X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44356
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej

LAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I i II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019 r. – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020. Przyjmowanie podań na świetlicę szkolną. Udzielanie informacji nt. dowozów i odwozów dzieci. Tworzenie grup świetlicowych.

Wrzesień
1. HEJ HO! HEJ HO! DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO... (2.09. –6.09.2019 r.)
- Wspomnienie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
- Integracja wychowanków i wychowawców świetlicy; pogłębianie więzi koleżeńskiej, sympatii, wzajemnej życzliwości. Przełamywanie onieśmielenia.
- Rozwijanie poczucia przynależności do szkoły.
- Zapoznanie wychowanków z regulaminem szkoły, świetlicy, stołówki – zwrócenie uwagi na zasady higieny podczas spożywania posiłków.
- Zapoznanie dzieci z konsekwencjami niewłaściwego zachowania w świetlicy i na stołówce. Wdrażanie do przestrzegania poleceń wychowawców.
- Wspólne ustalanie zachowań i norm świetlicowych. Opracowanie Kontraktu.
- Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
- Wykonywanie prac użytkowo – porządkowych w świetlicy. Dbanie o estetyczny wygląd świetlicy.
- Zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami naszej świetlicy. Rozdanie dla dzieci chętnych – Kart Sprawności Świetliczanina.
- Omówienie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych.
- Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.
- Zajęcia plastyczno – techniczne. Poznawanie różnych technik plastycznych.
- Gry i zabawy na boisku szkolnym z chustą animacyjną.
- Zachęcanie do wyznaczania sobie celów w nowym roku szkolnym.
2. NASZE BEZPIECZEŃSTWO (9.09- 13.09. 2019r.)
- Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego i motywowanie do ich przestrzegania:
- w drodze do szkoły i do domu,
- podczas prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
- w czasie jazdy autobusem szkolnym.
- Utrwalenie znajomości ważniejszych znaków drogowych.
- Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Poddębicach.
- Poznanie zasad bezpiecznego przebywania w szkole.
- Uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
- Zachowanie bezpieczeństwa w posługiwaniu się niebezpiecznymi narzędziami i urządzeniami.
- Przełamywanie onieśmielenia, integracja grupy.
- Zachowanie się fair play podczas rywalizacji sportowej na boisku szkolnym.
3. WSPOMINAMY WAKACJE...(16.09 –20.09.2019 r.)
- Przedstawianie wspomnień wakacyjnych za pomocą różnych środków wyrazu.
- Kształcenie umiejętności swobodnej wypowiedzi. Zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami z wakacji.
- Poznanie polskich tradycji ludowych na zakończenie lata.
- Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających integracji grupy.
- Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
- Interpretacja wierszy np. Cz. Janczarski Pamiątka z wakacji, T. Kubiak Dzień dobry szkoło, Wracamy, W. Chotomska Tornister pełen uśmiechów, Pożegnanie wakacji, L. Krzemieniecka Wspomnienia z wakacji, K. Kusek Pożegnanie lata.
- Śpiewanie piosenek poznanych na koloniach i obozach.
- Zorganizowanie wystawy pt. Skarby z wakacji.
- Zorganizowanie Pasowania na świetliczaka.
-- Zajęcia plastyczno – techniczne. Poznawanie różnych technik plastycznych.
- Gry i zabawy na boisku szkolnym z chustą animacyjną.

4. JESIEŃ W SADZIE I NA DZIAŁCE (23.09. – 27. 09.2019 r.)
- Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni.
- Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
- Kształtowanie postaw szacunku dla otaczającej przyrody.
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania warzyw, owoców i innych darów jesieni.
- Poznanie wartości odżywczych wybranych warzyw i owoców. Znaczenie spożywania owoców i warzyw jesienią.
- Zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw i owoców – zachęcanie do ich spożywania.
- Urządzenie wystawy prac uczniów.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
- Organizowanie gier i zabaw na boisku szkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
- Zorganizowanie Dnia Chłopca.
