X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44404
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program Klubu Gier Planszowych dla dzieci 5-6 letnich "Przedszkolaki w gry grają - wiedzę szybko zdobywają

PROGRAM
KLUBU GIER PLANSZOWYCH
DLA DZIECI 5-6 LETNICH

„Przedszkolaki w gry grają - wiedzę szybko zdobywają”

Autorki programu: Małgorzata Rajek, Agnieszka Szafranowicz

Cel główny:
Nauka przez zabawę – zabawa jako środek ułatwiający opanowanie, utrwalenie i usystematyzowanie zdobytych wiadomości.

Cele szczegółowe i zadania:
1. Rozwijanie zainteresowań i popularyzacja gier planszowych wśród dzieci
- poznanie zasad gier
- gry planszowe jako przeciwdziałanie uzależnieniom od multimedialnych urządzeń
- konstruowanie gier zespołowych
- zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w przedszkolu i w domu
2. Kształtowanie umiejętności społecznych
- przestrzeganie przyjętych reguł
- komunikowanie się i współdziałanie w grupie
- „zdrowa” rywalizacja
- przeżywanie radości ze wspólnej pracy
- przyjmowanie z godnością przegranej i wygranej
- pokonanie nieśmiałości
- wzmocnienie wiary we własne możliwości
3. Usprawnianie koncentracji uwagi
- obserwacja ruchów przeciwnika
- umiejętność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
- trening w skupieniu uwagi na wykonywanych czynnościach
- wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
4. Ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia
- prawidłowe przesuwanie pionka
- ustalanie związków przyczynowo – skutkowych
5. Usprawnianie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
- uważne słuchanie drugiej osoby
- formułowanie dłuższych wypowiedzi
- zadawanie pytań
- opisywanie czynności i sytuacji
6. Doskonalenie umiejętności matematycznych
- wyodrębnianie i klasyfikacja zbiorów
- liczenie, odliczanie, doliczanie przedmiotów
- posługiwanie się kostką – liczenie oczek
- rozwiązywanie i układanie zagadek, łamigłówek matematyczno - polonistycznych
- rozróżnianie figur geometrycznych
- kodowanie i rozkodowanie obrazów

Metody pracy:
aktywizujące: gry planszowe, karciane, gry dydaktyczne, gry interaktywne i zręcznościowe,
praktycznego działania: rozwiązywanie zadań, rebusów, łamigłówek, wykonywanie własnych gier, kodowanie i rozkodowanie obrazów

Formy: zespołowa

Realizacja
1.Program skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z udziałem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (zajęcia dodatkowe).
3. Spotkanie będzie trwało 30 minut i podzielone będzie na dwie części:
- wprowadzenie tematyczne oraz tłumaczenie instrukcji do gry (prowadzone przez nauczyciela)
- rozgrywka
4. Dzieci biorące udział w zajęciach wyłonione zostaną na podstawie obserwacji zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami.
5. Przewidywana liczba uczestników 4-6 osób.

W ramach realizacji programu korzystać będziemy z zasobów przedszkola, w skład których wchodzą:
- Gry edukacyjne i dydaktyczne dla dzieci firmy GRANNA i REBEL
- Podłogowe gry planszowe
- zasoby internetowe, gry multimedialne
- karty, gry logicco, gry matematyczne, domino, szachy, warcaby puzzle, memory, kodowanie i rozkodowanie obrazów, sudoku, tangramy itp.

Ewaluacja programu
- obserwacja postaw i zachowań dzieci
- obserwacja wiadomości i umiejętności dzieci podczas rozgrywek
- opinie dzieci i rodziców zebrane za pomocą kwestionariusza ankiety

Literatura:
1. R. Korolczuk, M. Zambrowska: Pozwólmy dzieciom grać. Warszawa 2014.
2. K. Szewczuk: Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. Artykuł naukowy, Akademia Ignatianum w Krakowie 2018.
3. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska: Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier: Warszawa 1996.
4. J. Stańdo, M. Spławska – Murmyło: Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych. Warszawa 2017.

Sposoby osiągania celów:
- Wykorzystanie znanych gier i dokładne poznanie instrukcji i zasad gier, wyjaśnienie zasad dzieciom w przejrzysty sposób;
- Utrwalanie poznanych gier;
- Wykonywanie własnych gier planszowych
- Rozwijanie umiejętności dydaktycznych poprzez realizowanie programu „Dziecięca matematyka” - edukacja matematyczna dzieci E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska;
- Wyszukiwanie gier odpowiednich do wieku i umiejętności dzieci.

Wrzesień
1. „Nasze zasady” – omówienie zasad i reguł obowiązujących podczas zajęć.
2. „Nasze gry” – zapoznanie dzieci z zasobami Klubu Gier Planszowych.
3. „Dobble” – instrukcja gry, rozgrywki.
4. „Dobble” – utrwalenie zasad gry, rozgrywki

Realizowane zadania:
-Zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w
przedszkolu i w domu.
- Integracja grupy
- Ćwiczenie spostrzegawczości.
- Nauka gry fair play.

