X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44209
Przesłano:

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cele pracy korekcyjno-kompensacyjnej:

• stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia;
• usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych;
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania;
• wzbogacanie słownika uczniów;
• utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych;
• doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów;
• kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych;
• zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron;
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
• kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy;
• rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków;
• wdrażanie do samodzielności w pracy.

Zadania terapeutyczne:

1. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną.
2. Podnoszenie sprawności grafomotorycznej.
4. Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej.
5. Doskonalenie techniki i tempa czytania.
6. Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu.
7. Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych.
8. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
9. Trening koncentracji uwagi.

Procedury osiągania celów edukacyjnych:

1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia.
2. Aktywny udział w zajęciach.
3. Wykorzystanie na zajęciach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, zgadywanek jako jeden z elementów stałej pomocy dydaktycznej.
4. Zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem.
5. Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich.
6. Wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu.
7. Zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów.
8. Udzielanie pochwał po każdej poprawnej wypowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.