- Nawiązanie współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną im. Z. Skibińskiego w Poddębicach. Zorganizowanie wspólnego konkursu.

Październik
1. JESIEŃ W LESIE I W PARKU (30.09. - – 4.10.2019 r.)
- Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w lesie i w parku.
- Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania pospolitych drzew i krzewów, ich nasion i liści. Zorganizowanie obchodów Święta Drzewa.
- Zapoznanie z rodzajami grzybów. Przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących.
- Zdobywanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich jesiennych zwyczajów.
- Spacer do lasu i parku. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody i kulturalnego zachowania się na wycieczkach (nie hałasowania w lesie, nie śmiecenia, nie niszczenia grzybów).
- Zbieranie materiału przyrodniczego podczas jesiennych spacerów (liście, kasztany, żołędzie, szyszki itp.) Zorganizowanie kącika przyrodniczego.
- Kształcenie umiejętności wykorzystania materiałów przyrodniczych w pracach plastycznych
2. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY. ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI (7.10. –11.10.2019 r.)
- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, nauka dbania o nie.
- Poszerzanie wiadomości o potrzebach zwierząt.
- Wyrabianie wrażliwości i troski o zwierzęta.
- Uwrażliwienie wychowanków na los zwierząt porzuconych i bezdomnych.
- Rozwijanie przyrodniczych zainteresowań wychowanków.
- Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata. Znaczenie nauki w życiu człowieka.
- Zwrócenie uwagi na znaczenie pracy innych osób zatrudnionych w szkole.
- Budzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela oraz rozbudzanie zainteresowań pracą pedagogiczna nauczyciela i wychowawcy.
- Wykonanie upominków dla pracowników szkoły.
- Stwarzanie atmosfery sprzyjającej ufnemu, bezpośredniemu zwracaniu się dziecka do nauczyciela z prośbą o pomoc, radę czy wyjaśnienie.
3. DAMĄ BYĆ, JAK DŻENTELMEN ŻYĆ! DOBRE MANIERY KAŻDEO DNIA (14.10.- 18.10.2019 r.)
- Poznanie i utrwalenie podstawowych zasad dotyczących dobrych manier.
- Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie dobrych manier w codziennych kontaktach.
- Umiejętność zachowania się podczas uroczystości, wyjścia do kina, teatru, restauracji, w sklepie.
- Kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka poprzez rozwijanie kultury i empatii.
- Poznawanie różnic dotyczących dobrych manier w Polsce i w innych krajach.
- Wdrażanie do używania form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia po przez pogadanki, scenki, formy plastyczne.
- Przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się przy stole.
- Zaznajomienie i przypomnienie dzieciom sylwetki i twórczości Jana Pawła II.
- Uwrażliwienie dzieci na treści przekazywane nam w dziełach Jana Pawła II.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
4. DBAMY O NASZE ZDROWIE (21.10.- 25.10.2019 r.)
- Kształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie i życie.
- Poznawanie zasad racjonalnego i zdrowego odżywiania się.
- Rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami.
- Zwrócenie uwagi na zmiany temperatury jesienią.
- Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przy niektórych urazach. Spotkanie ze szkolną pielęgniarką.
- Wdrażanie do gotowości niesienia pomocy poszkodowanym.
- Kształtowanie nawyków higieny osobistej.
- Wyrabianie zamiłowania do wycieczek jako źródła zdrowia i wypoczynku.
5. CZAS ZADUMY... WSPOMINAMY SŁAWNYCH POLAKÓW (28.10. – 31.10.2019 r.)
- Obchody Święta zmarłych w naszym kraju i w tradycji innych narodów.
- Poznanie tradycji obchodzenia Zaduszek w różnych kulturach.
- Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych.
- Kształtowanie więzi międzypokoleniowej.
- Oddawanie czci i szacunku zmarłym – pamięć o poległych bohaterach
i ofiarach wojen światowych.
- Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
- Spacer na pobliski cmentarz.