Październik
1. „Grzybki do koszyka” – konstruowanie gry planszowej w formie ściganki.
2. „Dywan interaktywny” – gra ciałem
3. „Zagadki Smoka Obiboka” – rozwiązywanie zagadek.
4. „Chińczyk”” – zapoznanie zasad gry
5. „Chińczyk” – rozgrywki

Realizowane zadania:
- Konstruowanie gry ściganki.
- Przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania.
- Rozwijanie koncentracji wzrokowo – ruchowej. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
- Rozwijanie wyobraźni, pamięci i słownictwa.
- Rozwijanie zdolności logicznego myślenia i spostrzegawczości.
- Umiejętność zgodnego współzawodnictwa.

Listopad
1. „Warcaby” – prawidłowe ustawienie pionków na planszy. Damka, pionki – zasady poruszania.
2. „Warcaby” – przypomnienie reguł gry, próba rozegrania partii z nauczycielem.
3. „Warcaby” – rozegranie partii z rówieśnikami
4. „Tangram”– układanie z figur geometrycznych wg wzoru

Realizowane zadania:
- Rozwijanie koncentracji i cierpliwości.
- Trening pamięci i logicznego myślenia.
- Nauka gry fair-play.
- Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
- Rozpoznawanie i nazywanie kształtów tanów.
- Tworzenie historyjki obrazkowej, posługiwanie się figurami ułożonymi z tangramów.

Grudzień
1. „Bierki” – zasady gry, rozgrywki
2. „Sudoku” - rozwiązywanie łamigłówek
3. „Mikołaj, prezenty...” – rozkodowywanie świątecznych obrazków
4. „Klocki jenga”– instrukcja gry zręcznościowej

Realizowane zadania:
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Rozwijanie logicznego myślenia.
- Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
- Odczytywanie zakodowanych informacji.
- Rozwijanie motoryki małej, spostrzegawczości i cierpliwości.

Styczeń
1. „Gramy sylabami” – układanie prostych wyrazów.
2. „Kaleidos junior” – reguły gry.
3. „Dywan interaktywny” – gra ciałem
4. „Domino” – instrukcja gry.

Realizowane zadania:
- Doskonalenie słuchu fonemowego,koordynacji wzrokowej, słuchowej i ruchowej.
- Doskonalenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci i logicznego myślenia.
- Rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji.
- Doskonalenie liczenia, logicznego myślenia i koncentracji uwagi.

Luty
1. „Pchełki” – zasady gry, rozgrywka
2. „Memory” – zasady gry, rozgrywki
3. „Muffinki”– instrukcja, rozgrywki
4. „Szybkie myślenie” – instrukcja, rozgrywki

Realizowane zadania:
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, usprawnianie zręczności palców.
- Doskonalenie pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
- Doskonalenie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
- Ćwiczenie szybkiego myślenia i decydowania.

Marzec
1. „Quiz o Polsce – zasady gry
2. „Uno” – zasady gry
3. „Uno” – rozgrywka
4. „Dywan interaktywny” – gra ciałem

Realizowane zadania:
- Utrwalanie wiedzy o Polsce, wykorzystanie zdobytych wiadomości.
- Trening pamięci i koncentracji uwagi.
- Rozwijanie refleksu, myślenia strategicznego przy podejmowaniu decyzji.
- Ćwiczenie pamięci wzrokowej.
- Rozwijanie aktywności intelektualnej i fizycznej.

Kwiecień
1. „Time's up!” – kalambury
2. „5 sekund” – rozgrywka
3. „Mówię poprawnie” – instrukcja, rozgrywka
4. „Twister” – rozgrywka

Realizowane zadania:
- Doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Rozwijanie wyobraźni, pamięci i słownictwa.
- Rozbudzanie myślenia strategicznego i logicznego.
- Doskonalenie rozwoju mowy dziecka, poszerzanie słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej.
- Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej, utrwalanie kolorów.

Maj
1. „Kółko i krzyżyk” – zasady gry strategicznej, rozgrywki
2. „Mój rok, mój dzień”– zestaw gier.
3. „Mój rok, mój dzień”– zestaw gier.
4. „Biedronka, motyl, kwiat...” – rozkodowywanie wiosennych obrazków.

Realizowane zadania:
- Doskonalenie logicznego myślenia.
- Systematyzowanie wiedzy o porach roku, miesiącach.
- Rozwijanie zdolności planowania, określanie kolejności zdarzeń. - - Doskonalenie umiejętności matematycznych.
- Odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.
- Kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich
(współpraca w parach, w grupie).

Czerwiec
1. „Spadające małpki” - zasady gry, rozgrywki
2. „Dywan interaktywny”- gra ciałem
3. „Zgadnij kto to?” - instrukcja, rozgrywki
4. Konstruowanie „żywej gry planszowej”

Realizowane zadania:
- Doskonalenie zdolności koncentracji uwagi oraz sprawności manualnej.
- Rozwijanie u dzieci dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji.
- Rozwijanie dziecięcej kreatywności i spostrzegawczości.
- Wzbogacanie zasobu słownictwa.
- Aktywizowanie myślenia, doskonalenie pojęć matematycznych.
- Kształtowanie umiejętności działań zespołowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.