X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44267
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Baśniowy ogród Calineczki każdą porą roku. Projekt przyrodniczo-badawczy

WSTĘP

Od zarania dziejów ludzie obserwując przyrodę i będąc jej nierozerwalną częścią odnajdowali w jej elementach, a zwłaszcza w roślinach właściwości wspomagające ich procesy życiowe. Odkrywali lecznicze właściwości roślin nie tylko w postaci wyciągów, naparów, czy okładów, ale również poprzez bezpośredni kontakt z żywą przyrodą, która stanowiła ich naturalne otoczenie.
Przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska w terenie. Stworzony projekt edukacyjny uwzględnia zmiany jakie zachodzą w ogrodzie przedszkolnym w czterech porach roku, jak również pragnę, aby dzięki wspólnej pracy w ogródkach baśniowych przybliżyć najmłodszym dzieciom baśnie patrona naszego przedszkola. To właśnie najmłodsze dzieci uczą się najchętniej i najszybciej poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia. Okres wczesnodziecięcy to czas, w którym można rozbudzić zainteresowania dziecka przyrodą, pokazać mu jej piękno i rozwinąć potrzebę kontaktów z naturą. Można wdrożyć określone nawyki związane z ochroną środowiska. Częste przebywanie w ogrodzie pozwoli propagować zdrowy styl życia, rozwijać aktywność ruchową, uwrażliwiać na zapachy i kolory, zainteresować najbliższym otoczeniem, uwrażliwić na jego piękno.
Chcę aby wysiłek włożony w czynności hodowlano – pielęgnacyjne nauczył dzieci szacunku do pracy i jej efektów.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE PROGRAMU

Projekt skierowany jest do dzieci 3,4 letnich
Projekt zawiera propozycje zajęć terenowych i warsztatowych związanych z uprawą roślin ozdobnych i użytkowych, z pielęgnacją ogrodu, z czynnym i biernym obcowaniem z przyrodą.
CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO.
Cele ogólne:
Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie
środowiska w terenie
Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczająca go przyrodą
poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.
Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

Cele szczegółowe.
Dziecko:
Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki roślin
wykorzystując różne zmysły.
Nazywa i opisuje podstawowe zjawiska atmosferyczne dla danej
pory roku.
Zauważa i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych
porach roku.
Rozróżnia, wskazuje i nazywa wybrane gatunki zwierząt i roślin.
Posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi.
Wymienia zachowania szkodzące środowisku przyrodniczemu.
Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.
Czynnie uczestniczy w obchodach wybranych dni.

MIEJSCA REALIZACJI PROGRAMU
- ogród przedszkolny, baśniowe ogrody na terenie przedszkola oraz sala przedszkolna

FORMY PRACY
- Forma czynna, to jest:
aktywna praca fizyczna w ogrodzie przedszklnym polegająca na wykonaniu określonych zadań związanych z uprawą i pielęgnacją roślin;
wykonywanie czynności warsztatowych związanych z produkcją ogrodniczą;
wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych.
- Forma bierna, to jest:
obcowanie z przyrodą polegające na spacerowaniu, odpoczywaniu w ogrodzie, wsłuchiwaniu się w dźwięki natury, rozpoznawanie zapachów, smaków;
wykorzystanie materiałów multimedialnych, książek, prasy, gier, przeprowadzanie quizów w celu poszerzenia wiedzy o przyrodzie, roślinach, ogrodach.

METODY PRACY
- instruktaż;
- ćwiczenie praktyczne;
- pogadanka;
- pokaz i obserwacja;
- metoda audiowizualna;
- nauka przez zabawę.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
- nazywają poznane, najbardziej charakterystyczne rośliny (ozdobne, warzywa, owoce);
- wymieniają ważne właściwości znanych roślin;
- właściwie dobierają, nazywają i użytkują narzędzia do prac ogrodniczych;
- przestrzegają zasad BHP podczas wykonywania różnych prac;
- dbają o dokładność i estetykę swojej pracy w ogrodzie;
- dbają o dokładność i estetykę swoich prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych;
- szanują pracę własną i innych;
- dbają o powierzony im sprzęt;
- współpracują zgodnie i sumiennie;
- rzetelnie wykonują zadania