- Zapoznanie dzieci z sylwetkami wyjątkowych Polaków.
- Poznajemy najważniejsze postacie dla naszej szkoły: J. Mencel, K. Jaworski, L. Wilmański, J. Grąbczewski, T. Kawecki, M. Koper.
- Zapoznanie uczniów z historią szkoły i ważnymi datami związanymi z placówką.
- Spacer przed obelisk ku czci Lotników Polskich znajdujący się przed frontem szkoły.
- Uaktualnienie tablicy pt. NASZ PATRON.
- Wyrabianie umiejętności poszukiwania informacji dotyczących szkoły.

Listopad
1. POLSKA MOJA OJCZYZNA (4.11. –8.11. 2019 r.)
- Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej.
- Poszerzanie informacji o Polsce (o jej krainach geograficznych, mapie, miastach, zabytkach, itp.).
- Zapoznanie uczniów ze znaczeniem symboli narodowych; wdrażanie do szacunku wobec flagi i godła państwowego.
- Nauka Hymnu Państwowego, przybliżenie uczniom jego historii.
- Zapoznanie dzieci z pieśniami patriotycznymi.
- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
- Zapoznanie dzieci z ważnymi wydarzeniami z historii naszego kraju.
- Budzenie zainteresowań przeszłością własnego kraju i postaciami historycznymi.
- Szczęśliwe dziecko w wolnym kraju – znaczenie wolności.
- Jestem dzieckiem, uczniem, obywatelem – rola dziecka w społeczności.

2. KTO CZYTA NIE BŁĄDZI... KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM (13.11. - – 17.11.2019 r.)
- Rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i radości.
- Poznawanie twórczości autorów książek dziecięcych.
- Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.
- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
- Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.
- Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.
- Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Postaci z Bajek.
- Stworzenie w świetlicy kącika czytelniczego.
- Wizyta w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego. Doskonalenie techniki głośnego czytania.
- Spotkanie ze szkolną bibliotekarką.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
3. JESIENNA SZARUGA. POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ (18.11. - 22.11.2019 r.)
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
- Rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości na piękno krajobrazu jesiennego – ukazanie różnorodności zjawisk przyrody.
- Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa własnego
i innych - odpowiednie ubieranie się dostosowane do warunków atmosferycznych.
- Hartowanie organizmu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu.
- Uwrażliwienie na konieczność niesienia pomocy zwierzętom.
- Zapoznanie z zachowaniem niektórych zwierząt przed i w trakcie zimy.
- Zapoznanie z różnymi formami pomocy zwierzętom w zimie.
- Dostrzeganie, rozumienie i zaspokajanie potrzeb zwierząt.
- Organizowanie „ptasich stołówek” – opieka nad zwierzętami zimową porą. Świetlicowy karmnik.
- Poznanie charakterystycznych cechy wyglądu wybranych ptaków.
- Wdrażanie do ochrony ptaków.
4. ANDRZEJKOWE CZARY – MARY... (25.11. - 29.11. 2019 r.)
- Zapoznanie dzieci z tradycją wróżb Andrzejkowych.
- Kultywowanie zwyczajów ludowych związanych z obchodami Andrzejek – znaczenie tradycji ludowych dla trwałości kultury narodowej.
- Zaznajomienie z obrzędami i obyczajami andrzejkowymi.
- Integrowanie dzieci poprzez różnorodne formy zabawy i gier towarzyskich – aktywizowanie dzieci nieśmiałych przejawiających trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami – Popołudnie z wróżbami.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Grudzień
1. SKARBY ZIEMI. MIKOŁAJKI (2.12. –6.12.2019 r.)
- Pielęgnujemy polskie tradycje i obrzędy ludowe.
- Uzmysłowienie znaczenia surowców naturalnych.
- Budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika.
- Wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika.
- Uwrażliwienie dzieci na tradycje związane z osobą św. Mikołaja.
- Poznanie historii św. Mikołaja oraz tradycji mikołajkowych z różnych regionów Polski.
