X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44438
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podsumowanie realizacji kółka tanecznego "Wesołe nutki"

Kółko taneczne „Wesołe nutki” był przeprowadzany w ramach popołudniowych zajęć, raz w tygodniu we czwartek, między godziną 13.30 a 14.00, na sali gimnastycznej przedszkola. Na spotkania uczęszczało 15 dziewczynek z czterech grup: III, IV, V i VI. Głównym celem zajęć tanecznych, było kształtowanie i doskonalenie umiejętności i zdolności podnoszących ogólny rozwój dzieci, a zarazem kształtujących gotowość do nauki tańca. Dodatkowy nacisk kładłam na usprawnianie motoryczności i rozwój sprawności ruchowej, jak również twórcze wypowiadanie się dziewczynek poprzez ruchy ciała. Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte były na naturalnej potrzebie ruchu. Pełne zaangażowanie emocjonalne, radość i odprężenie dawał dziewczynkom ruch przy muzyce. Realizowane zajęcia starałam się przeprowadzać tak, aby rozwijać aktywność taneczno-ruchową w zabawach i ćwiczeniach doskonaląc motorykę w różnym zakresie. Do wykonywania ćwiczeń i zabaw tanecznych wykorzystywałam twórcze metody pedagogiki zabawy, a także elementy metody R. Labana, B.Straus i C. Orffa. Program łączył w sobie elementy tańca współczesnego, ludowego, tańców integracyjnych oraz gimnastyki. Dziewczynki poznały podstawowe kroki oraz figury krakowiaka i polki tańcząc do muzyki regionalnej. Ponadto w czasie zajęć zapoznawały się z treścią piosenek i określały ich charakter oraz nastrój. Doskonaliły wyczucie rytmu, swobodnie wykonywały poszczególne elementy, co z kolei ułatwiało im opanowanie prostych kroków np. do tańców nowoczesnych. Dzieci nauczyły się układu tanecznego z elementami gimnastyki, który nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia, jak również choreografii tańca z okazji Dnia Babci i Dziadka, który został zaprezentowany publiczności podczas uroczystego obchodzenia tego święta w przedszkolu. W czasie naszych spotkań nie brakuje także możliwości do swobodnej improwizacji, gdzie uczestniczki mogą w sposób dynamiczny ilustrować treść muzyki zgodnie z ich indywidualnymi odczuciami. Każde zajęcia kończą się ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce i twórczym opowiadaniu. W czasie zajęć dziewczynki są uważne i skupione. Szybko uczą się nowych kroków i figur. W ich postawie widać zaangażowanie i prawdziwą pasję w wykonywanym przez nie tańcu. Dlatego w kolejnym semestrze mam zamiar nadal pielęgnować i wzmacniać dziecięce pragnienia wykonywania naturalnych ruchów tanecznych i tanecznopodobnych, gdyż uznaję je za pierwsze sposoby aktywności będące wyrazem swobody i własnej akceptacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.