X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44325
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Książka - mój przyjaciel"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Rodzaj innowacji:

organizacyjno – metodyczna

Imię i nazwisko autora:

........................

Temat innowacji:

Książka – najlepszy przyjaciel...

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci od 3 do 6 lat. Przewidywany czas realizacji innowacji obejmuje 7 miesięcy ( od 1 XII 2017 do 30 VI 2018) z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą codziennie w ramach zajęć obowiązkowych popołudniowych. Uczestniczyć w niej będą głównie dzieci z grupy „Smerfy” oraz dzieci, które o godzinie 13.00 łączą się z tą grupą.
Niniejsza innowacja ma na celu rozwijać u dzieci zainteresowania czytelnicze.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Amerykańskie badania potwierdzają, że jednym z ogromnych czynników rozwoju dziecka i zarazem profilaktyką zachowań aspołecznych jest głośne czytanie. Czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji, dostarcza ogromną wiedzę, rozbudza zainteresowania. Czytanie buduje więź między dzieckiem a dorosłym, wspiera rozwój psychiczny dziecka. Czytanie wreszcie jest znakomitym sposobem na budowanie mocnego systemu wartości dziecka oraz kształtuje jego wrażliwość emocjonalną.

Założenia innowacji:

Innowacja skierowana jest do dzieci przedszkolnych 3,4,5 i 6- letnich uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w .......
Podstawą innowacji będzie codzienne czytanie dzieciom książek polecanych przez Fundację ABC XXI wieku oraz zaangażowania rodziców do systematycznego czytania swoim pociechom w domu. Bowiem kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika.

Główne cele programu:
• kształtowanie zainteresowań czytelniczych;

Szczegółowe cele programu:

• rozwijanie zainteresowań książką;
• budowanie i wzmacnianie więzi między dorosłymi a dzieckiem;
• pomoc rodzicom w doborze wartościowych książek dla dzieci;
• nauczenie dziecka dzielenia się swoją własnością – książkami oraz przestrzegania zasady dbania o własność innych;
• uczenie dziecka odbioru świata poprzez zmysł słuchu;
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
• stymulowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
• podnoszenie poziomu ogólnej wiedzy;
• poszerzanie zasobu słownictwa;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się;
• kształcenie i rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i empatii;
• wyrabianie u dziecka pozytywnego nastawienia do podjęcia nauki czytania;
• wykonywanie ilustracji do przeczytanej książki;
• zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.

Sposoby realizacji treści (metody i formy) :

Realizacja innowacji będzie polegać na czytaniu dzieciom wartościowych książek, wypowiadaniu się dzieci na podstawie przeczytanej książki ( rozmowy kierowane pytaniami nauczyciela), czy wykonywaniu ilustracji do przeczytanej książki. Dzieci będą też miały możliwość wcielenia się w postać bohatera literackiego.
Oprócz tradycyjnych metod podających wprowadzone zostaną również metody aktywizujące, np. drama, „burza mózgów”, metoda zdań niedokończonych, metoda „Namaluj...” Dzieci swoje zadania będą wykonywać indywidualnie, grupowo lub zbiorowo.

Ewaluacja innowacji :

W trakcie realizacji programu dokonywać będę bieżącej ewaluacji sprawdzającej zgodność założeń teoretycznych z praktycznym wykonaniem zadań.
Gromadzone będą wytwory prac dzieci, notatki z bieżących obserwacji. Istotne dla oceny skuteczności i efektywności programu będą opinie i sugestie dzieci, nauczycieli i rodziców.
Wyniki ewaluacji końcowej opracowane zostaną w formie krótkiego raportu. W przypadku powodzenia założeń programu będzie on kontynuowany
w następnym roku szkolnym.

Podsumowanie:

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z codziennego czytania dzieciom wartościowej literatury.

Bibliografia:

Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta, Wychowanie przez czytanie, Świat Książki, Warszawa 2010, ISBN 978-83-247-1842-9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.