- Zapoznanie z Mikołajem z różnych stron świata. Nauka pisania i adresowania listu.
- Zachęcanie do obdarowywania, sprawiania przyjemności innym.
- Zabawy w sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

2. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ... TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE I W INNYCH KRAJACH (9.12. –13.12.2019 r.)

- Zapoznanie uczniów z tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
- Wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych.
- Zapoznanie z historią kolęd i pastorałek. Nauka śpiewania popularnych kolęd polskich.
- Dostrzeganie różnic w tradycji polskiej i poszczególnych krajach europejskich.
- Zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
3. JA I MOJA RODZINA W ŚWIĘTA (16.12. – 20.12.2019 r.)

- Zapoznanie się ze zwyczajami bożonarodzeniowymi kultywowanymi w domach dzieci.
- Poznanie kulinarnych tradycji świąt Bożego Narodzenia.
- Zapoznanie dzieci ze sposobami obdarowywania prezentami i kartkami, zwrócenie uwagi nie na wartość prezentu, lecz fakt obdarowania.
- Rozwijanie pomysłowości w wykonywaniu upominków pod choinkę.
- Nauka redagowania życzeń świątecznych.
- Tworzenie odpowiedniej atmosfery świątecznej, okazywanie sobie nawzajem życzliwości, serdeczności, sympatii, miłości i przebaczenia.
- Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza ubogich i dzieci.
- Wigilia w świetlicy.
- Urządzenie wystawy prac uczniów.
- Poznawanie tradycji i obrzędów związanych z Nowym Rokiem i karnawałem.
Przerwa świąteczna (23.12. - 31.12. 2019)
Styczeń
1. NOWOROCZNE POSTANOWIENIA. KALENDARZ W ŻYCIU CZŁOWIEKA (02.01. – 03.01.2020 r.)
- Zapoznanie dzieci z rodzajami i historią kalendarza.
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się kalendarzem.
- Zwrócenie uwagi na znaczenie kalendarza w życiu.
- Przypomnienie o ważnych datach w całym roku.
- Utrwalenie dni tygodnia i kolejność ich występowania.
- Nauka posługiwania się zegarem.
- Zachęcanie dzieci do składania sobie obietnic i formułowania postanowień noworocznych.
- Doskonalenie zdolności plastycznych.
- Organizowanie wspólnych zajęć gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych, zabaw integracyjnych.

2. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE I SPOSOBY NA ZIMOWE ZABAWY (08.01. - 12.01.2020 r.)
- Kształcenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących zimą w przyrodzie.
- Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych.
– Prowadzenie regularnego dokarmiania ptaków (świetlicowy karmnik).
- Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci różnorodnymi dyscyplinami sportowymi uprawianymi zimą. Zapoznanie z zasadami niektórych dyscyplin sportów zimowych.
- Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Spotkanie z przedstawicielek Komendy Powiatowej w Poddębicach.
- Kształcenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie.
- Poznajemy sposoby na pożyteczne spędzanie czasu wolnego podczas ferii.
- Zabawy w sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
Ferie zimowe: 13.01-26.01. 2020 r.
4. MUZYKA JEST WSZĘDZIE. SZALONY KARNAWAŁ (27.01.- 31.01.2019 r.)
- Kultywowanie tradycji i zwyczajów karnawałowych.
- Wdrażanie do zgodnej i kulturalnej zabawy. Wyrabianie wrażliwości i gustu.
- Kształtowanie zasad kultury osobistej oraz postaw życzliwości w odniesieniu do innych ludzi.
- Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez czynności manualne.
- Kształtowanie umiejętności wykonywania elementów dekoracyjnych.
- Rozwijanie ekspresji muzycznej.
- Zapoznanie dzieci z różnymi stylami muzycznymi i rodzajami instrumentów.
- Zachęcanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Luty
1. TAM GDZIE ŚNIEG I MRÓZ. ŻYCIE W STREFIE POLARNEJ I NIE TYLKO (03.02.- 07.02.2020 r.)
- Obserwowanie pogody w lutym – temperatura, opady, długość dnia.
