X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44221
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Wiosna na łące. Doskonalenie mowy czynnej i biernej - scenariusz zajęć rewalidacyjnych

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (ONLINE)

... - uczeń klasy VIII
- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Data zajęć: 19.05.2020 r.

Nauczyciel prowadzący: Renata Szymańska

TEMAT: Doskonalenie mowy czynnej i biernej - „Wiosna na łące”.
Cel główny: - wzbogacenie i utrwalanie wiadomości na temat mieszkańców łąki.
CELE OGÓLNE (rewalidacyjne):
- rozwijanie mowy czynnej i biernej,
- wzbogacenie słownictwa,
- doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,
- rozwijanie myślenia i spostrzegawczości,
- kształtowanie umiejętności słuchania i poprawnego wykonywania zadań.
CELE OPERACYJNE: uczeń:
- potrafi rozwiązać krzyżówkę,
- umie rozwiązać zagadki,
- wymienia zwierzęta i rośliny łąkowe,
- potrafi dzielić wyrazy na sylaby,
- umie ułożyć wyrazy według kolejności alfabetycznej.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
krzyżówka, zagadki, plansze ze zwierzętami i roślinami na łące, sylwety (bocian, jaskółka, motyl, pszczoła, biedronka, żabka), wyrazy z nazwami zwierząt i roślin, kartka z mapą myśli.

METODY PRACY: czynna, słowna, oglądowa, podająca, aktywizująca, praktycznego działania.

FORMY PRACY: indywidualna, z pomocą nauczyciela.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nawiązanie kontaktu z uczniem – podanie tematu zajęć.
2. Uczeń rozwiązuje krzyżówkę i podaje hasło.
3. Nauczyciel czyta zagadki a uczeń podaje prawidłowe odpowiedzi.
4. Oglądanie plansz i nazywanie zwierząt oraz roślin łąkowych.
5. Nauczyciel pokazuje sylwety zwierząt a uczeń wyszukuję nazwy w rozsypanych wyrazach.
6. Uczeń dzieli wyrazy na sylaby.
7. Uczeń układa wyrazy według kolejności alfabetycznej.
8. Mapa myśli- uczeń wypisuje wyrazy, które kojarzą się z łąką.
9. Omówienie i analiza wykonanych zadań.
10. Krótkie podsumowanie zajęć – ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.