TREŚCI EDUKACYJNE

WRZESIEŃ
Nasze zielone otoczenie - spacer po ogrodzie przedszkolnym; zapoznanie dzieci ogrodem przedszkolnym, ogrodem badawczym oraz ogródkami baśniowymi;

PAŹDZIERNIK
Opracowanie z dziećmi „Dekalogu przedszkolaka przyrodnika”, czyli zasad obowiązujących w ogrodzie przedszkolnym
Wyprawa w poszukiwaniu najpiękniejszego liścia; zebranie kolekcji najpiękniejszych liści różnych gatunków roślin, które zostaną wykorzystane na następnych zajęciach do sporządzenia zielnika.
Wykonanie zielnika; wykonanie zielnika z zebranych liści.
Jesienne sadzenie cebul kwiatowych; sadzenie cebulek tulipanów, stworzenie ogrodu Calineczki

LISTOPAD
Jesienne porządki w ogrodzie przedszkolnym; posprzątanie wyznaczonego terenu w ogrodzie
W poszukiwaniu złotego liścia; nazbieranie i zasuszenie różnokolorowych liści do wykonania obrazów z liści.
Akcja „Liść”; posprzątanie wyznaczonego terenu w ogrodzie przedszkolnym i ogródku baśniowym.
Obrazy z liści; samodzielne wykonanie obrazów z liści (i innych dostępnych materiałów).

GRUDZIEŃ

Zimowe spacerowanie; obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
Pachnące choinki; zapoznanie dzieci z właściwościami drzew iglastych oraz wykonanie zielnika z poznanymi gatunkami.
„Mała choineczka” - zapoznanie z baśnią H, Ch. Andersena – zabawy w ogrodzie, stworzenie ogrodu małej choineczki.
Pachnące ozdoby świąteczne; wykonanie: pomarańczy nabijanej goździkami, małego stroiku na bazie iglastej gałązki.

STYCZEŃ I LUTY

„Mój piękny ogród zimą”; wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej „mój piękny ogród” inspirowany spacerami zimą po ogrodzie przedszkolnym
„Bałwan ze śniegu” - zabawy w ogrodzie na podstawie baśni H. Ch. Andersena
Witaminy w ciągu zimy; przyrządzenie sałatki owocowej
Przygotowanie rozsady roślin ozdobnych; przygotowanie rozsady roślin jednorocznych do wysadzenia wiosną w ogrodzie przedszkolnym, ogródku Calineczki itp.

MARZEC

Przesadzanie roślin doniczkowych; przesadzenie roślin doniczkowych do świeżej ziemi
Wyprawa na poszukiwanie wiosny; znalezienie oznak wiosny w środowisku przyrodniczym

KWIECIEŃ

Pierwsze wiosenne prace w ogrodzie; przeprowadzenie podstawowych prac porządkowych po zimie
Kolorowe bratki, to bardzo ładne kwiatki! - „Z wizytą u Calineczki”; obsadzenie przedszkolnych rabat wiosennymi roślinami ozdobnymi.
Prace pielęgnacyjne w zieleńcu; wykonanie bieżących prac pielęgnacyjnych w zieleńcu szkolnym
Przyroda wciąż się zmienia; obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.

MAJ

Chwast nasz wróg! odchwaszczenie wybranego fragmentu zieleńca przedszkolnego (np.: wybrana rabata).
Święto niezapominajki; obsadzenie szkolnych rabat wiosennymi roślinami ozdobnymi
Wiosenny bal kwiatowy w ogrodzie
Aksamitki idą na dwór; obsadzenie przedszkolnych rabat wiosennymi roślinami ozdobnymi
z wizytą u „Stokrotki”

CZERWIEC

Dbamy o ogród, by był piękny; wykonanie podstawowych prac pielęgnacyjnych w zieleńcu przedszkolnym
Piknik w ogrodzie Calineczki – czytanie na kocyku wspólnie z rodzicami; wskazanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w czasie przyszłych wakacji bez komputera i telewizora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.