- Poznawanie i interpretacja przysłów o zimie.
- Uświadamianie znaczenia sportów zimowych dla ruchu, zdrowia i dobrego samopoczucia.
- Zapoznanie dzieci z krajami „wiecznych lodów”. Gromadzenie informacji dotyczących najzimniejszych regionów świata.
- Poznanie życia mieszkańców strefy polarnej.
- Zajęcia plastyczno – techniczne. Poznawanie różnych technik plastycznych.
- Wykazanie się pomysłowością i inwencją twórczą podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych.
- Wyzwalanie swobodnej ekspresji ruchowej podczas zabaw na boisku szkolnym.
- Zabawy w sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
2. WALENTYNKI. ŁĄCZY NAS PRZYJAŹŃ (10.02.- 14.02.2020 r.)
- Poznanie tradycji związanych z walentynkami.
- Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni w życiu człowieka.
- Zapoznanie ze sposobami nawiązywania kontaktów i pokonywania nieśmiałości.
- Poznawanie cech ludzkich, zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich.
- Rozwijanie postawy empatycznej, zachęcanie do obdarowywania.
- Szukanie oryginalnych rozwiązań plastycznych.
- Zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami.
3. STOP! UZALEŻNIENIOM! (17.02.- 21.02.2020 r.)
- Zapoznanie dzieci ze szkodliwością dla zdrowia i życia człowieka zażywania alkoholu, palenia papierosów itp.
- Zrozumienie znaczenia słów: uzależnienie, nałóg.
- Dostrzeganie zgubnego dla zdrowia fizycznego i psychicznego skutków uzależnień i nałogów.
- Uświadomienie dzieciom, co to jest asertywność i w jakich sytuacjach powinniśmy z niej korzystać.
- Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
- Uświadomienie uczniom wartości i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.
4. OSTATKI. WESOŁO SPĘDZAMY ZE SOBĄ CZAS (24.02.- 28.03.202 r.)
- Rozwijanie umiejętności gospodarowania czasem wolnym w sposób mądry
i kreatywny.
- Rozwijanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy.
- Doskonalenie zasad fair play.
- Rozwijanie wyobraźni dzieci.
- Rozwijanie pomysłowości, inwencji twórczej i sprawności manualnej
w pracach plastyczno – technicznych.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Marzec
1. ŚWIĘTO WSZYSTKICH KOBIET. SŁAWNE POLKI (02.03 –06.03.2020 r.)
- Zapoznanie z historią i tradycją związaną z Dniem Kobiet.
- Rola kobiety dawniej i dziś. Poznanie roli kobiety we współczesnym świecie
i w rodzinie.
- Kształtowanie szacunku dla kobiet.
- Praca zawodowa kobiet – walka o równouprawnienie.
- Zapoznanie dzieci z sylwetkami wyjątkowych kobiet.
- Doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń.
- Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez czynności manualne.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
2. MAGIA TEATRU I KSIĄŻKI (09.03.- 13.03.2020 r.)
- Wprowadzenie uczniów w świat wartości za pomocą książek i teatru.
- Poznanie wybranych wiadomości dotyczących teatru.
- Przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się w teatrze.
- Kształtowanie postawy szacunku wobec źródła wiedzy, jakim jest książka, i wobec osób związanych z pisaniem, drukowaniem.
- Rozwijanie płynności myślenia poprzez zabawy słowne.
- Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki i czytelni.
- Kształtowanie zdolności pięknego czytania i recytacji.
- Zapoznanie z twórczością różnych autorów.
3. ZWIASTUNY WIOSNY (16.03.- 20.03.2020 r.)
- Kształcenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących wczesną wiosną
w przyrodzie.
- Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami przedwiośnia (roztopy, pierwsze kwiaty, powroty kwiatów).
- Nauka rozpoznawania roślin zwiastujących pojawienie się wiosny.
