X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44241
Przesłano:

Czym jest dla nas Wielki Post?

Konspekt kl. VI
Temat: Czym jest dla nas Wielki Post?
Cele lekcji:
- uczeń wie na czym polega istota Wielkiego Postu
- potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia
- zna nabożeństwa i zwyczaje wielkopostne
Metody i formy pracy:
- rozmowa kierowana
- praca z tekstem biblijnym
- prezentacja
- krzyżówka
- praca indywidualna
Środki dydaktyczne:
- świeca
- Pismo Święte
- krzyżówka
- wykres
- tablica multimedialna
Przebieg lekcji
Nauczyciel wita uczniów i wspólnie, przy zapalonej świecy, modlą się słowami modlitwy do Ducha Świętego.
Po sprawdzeniu obecności i powtórce z ostatniej lekcji katecheta wprowadza dzieci w nowy temat:
Drodzy uczniowie zaczyna się w Kościele bardzo wyjątkowy czas. Czas, którego zadaniem jest przygotowanie nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Waszym zadaniem będzie rozwiązanie krzyżówki, której hasło główne powie nam, w jakim okresie liturgicznym się znajdujemy.
(Dzieci otrzymują od katechety wydrukowaną krzyżówkę, którą samodzielnie rozwiązują).
Po rozwiązaniu krzyżówki uczniowie zapisują temat w zeszycie.
Temat: Czym jest dla nas Wielki Post?
W postawie stojącej, przy zapalonej świecy czytamy fragment Ewangelii wg św. Mt 4, 1-11.
Katecheta wraz z uczniami interpretuje tekst, pokazując na tablicy multimedialnej obraz przedstawiający kuszenie Pana Jezusa.
Rozpoczyna się rozmowa kierowana na temat Wielkiego Postu:
- kiedy zaczyna się i kończy Wielki Post?
- najważniejsze dni Wielkiego Postu
(Nauczyciel rozdaje dzieciom wykres, na którym zaznaczone są najważniejsze dni tego okresu. Uczniowie wklejają go do zeszytu)
- zwyczaje wielkopostne: nabożeństwa, post, modlitwa, jałmużna; kolory używane w liturgii (prezentacja multimedialna)
- postanowienia wielkopostne
- nawrócenie serca
Na zakończenie nauczyciel powtarza z uczniami nowe wiadomości.
Katecheza kończy się modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.