X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44009
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
PROWADZONYCH ......................................
NR ORZECZENIA ........................
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia rewalidacyjne z ..................................... prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ................... określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ...................... analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.

W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny ucznia oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Ponadto doskonaliłam samodzielność ucznia, kształtowałam umiejętności radzenia sobie z emocjami i stymulowałam ogólny rozwój chłopca.

Pracowałam wg zaleceń wynikających z orzeczenia. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z mamą ucznia, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności chłopca, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.

............... dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował zachęty, czasami konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Uczeń wymagał częstego kontrolowania tego, czy zrozumiał polecenie, częstego powtarzanie materiału. Najlepiej pracował, gdy stosowano wizualne pomoce dydaktyczne, gdy umożliwiono mu uczenie się wielozmysłowe, stosowano naprzemienność działań i gdy umożliwiano mu realizowanie nasilonej potrzeby ruchu.
Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego potencjału. Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Często podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie. Zwykle pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się być samodzielny..................... stara się być spokojny w miejscach publicznych, podczas wyjść ze szkoły. Jego reakcje emocjonalne jednak jeszcze nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Zdarza się, że chłopiec jest silnie pobudzony psychoruchowo.

Wnioski do dalszej pracy:
- należy kontynuować wszelkie działania ze strony nauczycieli i specjalistów, aby zapewnić chłopcu dalszy rozwój umiejętności
- zaleca się, aby w dalszym ciągu pracowano nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy
- powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą
- wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych
- nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.