- Przybliżenie obrzędów ludowych związanych z dniem 21 marca (Marzanna).
- Rozwijanie pomysłowości, inwencji twórczej i sprawności manualnej
w pracach plastyczno – technicznych.
- Gry i zabawy na boisku szkolnym.
4. WIOSENNE PYTANIA (23.03.- 27.03.2020 r.)
- Przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych typowych dla wiosny.
- Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody.
- Obserwowanie świata przyrody wiosną ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące w świecie ptaków. Poznajemy charakterystyczne cechy w wyglądzie wybranych ptaków przylatujących do Polski na wiosnę.
- Zachęcanie dzieci do wiosennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
- Poznawanie nowych technik plastycznych
Kwiecień
1. WIELKANOCNE ZWYCZAJE (30.03.- 03.04.2020 r.)
- Poznajemy symbole i tradycje Świąt Wielkanocnych: pisanki, baby, mazurki, itp.
- Przybliżenie obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą.
- Rozwijamy zdolności plastyczno – techniczne. Wykorzystujemy własne pomysły podczas wykonywania dekoracji świątecznych.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
2. WIELKI TYDZIEŃ (06.04.- 08.04.2020 r.)
- Zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi – kształtowanie szacunku dla tradycji narodowych i ludowych.
- Doskonalenie wyszukiwania informacji związanych z obyczajami wielkanocnymi.
- Wdrażanie do kultywowania tradycji Wielkanocnych.
- Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom wypowiadanie się na tematy związane z rodziną i tradycją.
- Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi. Ćwiczenie staranności
i dokładności.
- Przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się przy stole.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (09.03. - 14.04.2020 r.)
3. BEZ ZŁOŚCI MAMY WIĘCEJ RADOŚCI (14.04.- 17. 04.2020 r.)
- Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
- Uświadomienie dzieciom skutków agresji.
- Nauka eliminowania wulgaryzmów i agresji.
- Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z trudnościami.
-Poznanie alternatywnych form zachowań w sytuacjach trudnych.
- Zdobywanie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- Zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
4. ZIELONY TYDZIEŃ. DBAMY O PRZYRODĘ I NASZĄ PLANETĘ (20.04.- 24. 04.2020 r.)
- Zapoznanie uczniów z różnymi zagadnieniami ochrony środowiska.
- Kształtowanie postawy proekologicznej. Współpraca ze Szkolnym Klubem Młodego Ekologa.
- Uwrażliwienie na problemy związane z nadprodukcją śmieci i zaśmiecaniem środowiska naturalnego.
- Zapoznanie z możliwościami wtórnego wykorzystania różnych przedmiotów.
- Wyrabianie nawyków oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
- Uświadomienie konieczności dbania o otaczający świat.
- Rozwijanie zdolności manualnych i konstruktorskich.
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
- Spacer ekologiczny ulicami miasta.
5. POLSKA MÓJ DOM. ŚWIĘTA MAJOWE. PRACA WARTOŚCIĄ (27.04.- 30. 04.2020 r.)
- Zapoznanie dzieci ze znaczeniem świąt obchodzonych w maju.
- Zaznajomienie z Konstytucją Rzeczpospolitej i utrwalenie znajomości hymnu polskiego i symboli narodowych.
- Budzenie świadomości narodowej, poczucia przynależności do kraju – tożsamości z językiem, kulturą i historią.
- Zapoznanie z pieśniami i wierszami o tematyce patriotycznej.
- Budzenie zainteresowań pracą ludzi. Kształcenie przekonania, że każda praca jest godna szacunku.
- Rozwijanie wśród dzieci wiedzy o różnych zawodach.
- Wdrażanie do wspólnej i zgodnej zabawy.
Maj
1. JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI (04.05.- 08. 05.2020 r.)
- Poznajemy podstawowe wiadomości związane z Unią Europejską.
- Charakterystyka wybranych państw Unii Europejskiej.
- Poznajemy najważniejsze obiekty rozrywek dla dzieci w Europie.
