X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44292
Przesłano:

Test sprawdzający przygotowanie do bierzmowania

TEST SPRAWDZAJĄCY PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko :........................................kl. ...... uzyskane punkty:...............

1.Wskaż i zaznacz najlepszą definicję sakramentu: Sakrament to:

a)ważna uroczystość religijna
b)widzialny znak niewidzialnej łaski
c)coś, co przeżywa się tylko raz w życiu

2.Do której z osób Trójcy Świętej odnosi się tytuł ,,Paraklet" i co oznacza.

3.Na podstawie poniższego fragmentu biblijnego i posiadanych wiadomości odpowiedz na pytania, podkreślając lub wpisując poprawną odpowiedź.

,,Kiedy nastał wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden ‘’.(Dz 2,1 – 5 )

A. Jakie wydarzenie opisuje ten fragment?

a)Wniebowstąpienie Pana Jezusa b)Zesłanie Ducha Świętego

B. Jak nazywa się księga biblijna, z której pochodzi ten tekst?

a)Księga Jozuego c)Księga Daniela
b)Dzieje Apostolskie d)Ewangelia św. Jana

C.W której części Pisma Świętego znajduje się ta księga?

a)Stary Testament b)Nowy Testament

D. Jak nazywa się dzień, w którym rozgrywa się opisane wydarzenie.

E. Co ukazało się uczestnikom opisanego wydarzenia?

4.Wymień przymioty Kościoła

Kościół jest :
- ........................... - ......................................
-.............................. - ......................................

5.Po ilu dniach od zmartwychwstania Pan Jezus wstąpił do nieba, po ilu dniach zesłał Ducha Świętego .Wybierz prawidłowe odpowiedzi i wstaw w odpowiednie miejsca.

10 50 35 40

Wstąpił do nieba.........

Zesłał Ducha Świętego.........

6.Napisz Kim jest Duch Święty.
........................................
........................................
........................................

7.Co daje nam sakrament bierzmowania?
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................

8.Napisz ,co to jest bierzmowanie.
........................................

9.Wyjaśnij ,co oznacza słowo ,,bierzmowanie”

........................................

10. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania ? Zakreśl właściwą odpowiedź.

1
2
wiele razy

11. Co to jest Krzyżmo św.?
........................................

12.Wyjaśnji pojęcia:

Łaska uświęcająca........................................

Cud........................................

Modlitwa........................................

Sumienie........................................

13.Wymień autorów 4 Ewangelii i podkreśl autorów Ewangelii synoptycznych.

........................, ......................... , ................................ , ............................ ...

14.Napisz które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

- ........................................
- ........................................
- ........................................

15. Wyjaśnij ,co to jest Msza Święta.

........................................

16. Wypisz skutki ,dobrze przyjętej Komunii Świętej

- ........................................
- ........................................
- ........................................

17. Co to znaczy żyć według wiary ?

- ........................................
- ........................................
- ........................................

18.Wymień Osoby Boskie.
........................................

19. Które sakramenty są dla żywych na duszy ,a które dla umarłych na duszy? Wypisz poniżej .

Sakramenty dla żywych
na duszy
sakramenty dla umarłych na duszy

- ........................................ - ........................................ - ........................................ - ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................

20.Przez co można pogłębiać wiarę

- ................................
- ...................................
- .......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.