najmniej śnieżynek? Ile śnieżynek leżało na wszystkich drzewach razem? Wiatr postanowił zabrać 2 śnieżynki z pierwsze-go drzewa (dzieci zabierają 2 śnieżynki). Ile śnieżynek zostało? po chwili zawiał mocniej i strącił 1 śnieżynkę z drugiego drzewa (dzieci zabierają 1 śnieżynkę). Ile śnieżynek jest teraz na drzewach? Pokręcił się chwilę i posadził na drugim drzewie 3 śnieżynki (dzieci dokładają na drugie drzewo 3 śnieżynki). Ile śnieżynek było razem na drzewach? nie podobało mu się, że śnieżynki leżą na drzewach, więc wszystkie zrzucił na ziemię (dzieci układają śnieżynki pod drzewami). Ile śnieżynek leży na drzewach? Ile śnieżynek leży pod drzewami? Wiatr popatrzył na śnieżynki leżące pod drzewami i postanowił dorzucić do nich jeszcze 2 śnieżynki. Ile teraz leży śnieżynek pod drzewami? Znudziła się wietrzykowi zabawa ze śnieżynkami, postanowił więc polecieć do innego par-ku. Ułóż śnieżynki tak, aby na każdym drzewie było ich tyle samo. po ile śnieżynek leży na każdym drzewie.
Za wykonanie zadania dzieli otrzymują czwartą kopertę.
10. „Śnieżynki” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Na dywanie leżą wycięte z papieru śnieżynki. Dzieci poruszają się po sali w rytm melodii. Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się i podnoszą z dywanu wskazaną przez nauczyciela liczbę śnieżynek. Następnie kładą je na dłoni i zdmuchują na dywan. Dzieci otrzymują ostatnią kopertę.
11. „Lepienie bałwanka” - dzieci wyjmują z wszystkich kopert elementy składające się na postać bałwanka, a następnie kolejno składają jego części w całość. Gdy bałwanek jest gotowy umieszczają go na tablicy i podpisują za pomocą liter.
12. „Zimowy pejzaż” – zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej. Dzieci ozdabiają wcześniej przygotowane drzewa śnieżynkami, wycinają elementy kojarzące się z zimą z białych kartek. Następnie przyklejają na niebieską kartkę. Sprzątają stanowiska pracy.
13. Zakończenie. Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i wręcza im naklejki za pomoc w rozwiązywaniu wszystkich zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.