- Kształtowanie postawy szacunku wobec odmienności innych ludzi.
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
- Rozwijanie twórczości plastycznej.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
2. ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY (11.05.- 15.05.2020 r.)
- Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat wybranych owadów.
- Uwrażliwienie na piękno przyrody późną wiosną i wczesnym latem.
- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania.
- Uświadomienie konieczności właściwego zachowania podczas letnich wycieczek, aby chronić swoje życie i zdrowie.
- Wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej.
- Zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami.
3. APETYT NA ZDROWIE. WIOSNA W OGRÓDKU WARZYWNYM (18.05 -22.05.2020 r.)
- Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
- Uświadomienie, co wpływa na zdrowe odżywianie się.
- Zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw.
- Poznanie wartości odżywczych wybranych warzyw i owoców.
- Znaczenie spożywania owoców i warzyw wiosną.
- Zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw i owoców – zachęcanie do ich spożywania.
- Nauka rozpoznawania drzew kwitnących wiosną.
- Zachęcanie dzieci do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
- Doskonalenie sprawności manualnej.
- Urządzenie wystawy prac dzieci.
4. W RODZINNYM KRĘGU – CAŁA ŁĄKA DLA MAMY (25.05.- 29.05.2020 r.)
- Zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka.
- Uświadamianie dzieciom, że naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka jest rodzina.
- Przekonanie dzieci, że dom i rodzina to przede wszystkim uczucia łączące ludzi tam mieszkających.
- Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości i szacunku dla własnego domu i rodziny.
- Zachęcanie do samodzielności, posłuszeństwa i pomagania mamie i tacie – wykonywanie stałych obowiązków i poleceń.
- Nauka okazywania szacunku, miłość i wdzięczność mamie i tacie.
- Wykonanie upominku dla swojej mamy lub swojego taty.
Czerwiec
1. DLA WSZYSTKICH DZIECI SŁOŃCE ŚWIECI (01.06.- 05.06.2020 r.)
- Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.
- Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.
- Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom zgodną, radosną zabawę.
- Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy.
- Uświadomienie, kiedy zabawa jest zabawą.
- Rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci.
- Wdrażanie do umiejętnego wykorzystywania czasu wolnego do organizacji zabaw na świeżym powietrzu.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
2. MOJA MAŁA OJCZYZNA – PODDĘBICE (08.06.- 10.06.2020 r.)
.- Wzbogacenie wiedzy na temat historii i tradycji rodzinnego miasta.
- Zapoznanie się z topografią Poddębic i ich położeniem na mapie.
- Uzyskiwanie informacji na temat współczesnych i historycznych obiektów Poddębic.
- Kształcenie poczucia przynależności do macierzystego środowiska.
- Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.
- Spacer ulicami Poddębic. Wizyta w Parku Zmysłów.
3. BARWY LATA (15.06.- 19.06.2020 r.)
- Zapoznanie uczniów z cechami charakterystycznymi lata.
- Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
- Przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych typowych dla lata.
- Nauka letnich piosenek: Lato, lato czeka, Gdyby słońce było słodkie.
- Zajęcia plastyczno – techniczne. Poznawanie różnych technik plastycznych.
- Zachęcanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu. Spacery na plac zabaw.
- Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas zabawy.
- Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
4. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS. DZIEŃ OJCA (22.06. –25.06.2020 r.)
.- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku i zabaw wakacyjnych. Spotkanie z Przedstawicielem Komendy Powiatowej w Poddębicach.
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli morskich i w basenie.
- Wyrabianie postawy właściwego zachowania w momencie zagrożenia.
- Poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych Polski.
- Wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach.
- Wdrażanie dzieci racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
- Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
- Wdrażanie do umiejętnego korzystania z wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia.
- Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości.
- Zachęcanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu.

ŻEGNAJ SZKOŁO! CZAS NA WAKACJE! – 26. 06. 2020 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Zaplanowane działania mogą ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb szkoły i świetlicy szkolnej.
Agnieszka Jaśczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.